ОБГРУНТУВАННЯ МЕТОДУ ОЦІНЮВАННЯ НАДІЙНОСТІ ГЕМОСТАЗУ У ХВОРИХ НА ВИРАЗКОВІ КРОВОТЕЧІ

Автор(и)

  • F. V. Grynchuk
  • I. I. Dutka
  • R. M. Besaga
  • I. S. Davydenko
  • A. V. Ushakov

DOI:

https://doi.org/10.24061/1727-4338.XIX.1.71.2020.9

Ключові слова:

виразкова кровотеча, гемостаз, оцінювання

Анотація

Мета роботи – дослідити можливість застосування оптичних характеристик
тромбу для оцінювання стабільності гемостазу.
Матеріали та методи. Досліджене відбивання когерентного випромінювання
кровʼю, забраною у 10 здорових добровольців, протягом утворення згортка.
Використовували лазерні світлодіоди, які випромінюють на довжинах хвиль
λ=0,63, 0,5, 0,4 мкм. Опромінення проводили одразу після забору крові, через
30,60,90,120,150,180,210 хв. Визначали ширину зони розсіювання (ШЗР) лазерного
променя. Результати зіставляли з даними гістологічного дослідження згортка.
Результати. Протягом часу спостереження ШЗР променів зменшується.
Упродовж 120 хв відмінності ШЗР залежать від λ променю. У цей період товщина
білої частини тромбу і її відносний вміст збільшуються без статистично істотних
відмінностей. Через 150 хв ШЗР статистично істотно скорочується, незалежно
від λ, а товщина білої частини тромбу і її відносний вміст статистично істотно
збільшуються. Через 180 і 210 хв ШЗР при опроміненні на всіх довжинах хвиль
зменшується без статистично істотних відмінностей. Товщина білої частини
тромбу і її відносного вмісту збільшується статистично істотно. Зменшення
ШЗР є наслідком наближення розмірів структурних елементів поверхні тромбу
h до λ лазерного променя, тому проявляється ефект дзеркального відбивання.
Внаслідок цього ШЗР зменшується майже до ширини самого променя. При
одночасному опроміненні червоним і зеленим лазером та червоним і синім,
сфокусованими в одній точці, протягом 120 хв переважає розсіювання зеленого
і синього променів, через що червоний промінь на їх тлі майже не візуалізується.
Через 150 хв на тлі зони розсіювання червоного променя зелений і синій майже
не візуалізуються, що утримується надалі. Більш наочні візуальні прояви виявлені
при використанні червоного (λ=0,63) і зеленого (λ=0,5) лазерів. Отже, цей ефект
можна використати для обʼєктивізації оцінювання ступеня формування тромбу.
Висновки. 1. Внаслідок опромінення крови когерентним випромінюванням
протягом утворення згортка спостерігається зменшення ШЗР лазерних променів
з довжинами хвиль λ=0,63, 0,5, 0,4 мкм, параметри якої, незалежно від λ променя,
статистично істотно змінюються через 150 хв, коли, за даними гістологічних
досліджень, у згортку статистично істотно зростає ширина і відносний вміст
білого тромбу, надалі ШЗР зменшується без істотних відмінностей.
2. Через 150 хв λ тканини тромбу наближається до 0,4-0,5 мкм, що зумовлює
виникнення дзеркального ефекту: на тлі зони розсіювання червоного променя, зелений
і синій майже не візуалізуються внаслідок незначної ШЗР, що спостерігається
також через 180 і 210 хв.
3. Цей ефект може бути використаний для оцінювання надійності гемостазу у
хворих на виразкову кровотечу протягом проведення ендоскопічного обстеження.

Посилання

1. Patel V, Nicastro J. Upper Gastrointestinal Bleeding. Clin Colon

Rectal Surg. 2020;33(1):42-4. doi: 10.1055/s-0039-1695037

2. Dutka II, Grynchuk FV. Analiz faktoriv ryzyku rozvytku

retsydyvu hastroduodenal'noi krovotechi vyrazkovoho genezu

[The analysis of the gastroduodenal ulcerous bleeding relapse

emergence risk factors]. Reports of Vinnytsia National Medical

University. 2017;21(1 Ch 1):31-4. (in Ukrainian)

3. Blatchford O, Murray WR, Blatchford M. A risk score to predict

need for treatment for uppergastrointestinal haemorrhage.

The Lancet. 2000;356(9238):1318-21. doi: 10.1016/S0140-

6736(00)02816-6

4. Rockall TA, Logan RF, Devlin HB, Northfield TC. Risk

assessment after acute upper gastrointestinal haemorrhage. Gut.

1996;38(3):316-21. doi: 10.1136/gut.38.3.316

5. Saeed ZA, Winchester CB, Michaletz PA, Woods KL, Graham

DY. A scoring system to predict rebleeding after endoscopic

therapy of nonvariceal upper gastrointestinal hemorrhage,

with a comparison of heat probe and ethanol injection. Am J

Gastroenterol. 1993;88(11):1842-9.

6. Contreras-Omana R, Alfaro-Reynoso JA, Cruz-Chavez CE,

Velarde-Ruiz Velasco A, Flores-Ramirez DI, Romero-Hernandez

I, et al. The Progetto Nazionale Emorragia Digestiva (PNED)

system vs. the Rockall score as mortality predictors in patients

with nonvariceal upper gastrointestinal bleeding: A multicenter

prospective study. Rev Gastroenterol Mex. 2017;82(2):123-8.

doi: 10.1016/j.rgmx.2016.08.003

7. Kim MS, Choi J, Shin WC. AIMS65 scoring system is comparable

to Glasgow-Blatchford score or Rockall score for prediction

of clinical outcomes for non-variceal upper gastrointestinal

bleeding. BMC Gastroenterol [Internet]. 2019[cited 2020 Mar

10];19:136. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/

articles/PMC6660932/pdf/12876_2019_Article_1051.pdf doi:

10.1186/s12876-019-1051-8

8. Forrest JA, Finlayson ND, Shearman DJ. Endoscopy in

gastrointestinal bleeding. The Lancet. 1974;2(7877):394-7. doi:

10.1016/s0140-6736(74)91770-x

9. Brullet E, Garcia-Iglesias P, Calvet X, Papo M, Planella M, Pardo

A, et al. Endoscopist's Judgment Is as Useful as Risk Scores for

Predicting Outcome in Peptic Ulcer Bleeding: A Multicenter

Study. J Clin Med [Internet]. 2020[cited 2020 Mar 10];9(2):E408.

Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/

PMC7073534/pdf/jcm-09-00408.pdf doi: 10.3390/jcm9020408

10. Ferreira T. ImageJ User Guide. 1.46r [Internet]. New York:

National Institute of Health; 2012[cited 2020 Mar 10]. 187 p.

Available from: https://imagej.nih.gov/ij/docs/guide/user-guide.

pdf

11. Posudin JuJ. Lazernaja mikrofluometrija biologicheskih ob’ektov

[Laser microfluometry of biological objects]. Kiev: Vyscha

shkola; 1985. 126 p. (in Russian)

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-05-06

Номер

Розділ

Статті