Том 14, № 4 (2015)

Зміст

Статті

ВПЛИВ КОНЦЕНТРАЦІЇ СЕЧОВИНИ НА УРЕАЗНУ АКТИВНІСТЬ ГЕЛІКОБАКТЕРНОЇ ІНФЕКЦІЇ PDF (Русский)
A. A. Avramenko
ЗМІНИ ФІБРИНО- ТА ПРОТЕОЛІТИЧНОЇ АКТИВНОСТІ ТКАНИН ВНУТРІШНІХ ОРГАНІВ ТА ПЛАЗМИ КРОВІ БІЛИХ ЩУРІВ ПІД ВПЛИВОМ МЕЛАТОНІНУ PDF
S. I. Anokhina
МЕТОД ВИМІРЮВАННЯ ПРОНИКНОСТІ ЕПІТЕЛІЮ ТОВСТОЇ КИШКИ ЩУРІВ У РІЗНІ ТЕРМІНИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО КОЛІТУ PDF
A. I. Afitska, T. V. Dovbynchuk, Y. V. Holota, T. M. Chervinska, G. M. Tolstanova
ДИНАМІКА ПОКАЗНИКІВ СТИМУЛЯЦІЙНОЇ ЕЛЕКТРОНЕЙРОМІОГРАФІЇ ЧЕРЕЗ 3 ТА 6 МІСЯЦІВ ПІСЛЯ ЛІКУВАННЯ ДІАБЕТИЧНОЇ ПОЛІНЕЙРОПАТІЇ PDF (English)
I. I. Bilous, L. B. Pavlovych, I. A. Mintianska
НОВІ ТИПИ МОНО- ТА БІС-ЧЕТВЕРТИННИХ АМОНІЄВИХ СОЛЕЙ З ПОТЕНЦІЙНОЮ БАКТЕРИЦИДНОЮ АКТИВНІСТЮ PDF
I. P. Burdeniuk, V. F. Myslytsky, V. O. Chornous, K. G. Tashchu
РОЛЬ УЛЬТРАСОНОГРАФІЇ В ДІАГНОСТИЦІ ЛЕГЕНЕВО-ПЛЕВРАЛЬНИХ УСКЛАДНЕНЬ ЗАКРИТОЇ ТРАВМИ ГРУДНОЇ КЛІТКИ PDF
T. S. Golovko, A. R. Kucher, L. B. Khalaturnyk, N. T. Buimistr
ВПЛИВ ЦИГАПАНУ НА РЕАКТИВНІСТЬ ІЗОЛЬОВАНИХ СУДИН ЩУРІВ, ОПРОМІНЕНИХ У СУБЛЕТАЛЬНІЙ ДОЗІ PDF
E. M. Gorban, O. V. Parshikov
КЛІТИННА РЕАКТИВНІСТЬ ТА РІВЕНЬ АДАПТАЦІЙНОГО НАПРУЖЕННЯ ОРГАНІЗМУ ХВОРИХ НА НЕГОСПІТАЛЬНУ ПНЕВМОНІЮ PDF
V. S. Djuriak
МОРФОЛОГІЧНА ТА ІМУНОГІСТОХІМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА СЕЛЕЗІНКИ ХВОРИХ З СИНДРОМОМ ПОРТАЛЬНОЇ ГИПЕРТЕНЗІЇ PDF (English)
T. M. Dosayev, S. N. Romaniuk, S. T. Omarova, B. Zh. Salimgereyeva, A. S. Semyenov
ПОБУДОВА МОДЕЛІ ДЛЯ ПРОГНОЗУВАННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ РОЗВИТКУ ПОЄДНАНОГО ПЕРЕБІГУ АРТЕРІАЛЬНОЇ ГІПЕРТЕНЗІЇ ТА ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ 2-го ТИПУ ІЗ ВРАХУВАННЯМ ІНСУЛІНОПОДІБНОГО ФАКТОРУ РОСТУ – 1 PDF
L. V. Zhuravlyova, O. V. Pyvovarov
МОРФОМЕТРИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА Р53+ НЕРВОВИХ ТА ГЛІАЛЬНИХ КЛІТИН РІЗНИХ ЧАСТОК ВЕЛИКИХ ПІВКУЛЬ ПРИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМУ ЦУКРОВОМУ ДІАБЕТІ, УСКЛАДНЕНОМУ ІШЕМІЧНО-РЕПЕРФУЗІЙНИМ ПОШКОДЖЕННЯМ ГОЛОВНОГО МОЗКУ PDF
T. I. Kmet
СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇЇ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ СТУПЕНЯ АРТЕРІАЛЬНОЇ ГІПЕРТЕНЗІЇ ЗА ДАНИМИ ДОБОВОГО МОНІТОРУВАННЯ АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ PDF
T. V. Kolesnik
РЕЗУЛЬТАТИ КЛАСТЕРНОГО АНАЛІЗУ В ПРОГНОЗУВАННІ РЕМОДЕЛІНГУ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ У ХВОРИХ НА БРОНХІАЛЬНУ АСТМУ ШКОЛЯРІВ PDF
O. K. Koloskova, G. A. Bilyk
ОСОБЛИВОСТІ ГОРМОНАЛЬНОЇ ТА РЕПРОДУКТИВНОЇ ФУНКЦІЇ У ЖІНОК ІЗ ХРОНІЧНИМ ЗАПАЛЬНИМ ПРОЦЕСОМ СТАТЕВИХ ОРГАНІВ PDF
S. Ye. Kosilova
ДО ПИТАННЯ ПАТОГЕНЕЗУ ПОРУШЕННЯ МЕНСТРУАЛЬНОГО ЦИКЛУ PDF
S. Ye. Kosilova
ПОРІВНЯЛЬНА ПАТОГЕНЕТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЛІПІДТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ У ХВОРИХ НА АТЕРОСКЛЕРОЗ PDF
S. G. Kotyuzhynska, O. O. Svirsky, L. A. Kovalevska, L. V. Goncharova
ЗМІНИ КОНЦЕНТРАЦІЇ В ПЛАЗМІ КРОВІ МАРКЕРІВ АПОПТОЗУ ЕНДОТЕЛІОЦИТІВ У ХВОРИХ НА ГІПЕРТОНІЧНУ ДИСЦИРКУЛЯТОРНУ ЕНЦЕФАЛОПАТІЮ ТА МЕТОДИ ЇХ КОРЕКЦІЇ PDF
I. I. Krychun
РОЛЬ ЦИТОКІНОВОЇ ІМУНОРЕГУЛЯЦІЇ: ІL-1β ПРИ СПЛЕНОЕКТОМІЇ В БІЛИХ ЩУРІВ PDF
A. V. Kuznetsova
СТАН ТКАНИН ПАРОДОНТА В ПРОВІДНИКІВ ПАСАЖИРСЬКИХ ВАГОНІВ ЧЕРНІВЕЦЬКОГО ВУЗЛА ЛЬВІВСЬКОЇ ЗАЛІЗНИЦІ PDF
N. B. Kuzniak, T. S. Kitsak
ЗМІНА СТАНУ ВЕГЕТАТИВНОЇ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ ПІСЛЯ КУРСУ СЕАНСІВ ПЕРЕРИВЧАСТОЇ НОРМОБАРИЧНОЇ ГІПОКСІЇ У ДІТЕЙ РАДІОАКТИВНО ЗАБРУДНЕНИХ ТЕРИТОРІЙ PDF
L. M. Lisuha, S. J. Berezovsky
ПОПУЛЯЦІЙНЕ ЗДОРОВ’Я ГОРЯН ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ PDF
Yu. G. Masikevych, V. F. Myslytskyy, A. Yu. Masikevych
Вплив проведеного стентування в гострий перед інфаркту міокарда на перебіг серцевої недостатності у процесі відновного лікування PDF
T. V. Merhel
РОЛЬ ДИЗРЕГУЛЯТОРНИХ ПОРУШЕНЬ ІМУННОЇ СИСТЕМИ У ВИНИКНЕННІ І РОЗВИТКУ ПЕРИНАТАЛЬНИХ ІНФЕКЦІЙ ТА ПОРУШЕННІ ПРОЦЕСІВ ЕМБРІОНАЛЬНОГО МОРФОГЕНЕЗУ PDF
V. F. Myslytsky, S. S. Tkachuk, A. V. Tkachuk, M. D. Perepeliuk
ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ЗМІН В ОРГАНІЗМІ ОПЕРАТОРІВ СЕЙСМОПРОГНОЗУ ПРИ РОБОТІ В ДЕННУ ТА НІЧНУ ЗМІНИ PDF
I. A. Myshchenko
ДИСФУНКЦІЯ ЕНДОТЕЛІЮ ТА РИЗИК КАРДІОВАСКУЛЯРНИХ УСКЛАДНЕНЬ У ЖІНОК, ЯКІ ПЕРЕНЕСЛИ ПРЕЕКЛАМПСІЮ PDF
T. G. Ostanina
ЗНАЧЕННЯ ЧИННИКІВ РИЗИКУ В ОРГАНІЗАЦІЇ НАДАННЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ДОПОМОГИ ЖІНКАМ РЕПРОДУКТИВНОГО ВІКУ, ХВОРИМ НА ГОСТРИЙ НЕОБСТРУКТИВНИЙ ПІЄЛОНЕФРИТ PDF
S. P. Pasіechnikov, N. A. Saidakova, V. I. Grodzinskiy
ПЕРЕБІГ ВАГІТНОСТІ У ЖІНОК НА ТЛІ ЕПШТЕЙНА-БАРР ВІРУСНОЇ ІНФЕКЦІЇ PDF
A. Y. Pekar
ВПЛИВ ПРОСТАГЛАНДИНІВ ТА ІНГІБІТОРІВ ЇХ СИНТЕЗУ НА ПРОТЕОЛІТИЧНУ ДЕГРАДАЦІЮ НИЗЬКОМОЛЕКУЛЯРНИХ БІЛКІВ У ВОЛОЗІ ПЕРЕДНЬОЇ КАМЕРИ ОКА КРОЛИКІВ ПРИ ПОДВІЙНОМУ ПРОНИКНОМУ ПОРАНЕННІ СКЛЕРИ PDF
Ya. I. Penishkevich
ТОПОГРАФОАНАТОМІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ МАТКОВИХ ТРУБ РАННІХ ПЛОДІВ PDF
D. V. Proniaev
МОНОСИНАПТИЧНІ ВІДПОВІДІ ВЕНТРАЛЬНИХ КОРІНЦІВ СПИННОГО МОЗКУ В УМОВАХ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ МЕНОПАУЗИ PDF
A. G. Rodinsky, S. S. Tkachenko, L. V. Guz
ЛІКУВАННЯ ПОСТТРОМБОФЛЕБІТИЧНИХ ВИРАЗОК НИЖНІХ КІНЦІВОК PDF
V. I. Rusin, V. V. Korsak, O. A. Nosenko, S. S. Kalinic, A. U. Kucenko
РАДІОНУКЛІДНІ МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПЕРИФЕРІЙНОЇ ГЕМОДИНАМІКИ У ХВОРИХ НА ОБЛІТЕРУЮЧИЙ АТЕРОСКЛЕРОЗ АРТЕРІЙ НИЖНІХ КІНЦІВОК У ПОЄДНАННІ З ЦУКРОВИМ ДІАБЕТОМ PDF
V. I. Rusyn, V. V. Korsak, V. V. Rusyn, F. W. Gorlenko, V. V. Mashura, M. I. Pekar
ЛОКАЛЬНИЙ МОНІТОРИНГ АНТИБІОТИКОЧУТЛИВОСТІ ОСНОВНИХ ЗБУДНИКІВ ГНІЙНО-ЗАПАЛЬНИХ ІНФЕКЦІЙ. ЧАСТИНА 2. АНТИБІОТИКОРЕЗИСТЕНТНІСТЬ ПРОВІДНИХ ЗБУДНИКІВ PDF
V. K. Svizhak, A. H. Danchuk, S. Ye. Dejneka, V. G. Svizhak
АНАЛІЗ ТЕРАПЕВТИЧНОГО ВПЛИВУ 0,9 % РОЗЧИНУ NACL НА ЗМІНИ ЗАГАЛЬНОГО АНАЛІЗУ КРОВІ У ЩУРІВ З ГОСТРОЮ ЦЕРЕБРАЛЬНОЮ ІШЕМІЄЮ PDF
A. I. Semenenko
ЗАСТОСУВАННЯ ГЛІАТИЛІНУ В ЛІКУВАННІ ХВОРИХ В ГОСТРОМУ ПЕРІОДІ ЛЕГКОЇ ЧЕРЕПНО – МОЗКОВОЇ ТРАВМИ PDF
M. G. Semchyshyn, V. M. Shevaga, B. V. Zadorozhna
ЕНДОСКОПІЧНІ ЗМІНИ ТА ПОКАЗНИКИ КОАГУЛОГРАМИ У ХВОРИХ ІЗ НПЗП-ГАСТРОПАТІЯМИ НА ФОНІ ПРИЗНАЧЕННЯ ІНГІБІТОРІВ ПРОТОННОЇ ПОМПИ PDF
E. Y. Sklyarov, Maher Mbarki
ПРОГНОЗУВАННЯ РЕЦИДИВУ ВУЗЛОВИХ ФОРМ ЗОБА PDF
N. P. Tkachuk, V. V. Bilooky, Y. V. Gyrla, M. I. Sheremet
ДИНАМІКА ПРООКСИДАНТНО-АНТИОКСИДАНТНИХ ВЗАЄМОВІДНОСИН У СЕЛЕЗІНЦІ ЩУРІВ ІЗ ЦУКРОВИМ ДІАБЕТОМ, УСКЛАДНЕНИМ НЕПОВНОЮ ГЛОБАЛЬНОЮ ІШЕМІЄЮ-РЕПЕРФУЗІЄЮ ГОЛОВНОГО МОЗКУ PDF
A. V. Tkachuk, M. A. Povar
ВІКОВІ ОСОБЛИВОСТІ РЕАГУВАННЯ ВМІСТУ КЛІТИННОЇ РНК ТИМОЦИТІВ ЩУРІВ НА НЕПОВНУ ГЛОБАЛЬНУ ІШЕМІЮ-РЕПЕРФУЗІЮ ГОЛОВНОГО МОЗКУ PDF
S. S. Tkachuk, O. V. Tkachuk, V. F. Myslytskyi
РІВЕНЬ ЦИТОКІНІВ У СИРОВАТЦІ КРОВІ ХВОРИХ НА АВТОІМУННИЙ ТИРЕОЇДИТ У ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД СТУПЕНЯ ЗБІЛЬШЕННЯ ЩИТОПОДІБНОЇ ЗАЛОЗИ PDF
M. I. Sheremet, N. P. Tkachuk, Y. V. Girla, V. P. Kozak
РЕМОДЕЛЮВАННЯ ТА ПРУЖНО-ЕЛАСТИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ АОРТИ У ХВОРИХ НА ГІПЕРТОНІЧНУ ХВОРОБУ З СУПУТНІМ ЦУКРОВИМ ДІАБЕТОМ ІІ ТИПУ PDF
E. I. Shorikov
ХАРАКТЕР ГУМОРАЛЬНО-МЕТАБОЛІЧНИХ ПОРУШЕНЬ ПРИ РІЗНИХ КЛІНІЧНИХ ФОРМАХ ІШЕМІЧНОЇ ХВОРОБИ СЕРЦЯ І ГЕНДЕРНО-ВІКОВИХ ВІДМІННОСТЕЙ У ХВОРИХ ІЗ НЕ Q-ІНФАРКТОМ МІОКАРДА PDF
O. V. Shcherbak
РІВЕНЬ ТРИВОЖНОСТІ У СТУДЕНТІВ-МЕДИКІВ PDF
O. S. Yurtseniuk
ОСОБЛИВОСТІ РЕАГУВАННЯ ТКАНИН НАДНИРКОВИХ ЗАЛОЗ СТАТЕВОНЕЗРІЛИХ САМИЦЬ ЩУРІВ НА ДІЮ ГІПОБАРИЧНОЇ ГІПОКСІЇ ЗА ЗМІНЕНОЇ ТРИВАЛОСТІ ФОТОПЕРІОДУ PDF (English)
O. V. Yasinska
МЕХАНІЗМИ ПОРУШЕНЬ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО ТА МОРФОЛОГІЧНОГО СТАНУ НИРОК ПРИ ЦУКРОВОМУ ДІАБЕТІ PDF
V. P. Gavaleshko
НАСЛІДКИ ХРОНІЧНИХ ВІРУСНИХ ГЕПАТИТІВ В, С ТА В+С PDF
A. A. Gavrilyuk
СТОМАТОЛОГІЧНА ПАТОЛОГІЯ У ДІТЕЙ ІЗ ЕНДОКРИННИМИ ЗАХВОРЮВАННЯМИ PDF
O. I. Godovanets, A. V. Moroz
ПРИГНІЧЕННЯ СИГНАЛЬНОГО ШЛЯХУ ЯДЕРНОГО ФАКТОРА – КВ (NF-KB) ЯК ПОТЕНЦІЙНА СТРАТЕГІЯ ЛІКУВАННЯ РЕВМАТОЇДНОГО АРТРІТУ PDF (English)
A. T. Dolzhenko, S. Sagalovsky
ІМУНОТЕРАПІЯ РАКУ ШЛУНКА. НОВІ ДАНІ PDF
R. W. Senjutovich, O. I. Ivaschuk, V. U. Bodiaka, T. V. Kruk, N. V. Zelinska, O. B. Chornyi, V. M. Pylypiv, M. A. Senjutovich
ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ СЕРЕД СТУДЕНТІВ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ PDF
I. O. Doroshkevich
ВИПАДОК ПОМИЛКОВО НЕГАТИВНОГО РЕЗУЛЬТАТУ ВИЗНАЧЕННЯ АНТИТІЛ ДО ГЕЛІКОБАКТЕРНОЇ ІНФЕКЦІЇ ЗА МЕТОДИКОЮ ІМУНОФЕРМЕНТНОГО АНАЛІЗУ У ХВОРОЇ НА ХРОНІЧНИЙ НЕАТРОФІЧНИЙ ГАСТРИТУ, ЩО ЗНАХОДИЛАСЯ У СТАНІ ТРИВАЛОЇ ДЕПРЕСІЇ PDF (Русский)
A. A. Avramenko, R. N. Korolenko