РОЛЬ ДИЗРЕГУЛЯТОРНИХ ПОРУШЕНЬ ІМУННОЇ СИСТЕМИ У ВИНИКНЕННІ І РОЗВИТКУ ПЕРИНАТАЛЬНИХ ІНФЕКЦІЙ ТА ПОРУШЕННІ ПРОЦЕСІВ ЕМБРІОНАЛЬНОГО МОРФОГЕНЕЗУ

Автор(и)

  • V. F. Myslytsky ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет», м.Чернівці
  • S. S. Tkachuk ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет», м.Чернівці
  • A. V. Tkachuk ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет», м.Чернівці
  • M. D. Perepeliuk ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет», м.Чернівці

DOI:

https://doi.org/10.24061/1727-4338.XIV.4.54.2015.23

Ключові слова:

діти, інфекції перинатальні, імунна система, ембріональний морфогенез, дизрегуляція

Анотація

Наведені дані дослідження дизрегуляторних порушень імунної системи, які виникають під впливом вагітності, стресу, генітальних та екстрагенітальних факторів ризику, що сприяють виникненню і розвитку перинатальних інфекцій і порушенню процесів ембріонального морфогенезу.

Посилання

Akmaev IG. Rol' imunnoy sistemy v dizregulyatsii morfogeneticheskikh protsessov [The role of of the immune system dysregulated of morphogenetic processes]. V kn.: Dizregulyatornaya patologiya /pod red. Kryzhanovskogo G.I. Moskоv: Meditsina; 2002. р. 79-96. (in Russian).

Babaeva AG. Rol' imunnoy sistemy v dizregulyatsii morfogeneticheskikh protsessov [The role of of the immune system dysregulated of morphogenetic processes]. V kn.: Dizregulyatornaya patologiya /pod red. Kryzhanovskogo G.I. Moskоv: Meditsina; 2002. р. 366-386. (in Russian).

Bykovskaya SN, Grutenko EV. T-limfotsity v protivoopukholevom immunitete [T-lymphocytes in the antitumor immunity]. Novosibirsk: Nauka; 1982. 214 р. (in Russian).

Vyazov OV. Immunologiya embriogeneza [Immunology of embryogenesis]. Moskоv: Meditsina; 1962. 314 р. (in Russian).

Gol'dberg ED, Dygay AM, Karpova GV. Rol' limfotsitov v regulyatsii gemopoeza [The role of of lymphocytes in regulating haematopoiesis]. Tomsk: Izd-vo TU; 1983. р. 274. (in Russian).

Hrebeniuk NV, Myslyts'kyi VF. Stan makrofahal'noi lanky imunitetu ditei, narodzhenykh zhinkamy, yaki v period vahitnosti prozhyvaly v ekolohichno nespryiatlyvykh umovakh [State a macrophagal links of immunity of children born to women who during pregnancy resided in ecologically unfavorable conditions]. Klinichna ta eksperymental'na patolohiia. 2006;VI(4):107-10. (in Ukrainian).

Hrebeniuk NV, Myslyts'kyi VF. Dyzrehuliatorni vplyvy perynatal'nykh infektsii na stan klitynnoho ta humoral'noho imunitetu ditei [Dyzrehulyatorni influence of perinatal infections on cellular and humoral immunity of children]. Patolohiia. 2008;5(2):41. (in Ukrainian).

Hrebeniuk NV, Myslyts'kyi VF, Vaschuk SM. Stan klitynnoho ta humoral'noho imunitetu novonarodzhenykh, yaki strazhdaly na perynatal'ni infektsii [State a сellular and humoral immunity of newborns who suffered from perinatal infection ]. Klinichna ta eksperymental'na patolohiia. 2007;VI(1):31-3. (in Ukrainian).

Hrebeniuk NV, Myslyts'kyi VF, Vaschuk SM. Reaktyvnist' orhanizmu ditei, narodzhenykh zhinkamy, yaki v period vahitnosti prozhyvaly v ekolohichno nespryiatlyvykh umovakh [Reactivity of organism of children born to women who during pregnancy resided in ecologically unfavorable conditions]. Klinichna ta eksperymental'na patolohiia. 2007;VIІ(1):24-8. (in Ukrainian).

Myslyts'kyi VF, Hrebeniuk NV. Osoblyvosti pokaznykiv humoral'noi ta klitynnoi lanok systemnoho imunitetu v ditei iz vnutrishn'outrobnym infikuvanniam [Features of indices of humoral and cell links of systemic immunity in children with intrauterine infection with]. Fiziolohichnyi zhurnal. 2010;56(2):283. (in Ukrainian).

Myslyts'kyi VF, Hrebeniuk NV. Osoblyvosti porushen' v orhanizmi ditei zalezhno vid terminiv infikuvannia vnutrishn'outrobno, intranatal'no chy postnatal'no [Features of disturbances in children, depending on the timing of infection in utero, intrapartum, or postnatally]. Klinichna ta eksperymental'na patolohiia. 2010;IV(1):45-9. (in Ukrainian).

Myslyts'kyi VF. Faktory ryzyku vynyknennia postnatal'nykh infektsii u ditei pershykh tr'okh misiatsiv zhyttia [Risk factors for postnatal infections in children in the first three months of life]. Materialy vseukr. nauk.-prakt. konf. Dovkillia i zdorov’ia; 2010 kvitnia 24-25; Ternopil': Ukrmedknyha; 2010. р. 24. (in Ukrainian).

Novikova SV, Tumanova VA, Logutova LS, Petrukhin VA. Kompensatornye mekhanizmy ploda v usloviyakh platsentarnoy nedostatochnosti [Compensatory mechanisms in of the fetus placental insufficiency conditions] /pod red. Krasnopol'skogo VI. Moskоv: Medkniga; 2008. 211 р. (in Russian).

Orekhov KTs. Vnutriutrobnye infektsii i patologiya novorozhdennykh [Intrauterine infection and pathology of newborn]. Moskоv: Medpraktika-M; 2002. 148 р. (in Russian).

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-04-07

Номер

Розділ

Статті