DOI: https://doi.org/10.24061/1727-4338.XIV.3.53.2015.48

ПОНЯТТЯ ТА МЕДИКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЛІКАРСЬКОЇ ТАЄМНИЦІ

V. T. Bachynsky, O. Ya. Vanchyliak, S. V. Yurnyuk, A.-V. S. Syvokorovska, A. O. Andriychuk

Анотація


У статті висвітлені зміст і правова сутність поняття лікарської таємниці, її відмінності від інших професійних таємниць. Проаналізовано норми чинного законодавства, які стосуються даної проблематики.

Ключові слова


медичне право; лікарська таємниця; інформація; професійна таємниця

Повний текст:

PDF

Посилання


Konstytutsiia Ukrainy // Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. – 1996. – № 30. –St. 141.

Tsyvil'nyi kodeks // Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. – 2003. – №40-44.– St.356.

Pro informatsiiu: Zakon Ukrainy vid 02.10.1992 r.// Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. – 1992. – № 48. – St. 650.

Osnovy zakonodavstva Ukrainy pro okhoronu zdorov’ia: Zakon Ukrainy vid 19 lystopada 1992 r. // Vidomosti Verkhovnoi RadyUkrainy. – 1993. – № 4. – St. 19.

Pro Kliatvu likaria [Elektronnyi resurs] : Ukaz Prezydenta Ukrainy vid 15.06.1992 r. № 349. – Rezhym dostupu : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/349/92

Aver'ianov V.B. Nova doktryna ukrains'koho administratyvnoho prava na etapi stanovlennia /V.B.Aver'ianov//Aktual'ni problemy derzhavy i prava: zbirnyk naukovykh prats'.− 2007 − s.10-16.

Gippokrat. Izbrannye knigiT1 – M., 1936g.

Uhoda pro asotsiatsiiu mizh Ukrainoiu ta Yevropeis'kym Soiuzom [Elektronnyi resurs]: Rezhym dostupu http://www.kmu.gov.ua/kmu/control/ru/publish/article?art_id=246581344


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Конституція України // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. –Ст. 141.


2. Цивільний кодекс // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – №40-44.– Ст.356.


3. Про інформацію: Закон України від 02.10.1992 р.// Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 48. – Ст. 650.


4. Основи законодавства України про охорону здоров’я: Закон України від 19 листопада 1992 р. // Відомості Верховної РадиУкраїни. – 1993. – № 4. – Ст. 19.


5. Про Клятву лікаря [Електронний ресурс] : Указ Президента України від 15.06.1992 р. № 349. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/349/92


6. Авер'янов В.Б. Нова доктрина українського адміністративного права на етапі становлення /В.Б.Авер'янов//Актуальні проблеми держави і права: збірник наукових праць.− 2007 − с.10-16.


7. Гиппократ. Избранные книгиТ1 – М., 1936г.

 

8. Угода про асоціацію між Україною та Європейським Союзом [Електронний ресурс]: Режим доступу http://www.kmu.gov.ua/kmu/control/ru/publish/article?art_id=246581344

© Clinical & Experimental Pathology, 2004-2020
When you copy an active link to the material is required
ISSN 2521-1153 (Online)
ISSN 1727-4338 (Print)
tel./fax +38(0372)553754