DOI: https://doi.org/10.24061/1727-4338.XIV.4.54.2015.36

ЕНДОСКОПІЧНІ ЗМІНИ ТА ПОКАЗНИКИ КОАГУЛОГРАМИ У ХВОРИХ ІЗ НПЗП-ГАСТРОПАТІЯМИ НА ФОНІ ПРИЗНАЧЕННЯ ІНГІБІТОРІВ ПРОТОННОЇ ПОМПИ

E. Y. Sklyarov, Maher Mbarki

Анотація


Метою нашого дослідження було порівняти ендоскопічні дані та показники коагулограми у пацієнтів з кардіоваскулярною патологією, які тривало приймають нестероїдні протизапальні препарати (НПЗП).

Матеріали та методи: проаналізовано результати комплексного обстеження 70 хворих з НПЗП-гастропатією у поєднанні з ІХС, стабільною стенокардією. Усі пацієнти були розподілені на 2 групи. Першу групу склали 37 пацієнтів, які з профілактичною метою тривалий час застосовували ацетилсаліцилову кислоту (АСК) у дозі 75 мг на добу. До другої групи увійшли 33 хворих з відповідною патологією, яким для запобігання розвитку ускладнень на тлі прийому АСК призначали пантопразол у дозі 40 мг на добу.  Проведено статистичний аналіз даних.

Результати та обговорення: при ендоскопічному дослідженні під час госпіталізації у хворих 1-ї групи діагностовано виразки шлунка та дванадцятипалої кишки у 17,1% та 14,3% випадків; ерозивні дефекти в тілі шлунка – у 63,0% і в дванадцятипалій кишці – в 43,0% випадків відповідно. Серед пацієнтів 2-ї групи виразки шлунка та дванадцятипалої кишки виявляли у 7,4% та 3,7% випадків відповідно. На фоні лікування пантопразолом кількість ерозивних дефектів у тілі шлунка знаходили у 51,8% та в дванадцятипалій кишці – в 29,6% випадків. Встановлено достовірне зростання протромбінового часу у пацієнтів 2-ї групи, які застосовували пантопразол (17,9±0,3 проти 16,9±0,3, р=0,003). Таким чином, тривале використання АСК у пацієнтів з ІХС провокує розвиток НПЗП-гастропатії та достовірне зростання протромбінового часу. Призначення пантопразолу призводить до нормалізації показників згортання крові.

Ключові слова


НПЗП-гастропатія; пантопразол; протромбіновий час

Повний текст:

PDF

Посилання


Bychkov MA. Klinichni osoblyvosti perebihu zakhvoriuvan' stravokhodu u patsiientiv revmatolohichnoho profiliu [Clinical features of diseases of the esophagus in patients rheumatologic the profile]. Ukrains'kyi revmatolohichnyi zhurnal. 2011;45:75-8. (in Ukrainian).

Bychkov MA. NPZP-ezofahopatii: patohenetychni mekhanizmy rozvytku [NSAID-ezofahopatiyi: pathogenetic mechanisms of development]. Zbirnyk nauk. prats' spivrob. NMAPO im. PL. Shupyka. 2014;23:62-8. (in Ukrainian).

Zak MIu. Chy potribna hastroprotektsiia u khvorykh na khronichnyi hastryt pry pryiomi nyz'kykh doz atsetylsalitsylovoi kysloty? [Do we need hastroprotektsiya patients with chronic gastritis when taking low doses of aspirin?] Suchasna hastroenterolohiia. 2015;3:85-91. (in Ukrainian).

Svintsitskyi AS, Antonenko AV, Hladchuk AB. Rol' fiziolohichnykh mediatoriv v adaptyvnykh protsesakh slyzovoi obolonky shlunka [The role mediators in the of physiological of adaptive processes of of the gastric mucosa]. Suchasna hastroenterolohiia. 2012;2:95-8. (in Ukrainian).

Stepanov IuM, Breslavets IuS. Vyvchennia vmistu eNOS ta iNOS u slyzovii obolontsi hastroduodenal'noi zony u khvorykh na NPZP-hastropatii do ta pislia likuvannia [The study of eNOS and iNOS content in the mucosa of the gastroduodenal zone at sick on NSAID gastropathy before and after treatment]. Suchasna hastroenterolohiia. 2012;1:32-8. (in Ukrainian).

Stefaniuk MF, Kobirnichenko IuA, Sydorova NM. Hastropatiia, asotsiiovana z pryiomom atsetylsalitsylovoi kysloty: mistse omeprazolu u profilaktytsi ta likuvanni [Gastropathy associated with the intake of aspirin, of omeprazole place in prevention and treatment]. Therapia. Ukrains'kyi medychnyi visnyk. 2011;10:102-5. (in Ukrainian).

Tkach SM. Sovremennye podhody k profilaktike i lecheniju NPVP-gastropatij [Modern approaches to the prevention and treatment of NSAIDs-gastropathies]. Suchasna hastroenterolohiia. 2011;6:56-165. (in Russian).

Arbel Y, Birati YE, Finkelstein A. Platelet inhibitory effect of clopidogrel in patients treated with omeprazole, pantoprazole and famotidine: a prospective, randomized, crossover study. Clin. Cardiol. 2013;36(6):243-346.

Brendel K, Weigel G, Griesmacher A. Low prevalence of clopidogrel and acetylsalicylic acid resistance in patients with acute myocardial infarction and pantoprazole treatment in everyday practice. Int. J. Cardiol. 2013;20:589-90.

Mino-Kenudson M, Tomita S, Lauwers GY. Mucin expression in reactive gastropathy: an immunohistochemical analysis. Arch. Pathol. Lab. Med. 2007;131:86-90.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1.    Бичков М.А. Клінічні особливості перебігу захворювань стравоходу у пацієнтів ревматологічного профілю / М.А. Бичков // Укр. ревматологічний журнал. – 2011. – №3(45). – С. 75-78.


2.    Бичков М.А. НПЗП-езофагопатії: патогенетичні механізми розвитку / М.А. Бичков // Збірник наукових праць співробітників НМАПО ім. П.Л. Шупика. – Випуск 23, книга 2. – 2014. – С.62-68.


3.    Зак М.Ю. Чи потрібна гастропротекція у хворих на хронічний гастрит при прийомі низьких доз ацетилсаліцилової кислоти? / М.Ю. Зак // Сучасна гастроентерологія. – 2015. - № 3(83). – С. 85-91.


4.    Свінціцький А.С. Роль фізіологічних медіаторів в адаптивних процесах слизової оболонки шлунка / А.С. Свінціцький, А.В. Антоненко, А.Б. Гладчук // Сучасна гастроентерол. – 2012. – № 2. – С. 95-98.


5.    Степанов Ю.М. Вивчення вмісту eNOS та iNOS у слизовій оболонці гастродуоденальної зони у хворих на НПЗП-гастропатії до та після лікування / Ю.М. Степанов, Ю.С. Бреславець // Сучасна гастроентерологія. – 2012. – №1 (63). – С. 32-38.


6.    Стефанюк М.Ф. Гастропатія, асоційована з прийомом ацетилсаліцилової кислоти: місце омепразолу у профілактиці та лікуванні / М.Ф. Стефанюк, Ю.А. Кобірніченко, Н.М. Сидорова // Therapia. – 2011. –  № 10. – С.102-105.


7.    Ткач С.М. Современные подходы к профилактике и лечению НПВП-гастропатий / С.М. Ткач // Гастроентерологія. – 2013. – № 4 (50). – С. 95-102.


8.    Arbel Y. Platelet inhibitory effect of clopidogrel in patients treated with omeprazole, pantoprazole and famotidine: a prospective, randomized, crossover study / Y. Arbel, Y.E. Birati, A. Finkelstein // Clin. Cardiol. – 2013. – Vol. 36 (6). – P. 243-346.


9.    Brendel K. Low prevalence of clopidogrel and acetylsalicylic acid resistance in patients with acute myocardial infarction and pantoprazole treatment in everyday practice / K. Brendel, G. Weigel, A. Griesmacher // Int. J. Cardiol. – 2013. – Vol.20. – P. 589-590.


10.    Mino-Kenudson M. Mucin expression in reactive gastropathy: an immunohistochemical analysis / M. Mino-Kenudson, S. Tomita, G.Y. Lauwers // Arch. Pathol. Lab. Med. – 2007. – Vol. 131. – P. 86-90.

© Clinical & Experimental Pathology, 2004-2019
When you copy an active link to the material is required
ISSN 2521-1153 (Online)
ISSN 1727-4338 (Print)
tel./fax +38(0372)553754