DOI: https://doi.org/10.24061/1727-4338.XIV.3.53.2015.37

УЧАСТЬ СТУДЕНТІВ У РОБОТІ СТУДЕНТСЬКОГО НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА НА КАФЕДРІ ПАТОФІЗІОЛОГІЇ – ВАЖЛИВИЙ ЕТАП У ФОРМУВАННІ МАЙБУТНЬОГО ВЧЕНОГО

O. V. Hancheva

Анотація


Ми вважаємо, що сьогодні перед СНТ стоїть декілька завдань і, насамперед, це підвищення якості підготовки фахівців, важливим також є формування у майбутнього лікаря логічного мислення і професійної компетентності, оволодіння передовими досягненнями медицини. Залучати студентів до роботи СНТ на кафедрі патофізіології можна на кількох рівнях, які включають в себе: підготовку рефератів, проведення експериментальних досліджень з тваринами, збір наукових інформаційних даних, їх аналіз та інтерпретація, навчання роботі з пакетом прикладних і статистичних програм, написання тез та доповідь на науковій студентській конференції. Подібна робота СНТ сприяє формуванню у майбутнього лікаря або викладача дисципліни алгоритму виконання наукової роботи - кандидатської дисертації, розвиває основні навички вченого, прищеплює любов до наукового пошуку, формує здібності до вміння інтерпретувати отримані результати, виявляти основні загальнобіологічні закономірності, висувати гіпотези з подальшим їх доказом.

Ключові слова


студентське наукове товариство; кафедра патофізіології; наукова робота

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Vasyliuk V.M. Osnovy klinichnoho myslennia/V.M. Vasyliuk, N.V. Kravchuk, V.V. Vasyliuk // Medychna osvita .-2004.-№3- S.33-36.

Bukharina T.L. Psikhologo-pedagogicheskie aspekty meditsinskogo obrazovaniya / T.L. Bukharina, V.A. Averin. — Ekaterinburg: UrO RAN. - 2002. - 405 s.

Korovina I.A. Studencheskoe nauchnoe obshchestvo kak prostranstvo samoobrazovatel'noy deyatel'nosti / I.A. Korovina // Intellekt. Innovatsii. Investitsii. -Orenburg, 2011. - № 2. - S. 185-188.

Cherpinskiy N.V. Orientatsiya na nadezhnuyu podgotovku kadrov - odin iz putey vykhoda iz krizisa zdravookhraneniya // Reformy v zdravookhranenii i zadachi meditsinskogo obrazovaniya / Pod red. Bogina I.B. i dr. M., 1992. S. 12-14.

Galitskikh E. Organizatsiya samostoyatel'noy raboty studentov / E. Galitskikh // Vysshee obrazovanie v Rossii. – 2004. – №6. – S. 160-164.

Kazakov V.A. Samostoyatel'naya rabota studentov i ee informatsionno-metodicheskoe obespechenie / V.A. Kazakov – K.: Vishcha shkola, 1990. – 247s.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Василюк В.М. Основи клінічного мислення/В.М. Василюк, Н.В. Кравчук, В.В. Василюк // Медична освіта .-2004.-№3- С.33-36.


2. Бухарина Т.Л. Психолого-педагогические аспекты медицинского образования / Т.Л. Бухарина, В.А. Аверин. — Екатеринбург: УрО РАН. - 2002. - 405 с.


3. Коровина И.А. Студенческое научное общество как пространство самообразовательной деятельности / И.А. Коровина // Интеллект. Инновации. Инвестиции. -Оренбург, 2011. - № 2. - С. 185-188.


4. Черпинский Н.В. Ориентация на надежную подготовку кадров - один из путей выхода из кризиса здравоохранения // Реформы в здравоохранении и задачи медицинского образования / Под ред. Богина И.Б. и др. М., 1992. С. 12-14.


5. Галицких Е. Организация самостоятельной работы студентов / Е. Галицких // Высшее образование в России. – 2004. – №6. – С. 160-164.


6. Казаков В.А. Самостоятельная работа студентов и ее информационно-методическое обеспечение / В.А. Казаков – К.: Вища школа, 1990. – 247с.

© Clinical & Experimental Pathology, 2004-2020
When you copy an active link to the material is required
ISSN 2521-1153 (Online)
ISSN 1727-4338 (Print)
tel./fax +38(0372)553754