DOI: https://doi.org/10.24061/1727-4338.XIV.3.53.2015.16

Цервікальна патологія в жінок із розладами репродуктивної функції

E. O. Kindrativ

Анотація


У статті наведені дані аналізу діагностичних біопсій шийки матки 3214 жінок з розладами репродуктивної функції. Встановлена структура та особливості морфології цервікальної інтраепітеліальної неоплазії (ЦІН). Середній вік пацієнток становив 30,9±6,8 років. Найбільшу частку (38,9%) склали пацієнтки, в яких діагностували різні гістологічні варіанти ендоцервікозу. Хронічний цервіцит відмічався у 22,2% випадків. У 9,7% жінок із цервікальною патологією виявлені клінічні та латентні форми папіломавірусної інфекції (ПВІ). У трьох випадках (0,1%) верифікували рак шийки матки. ЦІН діагностована у 16,7% спостережень. У структурі ЦІН більша частка належить ЦІН-І – 45,2%, ЦІН-ІІ – 38,8%, ЦІН-ІІІ – 16,0%. Прогресія ЦІН характерна для вікової категорії від 26 до 30 років. При ЦІН у 28,4% ідентифіковані морфологічні ознаки ПВІ. Залежно від ступеня ЦІН гістоспецифічні ознаки ПВІ ідентифіковані з різною частотою: при ЦІН-І у 31,3%, при ЦІН-ІІ – у 30,1%, при ЦІН-ІІІ – у 16,3%.

Ключові слова


цервікальна патологія; розлади репродуктивної функції

Повний текст:

PDF

Посилання


Gasparov A. C. Klinika, diagnostika besplodiya u zhenshchin s vospalitel'nymi zabolevaniyami genitaliy / A. S. Gasparov, A. A. Letuchikh, E. G. Khil'kevich // Aktual'nye voprosy akusherstva i ginekologii : sb. nauch. materialov. – M., 2001– 2002. – T. 1, № 1. – S. 143 – 145.

Bystrov L. A. Zakhvoriuvannia shyiky matky v zhinok reproduktyvnoho viku pry bezplidnosti v shliubi / L. A. Bystrov, E. A. Koniev // Visn. naukovykh doslidzhen'. – 2005. – № 4. – S. 19 – 21.

Suchasnyi stan diahnostyky, likuvannia ta reiestratsii kartsynomy in situ shyiky matky / Z.P. Fedorenko. L.I. Vorobiova, Ie. L. Horokh [ta in.] // Klyn. onkol. – 2012. - №6(2). S. 11 – 13.

Melekhova N. Yu. Papillomavirusnoe porazhenie sheyki matki v klinike zhenskogo besplodiya / N. Yu. Melekhova, A. N. Ivanyan, N. N. Kondratenko // Materialy III Rossiyskogo foruma «Mat' i ditya». — 2001. — S. 350—351.

Yuz'ko O. M. Podolannia bezpliddia za dopomohoiu reproduktyvnykh tekhnolohii [Elektronnyi resurs] / O. M. Yuz'ko, T. A. Yuz'ko // Rezhym dostupu: http://mazg.com.ua/article/235.html.

Franceschi S. Cervical cancer screening in Europe: what next? / S. Franceschi, R. Herrero, C. La Vecchia // Europ. J. Canctr. - 2000 - Vol. 36. - P. 2272 - 2276.

Walboomers J. M. Human papillomavirus and the development of cervical cancer: concept of carcinogenesis / J. M. Walboomers, C. J. Meijer, R. D. Steenbergen // Ned. Tijdschr. Geneeskd. - 2000. - Vol. 144 (35). - P. 1674 - 1678.

WHO Manual for Standardized Investigation and Diagnosis of the Infertile / P. Couple Rowe, F. Comhaire, T. Hargreave [et al.] // Cambridge University Press 1993. – р. 105.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Гаспаров A. C. Клиника, диагностика бесплодия у женщин с воспалительными заболеваниями гениталий / А. С. Гаспаров, А. А. Летучих, Е. Г. Хилькевич // Актуальные вопросы акушерства и гинекологии : сб. науч. материалов. – М., 2001– 2002. – Т. 1, № 1. – С. 143 – 145.


2. Бистров Л. А. Захворювання шийки матки в жінок репродуктивного віку при безплідності в шлюбі / Л. А. Бистров, Е. А. Конєв // Вісн. наукових досліджень. – 2005. – № 4. – С. 19 – 21.


3. Сучасний стан діагностики, лікування та реєстрації карциноми in situ шийки матки / З.П. Федоренко. Л.І. Воробйова, Є. Л. Горох [та ін.] // Клин. онкол. – 2012. - №6(2). С. 11 – 13.


4. Мелехова Н. Ю. Папилломавирусное поражение шейки матки в клинике женского бесплодия / Н. Ю. Мелехова, А. Н. Иванян, Н. Н. Кондратенко // Материалы III Российского форума «Мать и дитя». — 2001. — С. 350—351.


5. Юзько О. М. Подолання безпліддя за допомогою репродуктивних технологій [Електронний ресурс] / О. М. Юзько, Т. А. Юзько // Режим доступу: http://mazg.com.ua/article/235.html.


6. Franceschi S. Cervical cancer screening in Europe: what next? / S. Franceschi, R. Herrero, C. La Vecchia // Europ. J. Canctr. - 2000 - Vol. 36. - P. 2272 - 2276.


7. Walboomers J. M. Human papillomavirus and the development of cervical cancer: concept of carcinogenesis / J. M. Walboomers, C. J. Meijer, R. D. Steenbergen // Ned. Tijdschr. Geneeskd. - 2000. - Vol. 144 (35). - P. 1674 - 1678.


8. WHO Manual for Standardized Investigation and Diagnosis of the Infertile / P. Couple Rowe, F. Comhaire, T. Hargreave [et al.] // Cambridge University Press 1993. – р. 105.

© Clinical & Experimental Pathology, 2004-2020
When you copy an active link to the material is required
ISSN 2521-1153 (Online)
ISSN 1727-4338 (Print)
tel./fax +38(0372)553754