АЛГОРИТМ ДІАГНОСТИКИ НЕІНФІКОВАНОГО ТА ІНФІКОВАНОГО ЖОВЧНОГО ПЕРИТОНІТУ

Автор(и)

  • O. V. Bilo’okiy Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24061/1727-4338.XIV.3.53.2015.4

Ключові слова:

неінфікований та інфікований жовчний перитоніт, алгоритм діагностики

Анотація

На основі аналізу особливостей перебігу жовчного перитоніту, динаміки цитокінів, імунологічного дослідження крові, мікрофлори жовчі та вмісту товстого кишечнику, лейкоцитарної формули 55 хворих запропоновано алгоритм діагностики неінфікованого та інфікованого жовчного перитоніту.

Посилання

Bilookyi V.V. Analiz populiatsiinoho rivnia porozhnynnoi mikroflory tovstoi kyshky za umov eksperymental'noho zhovchnoho perytonitu / V.V.Bilookyi // Visn. nauk, doslidzhen'. - 2007. - № 4. - S. 69-71.

Bilookyi V.V. Rol' ushkodzhennia kyshechnyku u patohenezi rozlytoho zhovchnoho perytonitu / V.V.Bilookyi, Iu.Ie.Rohovyi // Shpyt. khirurhiia. - 2004. - № 4. - S. 121-124.

Z.Perytonit yak uskladnennia hostroho kholetsystytu/ B.O. Mil'kov, O.L.Kukharchuk, A.V.Bocharov, V.V. Bilookyi.- Chernivtsi, 2000.-175 s.

Nechytailo M.Iu. Zhovchnyi perytonit: patofiziolohiia i likuvannia / M.Iu.Nechytailo, V.V.Bilookyi, Iu.Ie.Rohovyi.- Chernivtsi: BDMU, 2011.- 296 s.

Patent 97619 Ukraina, MPK G 09V 23/28 (2006.01) Sposib modeliuvannia infikovanoho zhovchnoho perytonitu // O.V.Bilookyi, F.V.Hrynchuk, Iu.Ie.Rohovyi, V.V.Bilookyi - №y201410759. Zaiavl. 02.10.2014 r. Chynnyi z 25.03.2015. Zaiavnyk i vlasnyk patentu: Bukovyns'kyi derzhavnyi medychnyi universytet.- Biul. № 6.

Patent 97060 Ukraina, MIZh (2015.01), A61V 17/00 Sposib modeliuvannia zhovchnoho perytonitu/ O.V.Bilookyi, F.V.Hrynchuk, Iu.Ie.Rohovyi, V.V.Bilookyi - №u201410761. Zaiavl. 02.10.2014 r. Chynnyi z 25.02.2015. Zaiavnyk i vlasnyk patentu: Bukovyns'kyi derzhavnyi medychnyi universytet.- Biul. № 4.

Savitskaya K.I., Vorob'ev A.A., Shvetsova E.F. Sovremennye predstavleniya o roli i sostave mikroflory u zdorovykh vzroslykh lyudey//Vestniy RAMN.'-2002.-№ 2.- S. 50-52.

Synel'nyk T.B. Zhovchni kysloty v protsesakh utvorennia kanal'tsevoi zhovchi/ T.B. Synel'nyk, O.D. Synel'nyk, V.K. Rybal'chenko //Fiziol. Zh.-2003.- T. 49, № 6.- S. 80-93.

Stasenko A.A., Saienko V.F., Dibrova Iu.A. ta in. Mistsevyi imunitet travnoho traktu.-Kyiv: Try krapky, 2005.-200 s.

Shifman F.D. Patofiziologiya krovi. - M., C-Pb.: Binom - Nevskiy Dialekt, 2000.-448 s.

Lilly J.R. Spontaneous perforation of the extrahepatic bile ducts and bile peritonitis in infancy/ J.R. Lilly, W.H.Weintraub, R.P. Altman //Surgery.-2002.- V. 75, N 664.- P. 542-550.

Me Carthy J. Bile peritonitis: Diagnosis and course/ J.Mc Carthy, J.Picazo //J. of Surgery.-2003.-V. 116, N 664.- P. 341-348.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-01-27

Номер

Розділ

Статті