ОПТИМІЗАЦІЯ ЛІКУВАННЯ НЕАЛКОГОЛЬНОГО СТЕАТОГЕПАТИТУ У ХВОРИХ НА ОЖИРІННЯ ЗА КОМОРБІДНОСТІ З ХРОНІЧНИМ ОБСТРУКТИВНИМ ЗАХВОРЮВАННЯМ ЛЕГЕНЬ: КОРЕКЦІЯ ДИСЛІПІДЕМІЇ ТА ІНСУЛІНОРЕЗИСТЕНТНОСТІ

Автор(и)

  • O. S. Khukhlina
  • O. Ye. Hryniuk
  • A. A. Antoniv
  • L. V. Kanovska
  • O. Ye. Mandryk

DOI:

https://doi.org/10.24061/1727-4338.XIX.1.71.2020.16

Ключові слова:

неалкогольний стеатогепатит, ожиріння, хронічне обструктивне захворювання легень, антраль, фітостатин

Анотація

Мета дослідження – визначення ефективності застосування антралю та
комбінації антралю із фітостатином щодо впливу на стан ліпідного спектру
крові, глікемії, ступінь інсулінорезистентності у хворих на неалкогольний
стеатогепатит (НАСГ) на тлі ожиріння за коморбідності з хронічним
обструктивним захворюванням легень (ХОЗЛ).
Матеріал та методи. Обстежено 90 хворих на НАСГ із ожирінням І ст. та ХОЗЛ
2-3 D, з яких 25 хворих (1 група – контрольна) отримували базисну терапію НАСГ
(Ессенціалє форте Н (Санофі-Авенсис / Наттерман енд Сайї ГмбХ) 300 мг по 2
капс. 3 рази в день) 60 днів та терапію ХОЗЛ (Симбікорт Турбухалер (будесонід 160
мкг/д + формотеролу фумарат 4,5 мкг/д) (АстраЗенека АБ, Швеція) інгаляційно 2
рази в день 60 днів; Беродуал (іпратропіум / фенотерол (250/500 мкг/мл) (Інститут
де Ангелі, Італія / Берингер Інгельхайм Інтернешнл ГмбХ) небулайзерні інгаляції 2
рази в день, Азитроміцин (Азитро Сандоз, Сандоз Україна) 500 мг 1 раз в день 10
днів. Друга група (основна, 2) 35 хворих на НАСГ із ожирінням І ст. та ХОЗЛ 2-3 D,
крім аналогічної базисної терапії ХОЗЛ, у якості гепатопротектора отримували
Антраль (Фармак, Україна) 200 мг 3 рази в день 60 днів. Третя група (основна, 3)
30 хворих на НАСГ із ожирінням І ст. та ХОЗЛ 2-3 D, окрім аналогічної базисної
терапії ХОЗЛ, у якості гепатопротектора отримували Антраль (Фармак,
Україна) 200 мг 3 рази в день та, додатково, Фітостатин (Поліконазол) (ООО
ОмніФарма, Україна) 20 мг після вечері упродовж 60 днів. Середній вік пацієнтів
становив (55,7±3,22) років. Групу контролю сформували з 30 практично здорових
осіб (ПЗО).
Результати. Концентрація загальних ліпідів у крові пацієнтів 1-ї групи після
лікування знизилась невірогідно і перевищувала нормативні значення (р<0,05), а
у хворих 2 та 3-ї груп – знизилась відповідно на 15,6 % та 23,3 % (р<0,05). Вміст
у крові загального холестеролу вказує на його вірогідне зниження в усіх групах
спостереження – на 9,2 %, 19,3 % та 23,9 % (р<0,05) порівняно з показником до
лікування, все ж перевищуючи показник у ПЗО (р<0,05). Підвищений до лікування
вміст у крові триацилгліцеролів вірогідно знижувався лише у хворих 2 та 3 груп
– відповідно на 22,2 % та 31,5 % (р<0,05), однак нормативних значень не досяг.
Водночас у пацієнтів 1-ї групи зміни в динаміці лікування були незначні (р>0,05).
Аналіз показників постпрандіальної глікемії у хворих 1-ї, 2 та 3-ї груп показав
зниження вмісту глюкози відповідно на 10,6 %, 21,3 % та 21,9 % (р<0,05) порівняно
з показниками до лікування (р<0,05) із нормалізацією показника. Індекс HOMA IR
знижений натще (відповідно у 1, 2, 3 групах – на 11,1 %, 46,2 % та 46,8 % (р<0,05).
Висновки. Встановлено потужний вплив комбінації засобів антралю та
фітостатину (поліконазолу) щодо корекції ліпідного дистрес-синдрому із
вірогідним зниженням вмісту в крові загального холестеролу, триацилгліцеролів,
холестеролу ліпопротеїнів низької щільності (р<0,05), що супроводжувалось
вірогідним зниженням ступеня стеатозу печінки. У динаміці лікування антралем
та фітостатином упродовж 60 днів хворих на НАСГ із супровідними ХОЗЛ та
ожирінням істотно знизився підвищений до лікування вміст у крові інсуліну,
нормалізувався вміст у крові постпрандіальної глюкози, істотно знизився ступінь
інсулінорезистентності (р<0,05).

Посилання

1. Anokhina GA. Nealkohol'na zhyrova khvoroba pechinky yak

mul'tysystemne metabolitne zakhvoriuvannia: osoblyvosti

profilaktyky ta likuvannia [Non-alcoholic liver disease multisystemic metabolitic disease: prevention and treatment].

Praktykuiuchyi likar. 2018;7(3):35-40. (in Ukrainian)

2. Khukhlina OS, Antoniv AA, Mandryk OIe, Hryniuk OIe.

Nealkohol'na zhyrova khvoroba pechinky ta komorbidni stany:

osoblyvosti patohenezu, kliniky, diahnostyky, likuvannia [Nonalcoholic fatty liver disease and comorbid conditions: features

of pathogenesis, clinics, diagnostics, treatment]: monohrafiia.

Chernivtsi; 2018, p. 58-61. (in Ukrainian)

3. Viglino D, Jullian-Desayes I, Minoves M, Aron-Wisnewsky

J, Leroy V, Zarski JP, et al. Nonalcoholic fatty liver disease in

chronic obstructive pulmonary disease. Eur Respir J [Internet].

2017[cited 2020 Mar 11];49(6):1601923. Available from: https://

erj.ersjournals.com/content/erj/49/6/1601923.full.pdf doi:

10.1183/13993003.01923-2016

4. Marchesini G, Day ChP, Dufour JF, Canbay A, Nobili V, Ratziu

V, et al. EASL-EASD-EASO Clinical Practice Guidelines for

the management of non-alcoholic fatty liver disease. J Hepatol.

2016; 64(6):1388-402. doi: 10.1016/j.jhep.2015.11.004

5. Musso G, Cassader M, Olivetti C, Rosina F, Carbone G, Gambino

R. Association of obstructive sleep apnoea with the presence and

severity of non-alcoholic fatty liver disease. A systematic review

and meta-analysis. Obes Rev. 2013;14(5):417-31. doi: 10.1111/

obr.12020

6. Al-Gayyar MM, Shams ME, Barakat EA. Fish oil improves

lipid metabolism and ameliorates inflammation in patients

with metabolic syndrome: impact of nonalcoholic fatty

liver disease. Pharm Biol 2012;50(3):297-303. doi:

10.3109/13880209.2011.604088

7. Tanni SE, Zamuner ATS, Coelho LS, Vale SA, Godoy I, Paiva

SA. Are metabolic syndrome and its components associated

with 5-year mortality in chronic obstructive pupmonary disease

patients? Metab Syndr Relat Disord. 2015;13(1):52–4. doi:

10.1089/met.2014.0100

8. Qin L, Yang Z, Zhang W, Gu H, Lu S, Shi Q, et al. Association

between metabolic syndrome and lung function in middleaged and elderly Chinese individuals. Diabetes Res Clin Pract.

2015;108(3):e46-8. doi: 10.1016/j.diabres.2015.03.007

9. Agusti A, Celli BR, Chen R, Frith P, Halpin D, Varela MVL.

Global Strategy for the Diagnosis, Management, and Prevention

of Chronic Obstructive Pulmonary Disease 2019 report [Internet].

Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease, Inc.

2019[cited 2020 Mar 11]. 155 p. Available from: https://goldcopd.

org/wp-content/uploads/2018/11/GOLD-2019-v1.7-FINAL-

14Nov2018-WMS.pdf

10. Babak OJa, Fadeenko GD, Kolesnikova EV. Opyt primenenija

preparata antral' v sostave kompleksnoj terapii nealkogol'noj

zhirovoj bolezni pecheni [Experience with the use of the drug

antral in the complex therapy of non-alcoholic fatty liver disease].

Consillium Medicum. 2010;4(5):22–5. (in Russian)

11. Kuzminov BP, Matysik SI, Zazuliak TS, Mykytchak TI. Otsinka

hostroi toksychnosti hepatoprotektora antraliu na al'ternatyvnykh

test-systemakh [Evaluation of antral hepatoprotector acute

toxicity in alternative test-systems]. Environment & Health.

2016;2:43-6. doi: https://doi.org/10.32402/dovkil2016.02.043 (in

Ukrainian)

12. Zvjaginceva TD, Chernobaj AI. Primenenie preparata Antral' v

lechenii nealkogol'nogo steatogepatita: nastojashhee i budushhe

[The use of the drug Antral in the treatment of non-alcoholic

steatohepatitis: present and future]. Zdorov’ia Ukrainy. 2009;1-

2:68–9. (in Russian)

13. Derbak MA, Arhij EY, Koval VJ, Derbak YS. Vykorystannia

antraliu u kompleksnii terapii khvorykh na khronichnyi virusnyi

hepatyt iz suputnim steatozom pechinky [Antral usage in the

treatment of patients with chc with concomitant liver steatosis].

Naukovyi visnyk Uzhhorods'koho universytetu. Seriia:

Medytsyna. 2011;2:304-7. (in Ukrainian)

14. Serhiyenko À, Serhiyenko V, Hotsko Ì, Urbanovich À, Segin V.

Porivnial'nyi analiz efektyvnosti polikozanolu ta symvastatynu

v korektsii porushen' lipidnoho obminu, parametriv insulinovoi

rezystentnosti u khvorykh na tsukrovyi diabet 2-ho typu z

dyslipidemiieiu [Comparative analysis of policosanol and

simvastatin effectiveness in the correction of lipid parameters

disorders and insulin resistance parameters in patients with type 2

diabetes mellitus and dyslipoproteinemia]. Clinical Endocrinology

and Endocrine Surgery. 2013;2:21-9. (in Ukrainian)

15. Marinangeli CP, Jones PJ, Kassis AN, Eskin MN. Policosanols

as nutraceuticals: fact or fiction. Crit Rev Food Sci Nutr.

2010;50(3):259-67. doi: 10.1080/10408391003626249

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-05-08

Номер

Розділ

Статті