DOI: https://doi.org/10.24061/1727-4338.XIV.2.52.2015.8

МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ СТАТИСТИЧНОГО МАТРИЧНОГО АНАЛІЗУ ДВОПРОМЕНЕЗАЛОМЛЕННЯ МІОКАРДА ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ ГОСТРОЇ КОРОНАРНОЇ НЕДОСТАТНОСТІ

O. Ya. Wanchuliak

Анотація


У статті наведено теоретичне обґрунтування використання методу статистичного матричного аналізу лазерних поляриметричних зображень та проілюстровано практичні результати його застосування. На основі експериментальних даних доведено перспективність застосування методу статистичного аналізу лазерних поляриметричних зображень для встановлення гострої ішемії.

Ключові слова


гостра коронарна недостатність; статистичний аналіз; лазерна поляриметрія; судова медицина

Повний текст:

PDF

Посилання


Bachyns'kyi V.T. Poliaryzatsiini obrazy pozaklitynnykh matryts' osnovnykh typiv biolohichnykh tkanyn dlia zavdan' sudovoi medytsyny / V.T. Bachyns'kyi // Klin. ta eksperym. patol. – 2008. – T.7, №1. – S. 6-13.

Lazerna poliaryzatsiina morfolohiia biolohichnykh tkanyn: statystychnyi i fraktal'nyi pidkhody. Monohrafiia / O.H. Ushenko, V.P. Pishak, O.V. Anhel's'kyi, Iu.O. Ushenko. – Chernivtsi: Kolir-Druk, 2007. – S. 314.

Osnovy lazernoi poliarymetrii: Patomorfolohichni zminy biolohichnykh tkanyn / O.H. Ushenko, V.T. Bachyns'kyi, O.Ia. Vanchuliak, I.L. Bezhenar // – Chernivtsi: Chernivets'kyi nats. un-t, 2010. – 372s.

Bachinskiy V.T. Polarization properties of biological rough surfaces / V.T. Bachinskiy, Yu.A. Ushenko // Proc. SPIE. – 2008. – 797363.

Temporal spectral change of the degree of depolarization of laser radiation scattered by the hepatic tissue to diagnose the prescription of death coming /V.T. Bachins’kyi, O.V. Pavliukovych, O.Ya. Wanchuliak, I.H. Savka //Бук. мед. вісник. – 2010. – Т.14, №4 (56). – С.119-121.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Бачинський В.Т. Поляризаційні образи позаклітинних матриць основних типів біологічних тканин для завдань судової медицини / В.Т. Бачинський // Клін. та експерим. патол. – 2008. – Т.7, №1. – С. 6-13.

 

2. Лазерна поляризаційна морфологія біологічних тканин: статистичний і фрактальний підходи. Монографія / О.Г. Ушенко, В.П. Пішак, О.В. Ангельський, Ю.О. Ушенко. – Чернівці: Колір-Друк, 2007. – С. 314.

 

3. Основи лазерної поляриметрії: Патоморфологічні зміни біологічних тканин / О.Г. Ушенко, В.Т. Бачинський, О.Я. Ванчуляк, І.Л. Беженар // – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2010. – 372с.

 

4. Bachinskiy V.T. Polarization properties of biological rough surfaces / V.T. Bachinskiy, Yu.A. Ushenko // Proc. SPIE. – 2008. – 797363.

 

5. Temporal spectral change of the degree of depolarization of laser radiation scattered by the hepatic tissue to diagnose the prescription of death coming /V.T. Bachins’kyi, O.V. Pavliukovych, O.Ya. Wanchuliak, I.H. Savka //Бук. мед. вісник. – 2010. – Т.14, №4 (56). – С.119-121.
© Clinical & Experimental Pathology, 2004-2019
When you copy an active link to the material is required
ISSN 2521-1153 (Online)
ISSN 1727-4338 (Print)
tel./fax +38(0372)553754