ВПЛИВ ТРИВАЛОГО ЗАСТОСУВАННЯ ДЕКСАМЕТАЗОНУ, ВИСОКОГО РІВНЯ NACL У ПИТНІЙ ВОДІ ТА L-КАРНІТИНУ НА АКТИВНІСТЬ СУПЕРОКСИДДИСМУТАЗИ ТА КАТАЛАЗИ У МІОКАРДІ ЩУРІВ

Автор(и)

  • Yu. A. Sveredyuk

DOI:

https://doi.org/10.24061/1727-4338.XIX.1.71.2020.12

Ключові слова:

дексаметазон, NaCl, каталаза, супероксиддисмутаза, L-карнітин

Анотація

Мета роботи – вивчити активність супероксиддисмутази та каталази у міокарді
тварин різної статі при тривалій дії дексаметазону за умов підвищеного вмісту
NaCl у питній воді та можливість використання L-карнітину як протекторного
засобу.
Матеріали та методи. Експеримент виконали на 96 статевозрілих білих
нелінійних щурах (вік 5-6 місяців, маса 0,17-0,23 кг). Довготривалу терапію
глюкокортикоїдом моделювали шляхом введення per os дексаметазону. Половина
тварин отримували воду для пиття з високим вмістом NaCl (4 %). Корекцію
здійснювали препаратом L-карнітину per os.
Результати. Тривале застосування дексаметазону призвело до зниження
активності каталази та супероксиддисмутази. Підвищений вміст NaCl у питній
воді незначно потенціював негативну дію глюкокортикоїда, більше у самців.
L-карнітин при тривалій дії дексаметазону повністю відновив активність
супероксиддисмутази у тварин обох статей. У самок активність каталази
відновилась у всіх групах тварин. У самців з високим рівнем солі у питній воді
активність каталази повністю не відновилася.
Висновки. 1. Тривале застосування дексаметазону супроводжується значною
депресією ферментів антиоксидантного захисту у серці. 2. Підвищений вміст
NaCl у питній воді потенціює негативну дію дексаметазону, переважно в самців.
3. L-карнітин зменшує депресію антиоксидантної системи при тривалій дії
дексаметазону: активність супероксиддисмутази у тварин обох статей під дією
L-карнітину повністю відновлюється; у самок активність каталази відновлюється
до рівня інтактних тварин (навіть за умов підвищеного рівня NaCl у питній воді),
у самців високий рівень солі (4 %) у питній воді перешкоджає повному відновленню
активності каталази.

Посилання

1. Feng YL, Tang XL. Effect of glucocorticoid-induced oxidative stress on the expression of Cbfa1. Chem Biol Interact. 2014;207:26–31. doi: 10.1016/j.cbi.2013.11.004

2. Alan IS, Alan B. Side Effects of Glucocorticoids. In: Malangu

N, editor. Pharmacokinetics and Adverse Effects of Drugs:

Mechanisms and Risks Factors. London: IntechOpen Limited;

2018, p. 93–124. doi: 10.5772/intechopen.72019

3. Wang SS, Rao J, Li YF, Zhang ZW, Zeng GH. Primary carnitine

deficiency cardiomyopathy. Int J Cardiol. 2014;174(1):171–3.

doi: https://doi.org/10.1016/j.ijcard.2014.03.190

4. Fu L, Huang M, Chen S. Primary Carnitine Deficiency and

Cardiomyopathy. Korean Circ J. 2013;43(12):785–92. doi:

10.4070/kcj.2013.43.12.785

5. Al-Eisa RA, Al-Salmi FA, Hamza RZ, El-Shenawy NS. Role

of L-carnitine in protection against the cardiac oxidative stress

induced by aspartame in Wistar albino rats. Plos One [Internet].

2018[cited 2020 Mar 13];13(11):e0204913. Available from:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6221268/pdf/

pone.0204913.pdf doi: 10.1371/journal.pone.0204913

6. Canbolat EP, Sağsöz N, Noyan V, Yücel A, Kısa Ü. Effects of

l-carnitine on oxidative stress parameters in oophorectomized

rats. Alexandria Journal of Medicine. 2017;53(1):55–60. doi:

https://doi.org/10.1016/j.ajme.2016.02.002

7. Tousson E, Hafez E, Zaki S, Gad A. The cardioprotective effects

of L-carnitine on rat cardiac injury, apoptosis, and oxidative

stress caused by amethopterin. Environ Sci Pollut Res Int.

2016;23(20):20600–8. doi: 10.1007/s11356-016-7220-1

8. Liu Y, Yan S, Ji C, Dai W, Hu W, Zhang W, et al. Metabolomic

Changes and Protective Effect of L-Carnitine in Rat Kidney

Ischemia/Reperfusion Injury. Kidney Blood Press Res.

2012;35(5):373–81. doi: 10.1159/000336171

9. Roy SG, De P, Mukherjee D, Chander V, Konar A, Bandyopadhyay

D, et al. Excess of Glucocorticoid Induces Cardiac Dysfunction

via Activating Angiotensin II Pathway. Cell Physiol Biochem.

2009;24(1-2):1–10. doi: 10.1159/000227803

10. Mcloone VI, Ringwood JV, Vliet BNV. A multi-component model

of the dynamics of salt-induced hypertension in Dahl-S rats.

BMC Physiol [Internet]. 2009[cited 2020 Mar 15];9:20. Available

from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2785758/

pdf/1472-6793-9-20.pdf doi: 10.1186/1472-6793-9-20

11. Kopple JD, Ding H, Letoha A, Ivanyi B, Qing DOY, Dux L, et al.

L-carnitine ameliorates gentamicin-induced renal injury in rats.

Nephrol Dial Transplantat. 2002;17(12):2122–31. doi: https://doi.

org/10.1093/ndt/17.12.2122

12. Mutsaers HAM, Tofighi R. Dexamethasone Enhances Oxidative

Stress-Induced Cell Death in Murine Neural Stem Cells. Neurotox

Res. 2012;22(2):127–37. doi: 10.1007/s12640-012-9308-9

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-05-07

Номер

Розділ

Статті