Том 14, № 3 (2015)

Зміст

Статті

ВПЛИВ ДИСКІНЕЗІЇ ЖОВЧОВИВІДНИХ ШЛЯХІВ НА ДОСТОВІРНІСТЬ ДИХАЛЬНОГО ТЕСТУ ПРИ ТЕСТУВАННІ ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ НЕАТРОФІЧНИЙ ГАСТРИТ PDF (Русский)
A. A. Avramenko, R. N. Korolenko, I. N. Shuhtina
МОРФОГЕНЕЗ ЗАЛОЗ НОСОВОЇ ПОРОЖНИНИ ТА ПРИНОСОВИХ ПАЗУХ У ВІКОВОМУ АСПЕКТІ PDF
A. V. Bambuliak
ФУНКЦІОНАЛЬНО-ОРГАНІЗАЦІЙНА МОДЕЛЬ ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ СИСТЕМИ КРОВООБІГУ В ПРАКТИЦІ СІМЕЙНОГО ЛІКАРЯ PDF
A. S. Biduchak
АЛГОРИТМ ДІАГНОСТИКИ НЕІНФІКОВАНОГО ТА ІНФІКОВАНОГО ЖОВЧНОГО ПЕРИТОНІТУ PDF
O. V. Bilo’okiy
ХАРАКТЕРИСТИКА ОСОБЛИВОСТЕЙ СИСТЕМИ РЕГУЛЯЦІЇ АГРЕГАТНОГО СТАНУ КРОВІ ЖІНОК З АНЕМІЄЮ ІІІ СТУПЕНЯ НА ФОНІ МАТКОВИХ КРОВОТЕЧ РЕПРОДУКТИВНОГО ВІКУ PDF
I. V. Byrchak
ГІГІЄНІЧНА ОЦІНКА ЗБАЛАНСОВАНОСТІ РАЦІОНІВ ХАРЧУВАННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ В ДИТЯЧИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ М. ЧЕРНІВЦІ ЗА ВМІСТОМ ЖИРІВ ТА ПОЛІНЕНАСИЧЕНИХ ЖИРНИХ КИСЛОТ PDF
L. I. Vlasyk, O. V. Kushnir, T. I. Grachova, N. M. Fundiur, O. M. Zhukovskyi, O. M. Iftoda
Механізми розвитку порушення функцій тонкої кишки в умовах експериментального перитоніту PDF
Ya. Yu. Voitiv
ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТІВ МАКРО- ТА МІКРОЕЛЕМЕНТІВ У КОМПЛЕКСІ ЛІКУВАННЯ КАРІЄСУ ЗУБІВ У ДІТЕЙ PDF
O. I. Godovanets
ПРОФІЛАКТИКА ДИСБІОЗУ І КОРЕКЦІЯ ЛАКТОБАКТЕРИНОМ ЯКІСНОГО І КІЛЬКІСНОГО СКЛАДУ МІКРОФЛОРИ ДИСТАЛЬНОГО ВІДДІЛУ ТОНКОЇ КИШКИ БІЛИХ ЩУРІВ, ЯКИМ ПРОТЯГОМ 20 ДНІВ ПРОВОДИЛИ АПЛІКАЦІЮ НА ШКІРУ ІТАКОНОВОЮ КИСЛОТОЮ PDF
H. P. Hamorak
Особливості матеріальної кумуляції свинцю в організмі щурів різного віку за природних умов та субхронічної інтоксикації низькими дозами свинцю ацетату PDF
V. V. Gordienko
ІМУНОГІСТОХІМІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ЦИТОАРХІТЕКТОНІКИ Т- ТА В- КЛІТКОВИННИХ КОМПАРТМЕНТІВ СЕЛЕЗІНКИ PDF (English)
D. M. Dosaev, S. M. Romaniuk, A. A. Balapanovа, U. K. Keldygulovа
ДО ПИТАННЯ ВЕРИФІКАЦІЇ ПОЗАЛІКАРНЯНИХ БАКТЕРІАЛЬНИХ ПНЕВМОНІЙ В НЕМОВЛЯТ PDF
L. A. Ivanova
ЗМІНИ ЦИТОКІНІВ У ПАТОГЕНЕЗІ ГОСТРОГО ЧИ ЗАГОСТРЕННЯ ХРОНІЧНОГО ПАНКРЕАТИТУ З УРАХУВАННЯМ ЕТІОЛОГІЇ ТА СТАТІ PDF (English)
S. I. Ivashchuk, L. P. Sydorchuk
ОСОБЛИВОСТІ ОБМІНУ ЕЛЕКТРОЛІТІВ ТА МАРКЕРІВ УШКОДЖЕННЯ МІОКАРДУ В ДІТЕЙ, ХВОРИХ НА БРОНХІАЛЬНУ АСТМУ PDF
O. K. Kablukova, O. V. Herasymova, T. V. Kapitan, G. S. Guminskaya, O. I. Marchuk
Комплексне лікуванні гнійно-запальних ускладнень у хворих на цукровий діабет з використанням озону PDF (English)
S. Yu. Karatieieva, O. K. Golovachuk
Цервікальна патологія в жінок із розладами репродуктивної функції PDF
E. O. Kindrativ
ВПЛИВ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ СКЕЛЕТНОЇ ТРАВМИ НА ІНТЕНСИВНІСТЬ ПРОЦЕСІВ ЛІПІДНОЇ ПЕРОКСИДАЦІЇ ТА АНТИОКСИДАНТНОГО ЗАХИСТУ В ТКАНИНІ СЕРЦЯ PDF
D. V. Kozak
ВПЛИВ ГІПОКСИЧНОГО ПРЕКОНДИЦІЮВАННЯ НА ОСОБЛИВОСТІ ФІБРИНОЛІТИЧНОГО ТА ПРОТЕОЛІТИЧНОГО ПРОЦЕСІВ ПЛАЗМИ КРОВІ ЩУРІВ ЗУМОВЛЕНИХ ТЕМНОВОЮ ГІПЕРФУНКЦІЄЮ ЕПІФІЗА PDF
A. V. Kuznetsova, S. I. Anokhina
РЕОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ КРОВІ ТА ЇХ ДИНАМІКА ПРИ КРОВОВТРАТАХ PDF
V. H. Lytvynchuk
КОРЕКЦІЯ ПЕПТИДНИМИ БІОРГЕУЛЯТОРАМИ МІКРО- ТА УЛЬТРАМІКРОСКОПІЧНИХ ЗМІН ПІНЕАЛЬНОЇ ЗАЛОЗИ ВИКЛИКАНІ СТРЕСОМ ЗА УМОВ СВІТЛОВОЇ ДЕПРИВАЦІЇ PDF (English)
Yu. V. Lomakina, R. Ye. Bulyk
Вираженість облітеруючого процесу артерій у хворих на синдром діабетичної стопи залежно від ступеня кальцинації медії PDF
I. Ja. Myhaloyko, R. V. Sabadosh
Роль селезінки в координації систем кровообігу та ерітропоезу PDF (Русский)
O. V. Morosova
АВТОРСЬКІ ПОГЛЯДИ НА ОПТИМАЛЬНУ КЛІНІЧНУ КЛАСИФІКАЦІЮ ВРОСЛОГО НІГТЯ PDF
O. N. Nadashkevitch, A. R. Vergun
ВМІСТ ВІТАМІНУ D У ХВОРИХ НА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ 2-ГО ТИПУ ТА АВТОІМУННУ ПАТОЛОГІЮ ЩИТОПОДІБНОЇ ЗАЛОЗИ PDF
I. V. Pan’kiv
РЕЗУЛЬТАТИ КОМПЛЕКСНОГО ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА ГІПОТИРЕОЗ ІЗ СУПУТНІМ ХРОНІЧНИМ ХОЛЕЦИСТИТОМ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ L-АРГІГІНУ PDF
I. V. Prysyazhnyuk
ЛОКАЛЬНИЙ МОНІТОРИНГ АНТИБІОТИКОЧУТЛИВОСТІ ОСНОВНИХ ЗБУДНИКІВ ГНІЙНО-ЗАПАЛЬНИХ ІНФЕКЦІЙ. ЧАСТИНА 1. ТАКСОНОМІЧНИЙ СКЛАД МІКРОБІОТИ, ЩО ФОРМУЄ ЗАПАЛЬНИЙ ПРОЦЕС PDF
V. K. Svizhak, A. H. Danchuk, S. E. Deyneka
ВПЛИВ ДИСФУНКЦІЇ ЕНДОТЕЛІЮ НА ОСНОВНІ ПАТОГЕНЕТИЧНІ МЕХАНІЗМИ ПРОГРЕСУВАННЯ ІШЕМІЧНОЇ ХВОРОБИ СЕРЦЯ ПРИ ПОЄДНАННІ З ХРОНІЧНИМ ОБСТРУКТИВНИМ ЗАХВОРЮВАННЯМ ЛЕГЕНЬ PDF (English)
V. K. Tashuk, O. S. Polyanska, T. M. Amelina, O. I. Gulaga, I. S. Popova
ВМІСТ АРГІНІНУ В СИРОВАТЦІ КРОВІ ЖІНОК З АРТЕРІАЛЬНОЮ ГІПЕРТЕНЗІЄЮ РІЗНОГО РЕПРОДУКТИВНОГО ВІКУ PDF
T. V. Tkachenko
ГІСТОЛОГІЧНА СТРУКТУРА СІМ'ЯНИКІВ ЩУРІВ-НАЩАДКІВ ФІТОЕСТРОГЕНІЗОВАНИХ БАТЬКІВ PDF Без заголовку
N. Yu. Seluykova, L. Yu. Sergiyenko, E. M. Koreneva, N. A. Karpenko
ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ РЕАКЦІЇ ПОКАЗНИКІВ ПРООКИСНО-АНТИОКСИДАНТНОГО ГОМЕОСТАЗУ РІЗНИХ ВІДДІЛІВ СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ ЩУРІВ З ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИМ ЦУКРОВИМ ДІАБЕТОМ НА ІШЕМІЧНО-РЕПЕРФУЗІЙНІ ПОШКОДЖЕННЯ PDF
S. S. Tkachuk, A. A. Galagdina, O. V. Tkachuk, V. F. Myslytskyi
КАДМІЙ, СВИНЕЦЬ ТА ЦИНК У СИРОВАТЦІ КРОВІ ХВОРИХ ПРИ ЧЕРЕПНО – МОЗКОВІЙ ТРАВМІ В ГОСТРОМУ ТА ПРОМІЖНОМУ ПЕРІОДАХ PDF Без заголовку
M. G. Semchyshyn
Електронно-мікроскопічна характеристика нервових клітин інтрамуральних нервових сплетень відділів товстої кишки на 30-180 доби після дистальної резекції тонкої кишки PDF
V. M. Fedorak
ГОСТРИЙ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ ПЕРИТОНІТ: МІКРОЕКОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ, ВИДОВИЙ СКЛАД І ПОПУЛЯЦІЙНИЙ РІВЕНЬ МІКРОБІОТИ ПОРОЖНИНИ ТОВСТОЇ КИШКИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ТВАРИН ЧЕРЕЗ 6 ГОДИН PDF (English)
L. I. Sydorchuk
СПОСІБ ФОТОМЕТРИЧНО-БІОСЕНСОРНОГО ВИЗНАЧЕННЯ ЕНДОГЕННОЇ ІНТОКСИКАЦІЇ АБДОМІНАЛЬНОГО СЕПСИСУ В ЕКСПЕРИМЕНТІ PDF
Yu. M. Solovay
ОСТЕОМЕТРИЧНИЙ СТАТУС П’ЯТКОВОЇ КІСТКИ В РЕЄСТРІ ОЗНАК ВІДТВОРЕННЯ СКЕЛІЇ (повідомлення 2) PDF
S. M. Fedorchuk
ТЕСТОВИЙ КОМП’ЮТЕРНИЙ КОНТРОЛЬ, ЯК СПОСІБ ПІДВИЩЕННЯ ОБ’ЄКТИВНОСТІ ОЦІНКИ РІВНЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ НА ЗАНЯТТІ PDF
V. Yu. Bodyaka
УЧАСТЬ СТУДЕНТІВ У РОБОТІ СТУДЕНТСЬКОГО НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА НА КАФЕДРІ ПАТОФІЗІОЛОГІЇ – ВАЖЛИВИЙ ЕТАП У ФОРМУВАННІ МАЙБУТНЬОГО ВЧЕНОГО PDF (Русский)
O. V. Hancheva
ПОШИРЕНІСТЬ ТА СТРУКТУРА ЗАХВОРЮВАНЬ ТКАНИН ПАРОДОНТА В ОСІБ МОЛОДОГО ВІКУ PDF
O. V. Kholodnyak
ЛЕКЦІЙНИЙ МЕТОД НАВЧАННЯ В СИСТЕМІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ МЕДИЧНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ PDF
S. V. Sokolnyk
КЛІНІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ СЕЛЕКТИВНИХ ІНГІБІТОРІВ ЗВОРОТНОГО ЗАХОПЛЕННЯ СЕРОТОНІНУ ТА НОРАДРЕНАЛІНУ В ТЕРАПІЇ ХРОНІЧНОГО НЕЙРОПАТИЧНОГО БОЛЮ PDF (Русский)
A. V. Chernyak, O. M. Kokhan, O. K. Riznychenko
МЕТОДИ ДІАГНОСТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ В МЕДИЦИНІ З ВИКОРИСТАННЯМ ФІЗИЧНИХ ФАКТОРІВ PDF
D. I. Ostafiychuk, L. Ya. Fedonyuk, A. V. Havenko
МЕТАБОЛІЧНІ ПОРУШЕННЯ У ХВОРИХ НА СТАБІЛЬНУ СТЕНОКАРДІЮ І СУБКЛІНІЧНИЙ ГІПОТИРЕОЗ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ЇХ КОРЕКЦІЇ L-КАРНІТИНОМ PDF
M. I. Shved, I. B. Prypkhan
ПАТОГЕНЕЗ ДІАБЕТИЧНИХ АНГІОПАТІЙ ТА РОЛЬ ОСТАННІХ У ПОРУШЕННІ МОРФОФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ PDF
A. A. Galahdina
ЗМІНА ПОКАЗНИКІВ ЛІПІДНОГО ОБМІНУ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ НИРОК У ХВОРИХ НА АРТЕРІАЛЬНУ ГІПЕРТЕНЗІЮ ТА ОСТЕОАРТРОЗ ПІД ВПЛИВОМ КОМПЛЕКСНОГО ЛІКУВАННЯ PDF
N. V. Shvets
Основні компоненти фізичної культури працюючого населення PDF (English)
V. A. Pastukhova
ВИЯВЛЕННЯ ПІДҐРУНТЯ ДЛЯ ВИНИКНЕННЯ СЕРЦЕВО-СУДИННИХ ЗАХВОРЮВАНЬ. ЗБЕРЕЖЕННЯ ЗДОРОВ’Я PDF
I. T. Rusnak
ВИПАДОК РОЗВИТКУ РЕАКТИВНОГО ПАНКРЕАТИТУ У ХВОРОЇ НА ХРОНІЧНИЙ НЕАТРОФІЧНИЙ ГАСТРИТ ПІСЛЯ ПРОВЕДЕННЯ СТАТЕВОГО АКТУ PDF (Русский)
A. A. Avramenko
ПОНЯТТЯ ТА МЕДИКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЛІКАРСЬКОЇ ТАЄМНИЦІ PDF
V. T. Bachynsky, O. Ya. Vanchyliak, S. V. Yurnyuk, A.-V. S. Syvokorovska, A. O. Andriychuk
Атеросклероз висхідної аорти в якості основного предиктора кардіохірургічних втручань PDF (Русский)
I. A. Aksonova, V. V. Sakalov, G. V. Knyshov, B. M. Todurov