ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ ПАТОГЕНЕЗУ АЛКОГОЛЬНОГО ГЕПАТИТУ ТА АЛКОГОЛЬНОГО ЦИРОЗУ ПЕЧІНКИ ЗА ПОЄДНАННЯ З АРТЕРІАЛЬНОЮ ГІПЕРТЕНЗІЄЮ

Автор(и)

  • V. E. Molodtsov

DOI:

https://doi.org/10.24061/1727-4338.XIX.2.72.2020.3

Ключові слова:

алкогольний гепатит, алкогольний цироз печінки, артеріальна гіпертензія, коморбідність, патогенез.

Анотація

Мета роботи – вивчити особливості поєднаного перебігу хронічного алкогольного гепатиту (ХАГ) та алкогольного цирозу печінки (АЦП) з артеріальною гіпертензією (АГ) шляхом визначення основних клініко-лабораторних показників. Матеріал і методи. Обстежено 13 хворих на ХАГ (І група), 22 хворих на ХАГ, поєднаний з артеріальною гіпертензією (ІІ група), 22 хворих на АЦП (ІІІ група) та 40 хворих на АЦП у поєднанні з артеріальною гіпертензією (ІV група). Визначали вміст у сироватці крові С-реактивного білка, фактора некрозу пухлин-α (ФНПα), трансформуючого фактора росту-β1 (ТФРβ1 ), інтерлейкіну-10 (ІЛ-10), 8-ізопростану, Д-димеру, стабільних метаболітів монооксиду нітрогену (нітритів/ нітратів), ендотеліну-1 (ЕТ-1), молекул міжклітинної адгезії-1 (ICAM-1); час рекальцифікації плазми (ЧРП), протромбіновий час (ПЧ), тромбіновий час (ТЧ), активований парціальний тромбопластиновий час (АПТЧ)), рівень фібриногену в плазмі крові, активність антитромбіну ІІІ (АТІІІ), активність фактора ХІІІ (Ф ХІІІ), спонтанну агрегацію тромбоцитів. Досліджували також функціональний стан печінки та ліпідний спектр крові. Результати. Встановлено, що прояви синдромів цитолізу та холестазу в більшості були суттєвішими у хворих на алкогольну хворобу печінки (АХП) при її поєднанні з АГ. Водночас спостерігалося підвищення рівнів СРБ, ФНПα, ТФРβ1 , ІЛ-10, церулоплазміну та 8-ізопростану. За наявності супутньої АГ вміст ІЛ-10 (у пацієнтів із ХАГ), СРБ (у пацієнтів із АЦП), а також вміст 8-ізопростану та церулоплазміну (у хворих на ХАГ та АЦП) вірогідно (p<0,05) перевищував такий у пацієнтів без АГ. Як при ХАГ, так і при АЦП, встановлена наявність ендотеліальної дисфункції. Порушення функціонального стану ендотелію супроводжувалися змінами гемокоагуляційної ланки гомеостазу та ліпідного спектра крові. При оцінці якісного LAL-тесту встановлено, що позитивний тест був у 97,5% у хворих на АЦП з АГ порівняно із ХАГ з АГ, коли цей тест був позитивним у 68,2% випадків. При порівнянні груп хворих на АЦП та ХАГ виявлено, що в 77,2% випадків він був позитивним у ІІІ групі та в 38,5% - у І групі. У хворих на АЦП з та без АГ даний тест мав такий розподіл: 39 пацієнтів із 40 мали позитивний тест у ІV групі та 17 із 22 – у IІІ групі. Висновок. Виникнення цитолітичного, холестатичного, мезенхімільнозапального синдромів та печінково-клітинної недостатності у хворих на АХП з АГ пов'язане із безпосередньою дією етанолу на печінку, розвитком системного запалення, оксидативного стресу, дисліпопротеїнемії, ендотеліальної дисфункції з порушеннями гемокоагуляції та ендотоксемією.

Посилання

Bhadoria AS, Mishra S, Gawande K, Kumar R. Personal or family history of metabolic traits predispose to higher hepatotoxic effects of alcohol. J Family Med Prim Care. 2019;8(8):2558-60. doi: 10.4103/jfmpc.jfmpc_439_19

Unger LW, Forstner B, Schneglberger S, Muckenhuber M, Eigenbauer E, Scheiner B, et al. Patterns and prevalence of dyslipidemia in patients with different etiologies of chronic liver disease. Wien Klin Wochenschr. 2019;131(17):395-403. doi: 10.1007/s00508-019-01544-5

Milić S, Lulić D, Štimac D, Ružić A, Zaputović L. Cardiac manifestations in alcoholic liver disease. Postgrad Med J. 2016;92(1086):235-9. doi: 10.1136/postgradmedj-2015-133755

Toshikuni N, Tsuchishima M, Fukumura A, Arisawa T, Tsutsumi M. Associations of Fatty Liver Disease with Hypertension, Diabetes, and Dyslipidemia: Comparison between Alcoholic and Nonalcoholic Steatohepatitis. Gastroenterol Res Pract [Internet]. 2017[cited 2020 Jun 30];2017:9127847. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5585648/pdf/ GRP2017-9127847.pdf doi: 10.1155/2017/9127847

Le Daré B, Lagente V, Gicquel T. Ethanol and its metabolites: update on toxicity, benefits, and focus on immunomodulatory effects. Drug Metab Rev. 2019;51(4):545-61. doi: 10.1080/03602532.2019.1679169

El-Mas MM, Abdel-Rahman AA. Role of Alcohol Oxidative Metabolism in Its Cardiovascular and Autonomic Effects. Adv Exp Med Biol. 2019;1193:1-33. doi: 10.1007/978-981-13-6260- 6_1

Rachakonda V, Bataller R, Duarte-Rojo A. Recent advances in alcoholic hepatitis. F1000Res [Internet]. 2020[cited 2020 Jun 26];9:F1000FacultyRev-97. Available from: https:// www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7014576/pdf/ f1000research-9-22413.pdf doi: 10.12688/f1000research.20394.1

Ohashi K, Pimienta M, Seki E. Alcoholic liver disease: A current molecular and clinical perspective. Liver Res. 2018;2(4):161-72. doi: 10.1016/j.livres.2018.11.002

Ramos-Tovar E, Muriel P. Free radicals, antioxidants, nuclear factor-E2-related factor-2 and liver damage. J Appl Toxicol. 2020;40(1):151-68. doi: 10.1002/jat.3880

Liu CY, Wang M, Yu HM, Han FX, Wu QS, Cai XJ, et al. Ferroptosis is involved in alcohol-induced cell death in vivo and in vitro. Biosci Biotechnol Biochem [Internet]. 2020[cited 2020 Jun 30]. Available from: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/ 09168451.2020.1763155 doi: 10.1080/09168451.2020.1763155

Yildirim O, Yigit A, Seckin Y, Yesilada E, Gulbay G, Cagin YF, et al. The role of the eNOS G894T and T-786C gene polymorphism in the development of ascites in cirrhosis. Eur Rev Med Pharmacol Sci. 2016;20(22):4725-30.

Minov AF, Dzyadzko AM, Rummo OO. Narusheniya gemostaza pri zabolevaniyakh pecheni [Hemostatic disorders in liver diseases]. Vestnik Transplantologii i Iskusstvennykh Organov. 2010;12(2):82-91. doi: https://doi.org/10.15825/1995-1191- 2010-2-82-91 (in Russian).

Tugushev AS, Kremzer AA, Izbitskiy VV, Nechepurenko IG, Panchenko LV. Otsenka sistemy gemostaza pri tsirroze pecheni [Assessment of the hemostatic system in cirrhosis]. Zaporožskij medicinskij žurnal. 2011;13(3):74-5. (in Russian).

Farooq MO, Bataller R. Pathogenesis and Management of Alcoholic Liver Disease. Dig Dis. 2016;34(4):347–55.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-09-13

Номер

Розділ

Статті