DOI: https://doi.org/10.24061/1727-4338.XIV.4.54.2015.30

МОНОСИНАПТИЧНІ ВІДПОВІДІ ВЕНТРАЛЬНИХ КОРІНЦІВ СПИННОГО МОЗКУ В УМОВАХ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ МЕНОПАУЗИ

A. G. Rodinsky, S. S. Tkachenko, L. V. Guz

Анотація


Мета даного дослідження - вивчення біоелектричної активності моторного апарату спинного мозку за умов експериментальної менопаузи. Дослідження проведені на 21 статевозрілих самицях білих щурів лінії Вістар вагою 180-240г, яких було розділено на інтактну та дослідну групи. Моделювання менопаузи проводили шляхом тотальної оваріогістеректомії. Через 120 діб реєстрували викликані потенціали дії нервових волокон ізольованого вентрального корінця L5 при стимуляції волокон ізольованого іпсилатерального дорсального корінця того ж сегмента прямокутними імпульсами.  Аналізували порiг (за током) виникнення відповіді, хронаксію, латентний період, амплітуду та загальну тривалість відповіді. Динаміку фаз рефрактерності оцінювали за допомогою парних стимулів (міжстимульний інтервал від 1 до 1000 мс). Показники інтактної групи прийняли за 100%. Поріг виникнення відповіді у тварин експериментальної групи становив 54,17±19,8% (р<0,05), хронаксія -  107,24±1,38%, (р<0,05), латентний період 85,39±2,63% (р<0,05); тривалість ПД збільшувалася до 108,13±2,26% (р=0,05); амплітуда ПД збільшувалася до 127,59±3,78% (р<0,01). При нанесенні парних подразнень з різними часовими інтервалами виявлено, що на проміжку 2-100 мс у тварин з естрогенною недостатністю спостерігається запізнення відновлення амплітуди відповіді на тестуючий стимул у порівнянні з інтактними щурами. Таким чином, за умов експериментальної  менопаузи спостерігається підвищення збудливості моторного апарату спинного мозку, полегшення синаптичної передачі на фоні поглиблення пресинаптичного спинального гальмування.

Ключові слова


менопауза; моносинаптична відповідь; спинний мозок

Повний текст:

PDF

Посилання


Доброхотова Ю.Е. Менопаузальный синдром. Лечебное дело. 2004;1:3-8. (in Russian).

Исламов Р.Р., Мурашов А.К., Челышев Ю.А. Синтез белка в аксоне: обзор. Морфология. Архив анатомии, гистологии и эмбриологии . 2005;128(6):70-6. (in Russian).

Кукушкин M.Л. Патофизиологические механизмы болевых синдромов. Боль. 2003;1(1):5-12. (in Russian).

Родинський О.Г. Збудження та гальмування в моносинаптичних рефлекторних дугах білих щурів за умов спінальної суперрефлексії. Фізіологічний журнал. 2006;52(1):94-100. (in Ukrainian).

Родинський О.Г., Ткаченко С.С. Біоелектрична активність інтернейронів спинного мозку в умовах експериментальної менопаузи. Фізіологічний журнал. 2015;61(5):28–34. (in Ukrainian).

Федотова Ю.О., Сапронов Н.С. Эффекты эстрогенов в центральной нервной системе. Успехи физиологических наук. 2007;38(2):46–52. (in Russian).

Capek R, Esplin B. Homosynaptic depression and transmitter turnover in spinal monosynaptic pathway. J.Physiol. 1977;40(1):95-105.

Chaban VV, Micevych PE. Estrogen receptor–α mediates estradiol attenuation of ATP–induced Ca2+ signaling in mouse dorsal root ganglion neurons. Journal of Neuroscience Research. 2005;81(1):31–7.

Hille B. Ionic channels of excitable membranes. Sunderland, Mass., Sinauer Assoc.; 1984.

Koszykowska M, Wojtkiewicz J, Majewski M, Jana B. Effect of steroid hormones on the peripheral nervous system. Journal of Animal and Feed Sciences. 2008;17:3-18.

Li Y, Yang J, et al. N–myc downstream–regulated gene 2, a novel estrogen–targeted gene, is involved in the regulation of Na+/K+–ATPase. Journal of Biological Chemistry. 2011;286:32289–299.

Ma B, He P, Cong B–H, Han H, Gao L, Wang L–G, Ni X. Modulatory effect of estradiol on P2X3 receptors expression in dorsal root ganglion of female rats. J FASEB. 2007;21:911-7.

Mburu D. Menopause muscle pain and muscle tension: symptoms, causes, treatments. [Internet]. 2014 May 3. Last Modified: 2014 October 21. Available from: https://www.consumerhealthdigest.com/menopause-center/menopause-muscle-pain-and-tension.html.

O'Loughlin PD, Morris HA. Oestrogen deficiency impairs intestinal calcium absorption in the rat. J Physiol. 1998;511(1):313-22.

Sreekantha Satisha TG, Avinash SS, Manjunatha Goud BK, Remya Sudhakar GK, et al. Magnesium and Calcium levels in early surgical menopause. Journal of Clinical and Diagnostic Research. 2011;5(1):55–7.

Unal D, Halici Z, Altunkaynak Z, Keles ON, Oral E., Unal B. A new hypothesis about neuronal degeneration appeared after a rat model of menopause. Neurodegener Diseases. 2012;9(1):25–30.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Доброхотова Ю.Е. Менопаузальный синдром / Лечебное дело. – 2004. - №1. – С. 3-8.

 

2. Исламов Р.Р. Синтез белка в аксоне: Обзор [Текст] / Р.Р. Исламов, А.К. Мурашов, Ю.А. Челышев // Морфология. Архив анатомии, гистологии и эмбриологии : Научно-теоретический медицинский журнал. - 2005. - Том128, N6. - С. 70-76.

 

3. Кукушкин M.Л. Патофизиологические механизмы болевых синдромов / М.Л. Кукушкин // Боль. - 2003. – Т.1, №1. - С. 5-12.

 

4. Родинський О.Г. Збудження та гальмування в моносинаптичних рефлекторних дугах білих щурів за умов спінальної суперрефлексії / О.Г. Родинський // Фізіол. журн. – 2006. – Т. 52, № 1. – С. 94-100.

 

5. Родинський О.Г. Біоелектрична активність інтернейронів спинного мозку в умовах експериментальної менопаузи / Родинський О.Г., Ткаченко С.С. // Фізіологічний журнал. – 2015. – Т. 61, № 5. – С. 28–34.

 

6. Федотова Ю.О. Эффекты эстрогенов в центральной нервной системе / Федотова Ю.О., Сапронов Н.С. // Успехи физиологических наук. – 2007. – Т. 38. – № 2. – С. 46–52.

 

7. Capek R., Esplin B. Homosynaptic depression and transmitter turnover in spinal monosynaptic pathway / Capek R., Esplin B. // J.Physiol. - 1977. - Vol.40, №1. - P. 95-105.

 

8. Chaban V.V. Estrogen receptor–α mediates estradiol attenuation of ATP–induced Ca2+ signaling in mouse dorsal root ganglion neurons / Chaban V.V., Micevych P.E. // Journal of Neuroscience Research. – 2005. – Vol. 81, №1. – P. 31–37.

 

9. Hille B. Ionic channels of excitable membranes. Sunderland, Mass., Sinauer Assoc., 1984.

 

10. Koszykowska M. Effect of steroid hormones on the peripheral nervous system / Koszykowska M, Wojtkiewicz J, Majewski M, Jana B. // Journal of Animal and Feed Sciences. – 2008. - № 17. - P. 3–18.

 

11. Li Y. N–myc downstream–regulated gene 2, a novel estrogen–targeted gene, is involved in the regulation of Na+/K+–ATPase / Li Y., Yang J. et al. // Journal of Biological Chemistry. – 2011. – Vol. 286. – P. 32289–32299.

 

12. Ma B. Modulatory effect of estradiol on P2X3 receptors expression in dorsal root ganglion of female rats / Ma B., He P., Cong B–H., Han H., Gao L., Wang L–G., Ni X. // J  FASEB. – 2007. – Vol. 21. – 911.7

 

13. Mburu D. Menopause muscle pain and muscle tension: symptoms, causes, treatments. 2014 May 3.  Last Modified: October 21, 2014 https://www.consumerhealthdigest.com/menopause-center/menopause-muscle-pain-and-tension.html.

 

14. O'Loughlin PD. Oestrogen deficiency impairs intestinal calcium absorption in the rat \ O'Loughlin PD, Morris HA. \\ J Physiol. – 1998. – Vol. 511, № 1. – P. 313-322.

 

15. Sreekantha Satisha T.G.. Magnesium and Calcium levels in early surgical menopause / Sreekantha Satisha T.G., Avinash S.S., Manjunatha Goud B.K., Remya Sudhakar G.K., et al. //  Journal of Clinical and Diagnostic Research. – 2011. – Vol. 5, №1. – P. 55–57.

 

16. Unal D. A new hypothesis about neuronal degeneration appeared after a rat model of menopause / Unal D., Halici Z., Altunkaynak Z., Keles O.N., Oral E., Unal B. // Neurodegener Diseases. – 2012. – Vol. 9, № 1. – P. 25–30.

© Clinical & Experimental Pathology, 2004-2020
When you copy an active link to the material is required
ISSN 2521-1153 (Online)
ISSN 1727-4338 (Print)
tel./fax +38(0372)553754