РЕАЛІЗАЦІЯ ІННОВАЦІЙНИХ МЕТОДІВ ВИКЛАДАННЯ КУРСУ «ЛАТИНСЬКА МОВА ТА ОСНОВИ МЕДИЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ»

Автор(и)

  • N. I. Bytsko

DOI:

https://doi.org/10.24061/1727-4338.XIX.1.71.2020.24

Ключові слова:

педагогіка, методика викладання, інновації викладання, скрайбінг, латинська мова, медична термінологія

Анотація

Мета роботи. Продемонструвати переваги використання інноваційних методів у
процесі викладання предмета «Латинська мова» для студентів медичних вузів.
Матеріал і методи. Методичні розробки та методичні вказівки для практичних
та семінарських занять, лекційний матеріал з предмета «Латинська мова та
основи медичної термінології», розроблені викладачами кафедри іноземних мов
ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет», які дають змогу
продемонструвати через призму систематизації інноваційних методів викладання
переваги використання методу скрайбінгу у процесі викладання курсу «Латинська
мова» на медичному, фармацевтичному та стоматологічному факультетах.
Результати. Дослідження засвідчує, що саме використання інноваційних
методів викладання предметів у медичному виші дасть можливість максимально
удосконалити систему навчальної діяльності кожного студента з урахуванням
їх індивідуальних особливостей. Відповідно до вищесказаного, викладачами
кафедри були розроблені скрайбінгові проекти різного рівня складності, що сприяє
ефективному та на сучасному рівні проведенню лекцій, практичних та семінарських
занять з предметів.
Висновки. Пропоноване дослідження має практичне спрямування й теоретичне
обґрунтування, адже підтримує зв’язок з важливими науково-педагогічними
завданнями сьогодення: розвиток комунікативних навичок, креативного мислення,
творчого підходу у студентів під час оволодіння новим матеріалом, а також
сприяє сучасній, нестандартизованій організації та урізноманітненню навчальної
діяльності.

Посилання

1. Abdalova OI, Isakova OJu. Ispol'zovanie tehnologij jelektronnogo

obuchenija v uchebnom processe [The use of e-learning technologies

in the educational process]. Distancionnoe i virtual'noe obuchenie.

2014;12:50–5. (in Russian)

2. Aleksiuk AM. Pedahohika vyschoi osvity Ukrainy. Istoriia. Teoriia:

pidruchnyk [Pedagogy of Higher Education of Ukraine. History.

Theory: textbook]. Kiev: Lybid'; 1998. 558 p. (in Ukrainian)

3. Halytsia I, Halytsia O. Intelektual'no-konkurentni ihry yak

kreatyvnyi mekhanizm aktyvizatsii pedahohichnoho, naukovoho

ta innovatsiinoho protsesiv [Intellectual-competitive games as

a creative mechanism for activating pedagogical, scientific and

innovative processes]. Vyscha shkola. 2011;1:104–7. (in Ukrainian)

4. Shafran OI, ukladach. Innovatsiini pedahohichni tekhnolohii:

teoriia ta praktyka vykorystannia u vyshchii shkoli: monohrafiia

[Innovative pedagogical technologies: theory and practice of use

in higher education: monograph]. Pereiaslav-Khmel'nyts'kyi; 2008.

284 p. (in Ukrainian)

5. Saukh PIu, redaktor. Innovatsii u vyschii osviti: problemy, dosvid,

perspektyvy: monohrafiia [Innovation in higher education:

problems, experience, prospects: monograph]. Zhytomyr; 2011.

444 p. (in Ukrainian)

6. Lysenko MV. Innovatsiina paradyhma vyschoi osvity Ukrainy

za umov perekhodu do informatsiinoho suspil'stva [dysertatsiia]

[Innovative paradigm of higher education of Ukraine in the

conditions of transition to the information society [dissertation].

Kiev: 2012. 175 p. (in Ukrainian)

7. Kremen' VH, redaktor. Fenomen innovatsii: osvita, suspil'stvo,

kul'tura: monohrafiia [Phenomenon of innovation: education,

society, culture: monograph]. Kiev: Pedahohichna dumka; 2008.

472 p. (in Ukrainian)

8. Kaner S, Lind L, Toldi C, Fisk S, Berger D. Facilitator’s Guide

to Participatory Decision-Making. 3 ed. Jossey-Bass; 2014. 432 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-05-08

Номер

Розділ

Статті