DOI: https://doi.org/10.24061/1727-4338.XIV.4.54.2015.16

ПОРІВНЯЛЬНА ПАТОГЕНЕТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЛІПІДТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ У ХВОРИХ НА АТЕРОСКЛЕРОЗ

S. G. Kotyuzhynska, O. O. Svirsky, L. A. Kovalevska, L. V. Goncharova

Анотація


Відомо, що артеріальна гіпертензія сприяє розвитку атеросклерозу і додатково підвищує ризик розвитку серцево-судинних захворювань, при цьому зв'язок між цими патологічними станами неоднозначний. Проаналізовано стан ліпідтранспортної системи у 214 осіб, хворих на дифузний кардіосклероз, ускладнений гіпертонічною хворобою та 116 хворих на дифузний кардіосклероз без супутніх патологій (серед них 133 жінок і 197 чоловіків, віком від 40 до 79 років). Виявили різноспрямовані порушення ліпідтранспортної системи у хворих на атеросклероз різних нозологічних форм в залежності від віку та статі. Так, поряд з гіперхолестеринемією всередині однієї нозології констатували гіпохолестеринемію і нормохолестеринемію. У одних відбувалося переважне підвищення ЗХС зі зниженням показників ХС ЛПВЩ, у інших відзначалося виразне підвищення рівня ТГ з паралельним зниженням ХС ЛПВЩ. Встановлено, що у жінок, хворих на дифузний кардіосклероз, ускладнений гіпертонічною хворобою, спостерігалася більш виражена дисліпідемія, що виявлялася гіперхолестеринемією, збільшенням кількості ХС ЛПДНЩ, зниженням рівня ТГ і ХС ЛПНЩ, ніж у чоловіків того ж віку. Групами прогресування атеросклерозу є вік 60-69 років у обох статей.

Ключові слова


ліпідтранспортна система; атеросклероз; гіпертонічна хвороба

Повний текст:

PDF

Посилання


Alekperov EZ, Nadzhafov RN. Sovremennye kontseptsii o roli vospaleniya pri ateroskleroze [Modern concepts of the role of inflammation in atherosclerosis]. Kardiologiya. 2010;6:88-91. (in Russian).

Zagidullin NSh, Valeeva KF, Gasanov N, i dr. Znachenie disfunktsii endoteliya pri serdechno-sosudistykh zabolevaniyakh i metody ee medikamentoznoy korrektsii [The value of endothelium of dysfunction in cardiovascular diseases and methods of its drug correction]. Kardiologiya. 2010;5:54-60. (in Russian).

Kovalenko VM, Talaieva TV, Kozliuk AS. Metabolichnyi syndrom: mekhanizmy rozvytku, znachennia yak faktora sertsevo-sudynnoho ryzyku, pryntsypy diahnostyky ta likuvannia [Metabolic syndrome: mechanisms of development, value as a factor of cardiovascular risk, principles of diagnosis and treatment]. Ukrains'kyi kardiolohichnyi zhurnal. 2013;5:80-8. (in Ukrainian).

Kovalenko VN, Talaeva TV, Bratus' VV. Kholesterin i ateroskleroz: traditsionnye vzglyady i sovremennye predstavleniya [Cholesterol and Atherosclerosis: traditional views and current ideas]. Ukrains'kyi kardiolohichnyi zhurnal. 2010;3:3-12. (in Russian).

Kratnov A.E. Ateroskleroz i IBS: rol' okislitel'nogo stressa [Atherosclerosis and coronary heart disease: the role of oxidative stress]. Yaroslavl': Izd-vo YaGTU; 2003. 196 р. (in Russian).

Perreault L, Lavely JM, Kittelson JM, Horton TJ. Gender differences in lipoprotein lipase activity after acute exercise. Obes. Res. 2012;20(2):241-9.

Mora S, Otvos JD, Rosenson RS, et al. Lipoprotein particle size and concentration by nuclear magnetic resonance and incident type 2 diabetes in women. Diabetes. 2010;59:1153-60.

Rerian MK, Lerman LO, Lerman A. Endothelial function as a functional expression of cardiovascular risk factors. Biomark. Med. 2010;4(3):351-60.

Blatter Garin M.C, Kalix В, Morabia А, et al. Small, dense lipoprotein particles and reduced paraoxonase-1 in patients with the metabolic syndrome. J. Clin. Endocrinol. Metab. 2011;96:2264-9.

Xu Y, Fu М. Alterations of HDL subclasses in hyperlipidemia. Clin. Chim. Acta. 2013;342:95-102.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Алекперов Э. З. Современные концепции о роли воспаления при атеросклерозе / Э. З. Алекперов, Р. Н. Наджафов // Кардиология. – 2010. – № 6. – С. 88-91.


2. Значение дисфункции эндотелия при сердечно-сосудистых заболеваниях и методы ее медикаментозной коррекции / Н.Ш. Загидуллин, К.Ф. Валеева, Н. Гасанов [и др.] // Кардиология. – 2010. – № 5. – С. 54-60.


3. Коваленко В. М. Метаболічний синдром: механізми розвитку, значення як фактора серцево-судинного ризику, принципи діагностики та лікування / В. М. Коваленко, Т. В. Талаєва, А. С. Козлюк // Український кардіологічний журнал. – 2013. – № 5. – С. 80-88.


4. Коваленко В. Н. Холестерин и атеросклероз: традиционные взгляды и современные представления / В. Н. Коваленко, Т. В. Талаева, В. В. Братусь // Український кардіологічний журнал. – 2010. – № 3. – С. 3-12.

 

5. Кратнов А.Е. Атеросклероз и ИБС: роль окислительного стресса /
А. Е. Кратнов. – Ярославль, 2003. – 196 с.

 

6. Gender differences in lipoprotein lipase activity after acute exercise / [L. Perreault, J. M. Lavely, J. M. Kittelson, T. J. Horton] // Obes. Res. – 2012. – Vol. 20, № 2. – P. 241-249.


7. Lipoprotein particle size and concentration by nuclear magnetic resonance and incident type 2 diabetes in women / S. Mora, J. D. Otvos, R. S. Rosenson [et al.] // Diabetes. – 2010. – Vol. 59. – P. 1153-1160.


8. Rerian M. K. Endothelial function as a functional expression of cardiovascular risk factors / M. K. Rerian, L.O. Lerman, A. Lerman // Biomark. Med. – 2010. – Vol. 4 (3). – P. 351-360.


9. Small, dense lipoprotein particles and reduced paraoxonase-1 in patients with the metabolic syndrome / M. C. Blatter Garin, B. Kalix, A. Morabia [et al.] // J. Clin. Endocrinol. Metab. – 2011. – Vol. 96. – P. 2264-2269.


10. Xu Y. Alterations of HDL subclasses in hyperlipidemia / Y. Xu, M. Fu // Clin. Chim. Acta. – 2013. – Vol. 342. – P. 95-102.

© Clinical & Experimental Pathology, 2004-2020
When you copy an active link to the material is required
ISSN 2521-1153 (Online)
ISSN 1727-4338 (Print)
tel./fax +38(0372)553754