Основні компоненти фізичної культури працюючого населення

Автор(и)

  • V. A. Pastukhova Національний університет фізичного виховання і спорту України

DOI:

https://doi.org/10.24061/1727-4338.XIV.3.53.2015.45

Ключові слова:

фізична культура, рекреація, працююче населення

Анотація

Дана оглядова стаття присвячена актуальній проблемі фізичної рекреації, як одній з найважливіших компонентів фізичної культури працюючого населення. Розглянуто завдання фізичної рекреації, її характерні риси та принципи використання. Проблема фізичної рекреації представляє великий теоретичний і практичний інтерес з точки зору пошуків нових ефективних засобів, методів і форм її організації з метою задоволення потреб працюючих у відпочинку.

Посилання

Андерсен К. Л. Привычная физическая активность и здоровье / К. Л. Андерсен, Д. Рутерфранс / Регион. публикации ВОЗ: Европ. сер. – 1982. - №6. – С. 13-42.

Андрєєва О. Особливості фізичної рекреації різних груп населення / О. Андрєєва // Теорія і методика фіз. вих. і спорту. – 2004. – №1. – С. 10-14.

Безверхня Г. В. Фактори, що впливають на вибір видів дозвілля людини / Г. В. Безверхня // Спорт. вісн. Придніпрів’я. – 2009. – №2-3. – С. 6-60.

Berdus M. G. Fizkul'turnaya rekreatsiya: opredelenie i kontseptsiya / M. G. Berdus, V. V. Chuvilin // I Mezhdunar. nauch. kongr. «Sport i zdorov'e». – T. 1. – SPb.: Olimp-SPb., 2003. – S. 21-22.

Bocheliuk V. I. Dozvillieznavstvo: navch. posib. / V. I. Bocheliuk, V. V. Bocheliuk. – K.: Tsentr navch. l-ry, 2006. – 208 s.

Bulich E. G. Zdorov'e cheloveka / E. G. Bulich, I. V. Muravov – K.: Olimp. lit., 2005. – 271 s.

Vydrin V. M. Fizicheskaya rekreatsiya – vid fizicheskoy kul'tury (istor.-teoret. analiz predmeta issledovaniya) / V. M. Vydrin // Kul'tura fizicheskaya i zdorov'e – 2004. – №2. – S. 18-21.

Galkin Yu. P. Fizicheskaya kul'tura rabotnikov promyshlennogo proizvodstva / Yu. P. Galkin / / Teoriya i praktika fiz. kul'tury. – 2000. – №9. – S. 53-56.

Goniyants S. A. Fizicheskaya kul'tura vzroslogo naseleniya: vzglyad iz proshlogo v nastoyashchee i budushchee / S. A. Goniyants // Teoriya i praktika fiz. kul'tury. – 2009. – №9. – S. 55-57.

Grushin V. N. Svobodnoe vremya (aktual'nye problemy) / V. N. Grushin. – M.: Mysl', 1997. – 175 s.

Dzhumaev A. D. Teoreticheskie osnovy fizicheskoy rekreatsii kak sostavnoy chasti fizicheskoy kul'tury: avtoref. dis. na soiskanie uchen. stepeni kand. ped. nauk: spets. 13.00.04 / A. D. Dzhumaev. – L., 1991. – 18 s.

Dutchak M. V. Systema zaluchennia naselennia do rukhovoi aktyvnosti v Ukraini v druhii polovyni XX st. / M. V. Dutchak // Teoriia i metodyka fiz. vykhovannia i sportu. – 2007. – №4. – S. 45-54.

Zaytsev V. P. Metodologiya fizicheskoy rekreatsii: vzglyad na problemy, opyt, rekomendatsii / V. P. Zaytsev, S. V. Manucharyan, Kr. Prusik i dr. // Pedagogіka, psikhologіya ta med.-bіol. problemi fіz. vikhovannya і sportu. – 2013. – №4. – S. 58-65.

Znachenie slova – rekreatsiya: orfograficheskoe, leksicheskoe pryamoe i perenosnoe znacheniya i tolkovaniya (ponyatie) slova iz slovarya [Elektronnyy resurs]. – : http://lib.deport.ru/slovar/ojegov/r/rekreatsija.html.

Zyurn M. Mesto sporta i fizicheskoy rekreatsii v svobodnoe vremya gorodskogo naseleniya / M. Zyurn // Sport i obraz zhizni / pod red. V. I. Stolyarova. - M.: Fizkul'tura i sport, 1979. – S. 250-262.

Ivaschenko L. Ia. Fizychne vykhovannia dorosloho naselennia / L. Ia. Ivaschenko, O. D. Blahii // Teoriia i metodyka fiz. vykhovannia. – 2008. – S. 190-230.

Kirsanov V. V. Rekreatsiini vymohy do orhanizatsii sportyvnoho dozvillia / V. V. Kirsanov / Visn. KNUKiM. – 2001. – №3. – S. 26-34.

Krutsevych T. Iu. Rekreatsiia u fizychnomu vykhovanni riznykh hrup naselennia / T. Iu. Krutsevych, H. V. Bezverkhnia. – K.: Olymp. lyt., 2005. – 195 s.

Kul'tura dosuga / V. M. Picha, I. V. Bestuzhev-Lada, V. M. Dimov i dr. – K., 1990. – S. 3.

Malina R. M. Issledovanie dvigatel'noy aktivnosti i fizicheskogo fitnesa v razlichnye periody zhizni / R. M. Malina // Nauka v olimp. sporte. – [Spets. vypusk]. – 2001. – №3. – S. 16-27.

Piotrovski L. B. Fizicheskaya rekreatsiya kak chast' fizicheskoy kul'tury (sravnitel'nyy analiz teorii i opyta v stranakh sots. sodruzhestva i nekotorykh kapitalisticheskikh stranakh) : avtoref. dis. na soiskanie uchen. stepeni kand. ped. nauk / L. M. Piotrovski. – L., 1981. – 23 s.

Platonov V. N. Sokhranenie i ukreplenie zdorov'ya lyudey – prioritetnoe napravlenie sovremenno zdravookhraneniya / V. N. Platonov // Sport. meditsina. – 2006. – №2. – S. 3-14.

Rekhovskaya S. N. Fizicheskaya rekreatsiya kak faktor samorealizatsii lichnosti vzroslogo cheloveka: avtoref. dis. na soiskanie uchen. stepeni kand. psikhol. nauk: 13.00.04 / S. N. Rekhovskaya // S.-Peter. Gos. akad. fiz. kul'tury im. P. F. Lesgafta. – SPb., 2007. – 21 s.

Ryzhkin Yu. E. Fizicheskaya rekreatsiya v sfere dosuga cheloveka / Yu. E. Ryzhkin // Teoriya i praktika fiz. kul'tury. – 2002. - №5. – S. 17-20.

Smorodinov A. S. Fizicheskaya rekreatsiya v formirovanii zdorovogo obraza zhizni: ucheb. posobie dlya studentov vuzov / A. S. Smorodinov, V. V. Voropaev. – Voronezh: Voronezh. gos. lesotekhn. akad., 2002. – 173 s.

Fedorova A. V. Fizicheskaya rekreatsiya v rezhime truda i otdykha mashinostroiteley: na primere rabochikh-stanochnikov: avtoref. dis. na soiskanie uchen. stepeni kand. ped. nauk: 13.00.04 / A. V Fedorova: Sankt-Peterburg. gos. akad. fiz. kul'tury im. P. F. Lesgafta, 1996. – 21 s.

Broekhoff T. The effect of physical activity on physical growth and development / T. Broekhoff // The effect of physical activity on children / ed. Stull Y. A., Eckert H. M. – Champaign, IL: Human Kinetics, 1986. – P. 75-87.

Rodney L. S. Administration of public recreation – N.-Y.: Prentice – Hall, Inc., 1964. – P. 28.

Shivers J. S. Leisure and recreation concepts: a critical analysis / J. S. Shivers. – Boston, 1981. – 106 p.

Well done wellness // Fitness report. – 2996. – №5. – C. 28-33.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-01-30

Номер

Розділ

Статті