DOI: https://doi.org/10.24061/1727-4338.XIV.3.53.2015.3

ФУНКЦІОНАЛЬНО-ОРГАНІЗАЦІЙНА МОДЕЛЬ ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ СИСТЕМИ КРОВООБІГУ В ПРАКТИЦІ СІМЕЙНОГО ЛІКАРЯ

A. S. Biduchak

Анотація


Розроблено функціонально-організаційну модель профілактики хвороб системи кровообігу, основою якої є корекція поведінкових чинників ризику.

Ключові слова


хвороби системи кровообігу; поведінкові чинники ризику; профілактика; здоровий спосіб життя

Повний текст:

PDF

Посилання


Biduchak A.S. Optymizatsiia profilaktyky povedinkovykh chynnykiv ryzyku v praktytsi medychnoho pratsivnyka/ A.S. Biduchak // Likars'ka sprava – 2015. – № 1-2 (1133). – S. 112–115.

Biduchak A.S. Optimizatsiya profilaktiki povedencheskikh faktorov riska / A.S. Biduchak // Vestnik Alma-Atinskogo gosudarstvennogo universiteta usovershenstvovaniya vrachey – 2014. – № 1. – S. 95–97.

Kalinina A.M. Obuchenie vrachey pervichnogo zvena effektivnomu profilakticheskomu konsul'tirovaniyu v ramkakh realizatsii kontseptsii nepreryvnogo meditsinskogo obrazovaniya. / A.M. Kalinina, R.G Oganov, K.I. Tebloev // Profilakticheskaya meditsina. – 2011 – № 2. – S. 3–6.

Radchenko H.D. Pidvyschennia osvity likariv: chy mozhut' lektsii dopomohty pokraschyty vyznachennia ryzyku vynyknennia sertsevo-sudynnykh uskladnen' u patsiientiv z arterial'noiu hipertenziieiu. / H.D. Radchenko, I. Martsovenko, Iu. Sirenko / Arterial. gipertenziya. – 2010. – № 5. – S. 26–31.

Strategiya preduprezhdeniya khronicheskikh zabolevaniy v Evrope. – Kopengagen: ERB VOZ, 2011. – 64 s.

Toben Dzhohezen Zminy na populiatsiinomu rivni spryiatymut' sertsevo-sudynnomu zdorov’iu. / Dzhohezen Toben // Preventyvna medytsyna. – 2012. – № 9 – 10 (95-96). – S. 10 – 16.

Yakushin S. Profilaktika serdechno-sosudistykh zabolevaniy: kurs na zdorovyy obraz zhizni. / S. Yakushin, E. Filippov // Vrach. – 2011. – № 9. –S. 2 –7.

Bottorff J.L. Reconciling parenting and smoking in the context of child development / J.L. Bottorff, J.L. Oliffe , M.T. Kelly // Qual Health Res. – 2013. – № 23(8). – Р. 1042–1053.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Бідучак А.С. Оптимізація профілактики поведінкових чинників ризику в практиці медичного працівника/ А.С. Бідучак // Лікарська справа – 2015. – № 1-2 (1133). – С. 112–115.

 

2. Бидучак А.С. Оптимизация профилактики поведенческих факторов риска / А.С. Бидучак // Вестник Алма-Атинского государственного университета усовершенствования врачей – 2014. – № 1. – С. 95–97.

 

3. Калинина А.М. Обучение врачей первичного звена эффективному профилактическому консультированию в рамках реализации концепции непрерывного медицинского образования. / А.М. Калинина, Р.Г Оганов, К.И. Теблоев // Профилактическая медицина. – 2011 – № 2. – С. 3–6.

 

4. Радченко Г.Д. Підвищення освіти лікарів: чи можуть лекції допомогти покращити визначення ризику виникнення серцево-судинних ускладнень у пацієнтів з артеріальною гіпертензією. / Г.Д. Радченко, І. Марцовенко, Ю. Сіренко / Артериал. гипертензия. – 2010. – № 5. – С. 26–31.

 

5. Стратегия предупреждения хронических заболеваний в Европе. – Копенгаген: ЕРБ ВОЗ, 2011. – 64 с.

 

6. Тобен Джогезен Зміни на популяційному рівні сприятимуть серцево-судинному здоров’ю. / Джогезен Тобен // Превентивна медицина. – 2012. – № 9 – 10 (95-96). – С. 10 – 16.

 

7. Якушин С. Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний: курс на здоровый образ жизни. / С. Якушин, Е. Филиппов // Врач. – 2011. – № 9. –С. 2 –7.

 

8. Bottorff J.L. Reconciling parenting and smoking in the context of child development / J.L. Bottorff, J.L. Oliffe , M.T. Kelly // Qual Health Res. – 2013. – № 23(8). – Р. 1042–1053.

© Clinical & Experimental Pathology, 2004-2019
When you copy an active link to the material is required
ISSN 2521-1153 (Online)
ISSN 1727-4338 (Print)
tel./fax +38(0372)553754