Том 19, № 1 (2020)

Зміст

Статті

ЗМІНИ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ ВЕГЕТАТИВНОЇ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ НЕКАМЕНЕВИЙ ХОЛЕЦИСТИТ ЗАЛЕЖНО ВІД ТИПУ СОМАТОФОРМНОЇ ВЕГЕТАТИВНОЇ ДИСФУНКЦІЇ ТА ГІПЕРТОНІЧНОЇ ХВОРОБИ PDF
A. A. Antoniv, Z. Ya. Kotsyubiychuk, E. G. Makhrova
ВАРІАБЕЛЬНІСТЬ СЕРЦЕВОГО РИТМУ В ЩУРІВ РІЗНОЇ СТАТІ ПРИ РОЗВИТКУ АДРЕНАЛІН-ІНДУКОВАНОГО НЕКРОЗУ МІОКАРДА НА ТЛІ СВІТЛОВОГО ДЕСИНХРОНОЗУ PDF
H. O. Bezkorovayna, I. M. Klishch, M. R. Khara
ВИЗНАЧЕННЯ СЕНСИБІЛІЗАЦІЇ ДО АЛЕРГЕНУ ЛІЩИНИ У ПАЦІЄНТІВ З РЕСПІРАТОРНИМИ АЛЕРГІЧНИМИ ЗАХВОРЮВАННЯМИ: ПОРІВНЯННЯ ДІАГНОСТИЧНОЇ ЦІННОСТІ РІЗНИХ МЕТОДІВ PDF
A. Ye. Bogomolov
ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ПЕЧІНКОВО-НИРКОВОЇ ДИСФУНКЦІЇ ВНАСЛІДОК ГОСТРОГО РОЗПОВСЮДЖЕНОГО ПЕРИТОНІТУ, ЯКИЙ ВИНИК НА ТЛІ РАКУ ТОВСТОЇ КИШКИ В ЕКСПЕРИМЕНТІ PDF
T. І. Boychuk, G. B. Popovich, N. M. Pitsula
ВИЯВЛЕННЯ ФАКТОРІВ РИЗИКУ У ХВОРИХ НА АРТЕРІАЛЬНУ ГІПЕРТЕНЗІЮ ЗА УЧАСТІ МЕДИЧНОЇ СЕСТРИ PDF
L. D. Boreyko, M. M. Mararash
ЯКІСТЬ ЖИТТЯ ПАЦІЄНТІВ З КОМОРБІДНИМ ПЕРЕБІГОМ АРТЕРІАЛЬНОЇ ГІПЕРТЕНЗІЇ ТА ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ В ПЕРИМЕНОПАУЗІ PDF
K. O. Voloshynska, S. М. Kovalchuk, M. V. Kovalchuk, O. M. Peresunko
СУДОВО-МЕДИЧНА ОЦІНКА КРОВОВИЛИВІВ У ГОЛОВНИЙ МОЗОК ТРАВМАТИЧНОГО ТА НЕТРАВМАТИЧНОГО ҐЕНЕЗУ МЕТОДОМ БАГАТОПАРАМЕТРИЧНОЇ ПОЛЯРИЗАЦІЙНОЇ ТОМОГРАФІЇ ЛІНІЙНОГО ДИХРОЇЗМУ PDF
M. S. Garazdiyk
ОСОБЛИВОСТІ ВПЛИВУ УНІТІОЛУ НА ФУНКЦІЮ НИРОК У ЩУРІВ ЮВЕНІЛЬНОГО ВІКУ PDF
V. V. Gordienko, R. B. Kosuba, O. O. Perepelytsia
ОБГРУНТУВАННЯ МЕТОДУ ОЦІНЮВАННЯ НАДІЙНОСТІ ГЕМОСТАЗУ У ХВОРИХ НА ВИРАЗКОВІ КРОВОТЕЧІ PDF
F. V. Grynchuk, I. I. Dutka, R. M. Besaga, I. S. Davydenko, A. V. Ushakov
ВПЛИВ НЕСКОРЕГОВАНИХ ФАКТОРІВ РИЗИКУ НА КЛІНІКО-НЕЙРОПСИХОЛОГІЧНІ, ГЕМОДИНАМІЧНІ ЗМІНИ ТА ЯКІСТЬ ЖИТТЯ У ХВОРИХ У ВІДНОВНОМУ ПЕРІОДІ ІНФАРКТУ МОЗКУ PDF
Yu. І. Gudar’yan
ЦИТОГЕНЕТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ХРОМОСОМНОЇ ПАТОЛОГІЇ ПЛОДІВ У І ТРИМЕСТРІ PDF
N. M. Prokopchuk, N. V. Gelner, V. S. Pykaliuk, O. P. Antoniuk
ВПЛИВ ТРИВАЛОГО ЗАСТОСУВАННЯ ДЕКСАМЕТАЗОНУ, ВИСОКОГО РІВНЯ NACL У ПИТНІЙ ВОДІ ТА L-КАРНІТИНУ НА АКТИВНІСТЬ СУПЕРОКСИДДИСМУТАЗИ ТА КАТАЛАЗИ У МІОКАРДІ ЩУРІВ PDF
Yu. A. Sveredyuk
ВПЛИВ АДЕМОЛУ НА ФОРМУВАННЯ СТЕРОЇДНОЇ НЕЙРОТОКСИЧНОСТІ ЗА РІВНЕМ КОРТИЗОЛУ В УМОВАХ МОДЕЛЬНОЇ ЧЕРЕПНО-МОЗКОВОЇ ТРАВМИ PDF
S. E. Semenenko
СУЧАСНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО СКРИНІНГУ РАКУ ГРУДНОЇ ЗАЛОЗИ. НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ ТЕРМОГРАФІЧНОГО СКРИНІНГУ PDF
R. V. Seniutovych, B. I. Shumko, O. I. Ivashchuk, V. Yu. Bodyaka, Yu. Yu. Chuprovska, I. D. Postevka, O. V. Panchuk, S. L. Hovornian
ЕЛЕКТРОЕНЦЕФАЛОГРАФІЧНЕ ОБСТЕЖЕННЯ ТА ОЦІНКА ПРОГНОЗУ СТАНУ ДОНОШЕНИХ НОВОНАРОДЖЕНИХ ДІТЕЙ, ЯКІ МАЛИ ТЯЖКУ АСФІКСІЮ ПРИ НАРОДЖЕННІ PDF
K. Yu. Sokolova, T. K. Mavropulo, O. P. Piddubna
ОПТИМІЗАЦІЯ ЛІКУВАННЯ НЕАЛКОГОЛЬНОГО СТЕАТОГЕПАТИТУ У ХВОРИХ НА ОЖИРІННЯ ЗА КОМОРБІДНОСТІ З ХРОНІЧНИМ ОБСТРУКТИВНИМ ЗАХВОРЮВАННЯМ ЛЕГЕНЬ: КОРЕКЦІЯ ДИСЛІПІДЕМІЇ ТА ІНСУЛІНОРЕЗИСТЕНТНОСТІ PDF
O. S. Khukhlina, O. Ye. Hryniuk, A. A. Antoniv, L. V. Kanovska, O. Ye. Mandryk
ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ ТА ЛІКУВАННЯ СУБМУКОЗНОЇ ЛЕЙОМІОМИ МАТКИ У ЖІНОК РЕПРОДУКТИВНОГО ВІКУ PDF
M. A. Flaksemberh
ДИФЕРЕНЦІЙОВАНЕ ЗАСТОСУВАННЯ АТОРВАСТАТИНУ В ЛІКУВАННІ ХВОРИХ НА ХРОНІЧНЕ ОБСТРУКТИВНЕ ЗАХВОРЮВАННЯ ЛЕГЕНЬ, ПОЄДНАНЕ З ЦУКРОВИМ ДІАБЕТОМ ТИПУ 2 PDF
N. V. Chernetskaya, A. I. Fediv, A. Ya. Stupnitskaya
КОМПЛЕКСНЕ ЛІКУВАННЯ НЕПСИХОТИЧНИХ ПСИХІЧНИХ РОЗЛАДІВ У СТУДЕНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ PDF
O. S. Yurtsenyuk
ОСНОВИ МЕДИЧНОЇ ПРОФІЛАКТИКИ У ПРАКТИЦІ СІМЕЙНОГО ЛІКАРЯ PDF (English)
A. S. Biduchak, M. I. Gritsyuk, T. I. Domanchuk
СУЧАСНІ НАПРЯМКИ ДІАГНОСТИКИ ПРОГРЕСУВАННЯ ХРОНІЧНОЇ ХВОРОБИ НИРОК У ХВОРИХ НА РЕВМАТОЇДНИЙ АРТРИТ PDF
V. T. Kulachek, L. O. Zub, S. V. Roborchuk, Ya. V. Kulachek, L. M. Honcharuk
ДО ПРОБЛЕМИ ДІАГНОСТИКИ ОСНОВНИХ ЕНДОКРИНОПАТІЙ (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ ТА ВЛАСНИЙ ДОСВІД) PDF
P. M. Lіаshuk, N. I. Stankova, R. P. Lіаshuk
РОЗВИТОК ТА СУЧАСНІ МОЖЛИВОСТІ СУДОВО-МЕДИЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ ВИДУ ОСНОВНОГО ТРАВМУЮЧОГО ФАКТОРА ПРИ ВОГНЕПАЛЬНИХ УШКОДЖЕННЯХ PDF
Yu. G. Zmiyevska, I. G. Savka
РЕАЛІЗАЦІЯ ІННОВАЦІЙНИХ МЕТОДІВ ВИКЛАДАННЯ КУРСУ «ЛАТИНСЬКА МОВА ТА ОСНОВИ МЕДИЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ» PDF
N. I. Bytsko