Том 19, № 2 (2020)

Зміст

Статті

МОРФОМЕТРИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОНТОГЕНЕТИЧНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ ДОЛОННОГО АПОНЕВРОЗУ В ПЛОДІВ І НОВОНАРОДЖЕНИХ ЛЮДИНИ PDF
V. D. Guzak
ВПЛИВ S-АДЕМЕТІОНІНУ НА ПАТОГЕНЕТИЧНІ МЕХАНІЗМИ РОЗВИТКУ ДОКСОРУБІЦИН-ІНДУКОВАНОГО УРАЖЕННЯ ПЕЧІНКИ НА ФОНІ НЕАЛКОГОЛЬНОГО СТЕАТОГЕПАТИТУ У ЩУРІВ PDF
G. S. Maslova, I. M. Skrypnyk
ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ ПАТОГЕНЕЗУ АЛКОГОЛЬНОГО ГЕПАТИТУ ТА АЛКОГОЛЬНОГО ЦИРОЗУ ПЕЧІНКИ ЗА ПОЄДНАННЯ З АРТЕРІАЛЬНОЮ ГІПЕРТЕНЗІЄЮ PDF
V. E. Molodtsov
ПАТОГЕНЕТИЧНІ МЕХАНІЗМИ РОЗВИТКУ КИШКОВОЇ ДИСФУНКЦІЇ ПРИ ГОСТРОМУ НЕКРОТИЧНОМУ ПАНКРЕАТИТІ PDF
O. V. Rotar, I. V. Khomiak, V. I. Rotar, S. O. Akentiev, I. I. Bilik
ГІПОГЛІКЕМІЧНА АКТИВНІСТЬ НАНОХРОМУ ЦИТРАТУ PDF
K. V. Sadohurska, R. B. Kosuba
ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ГЕМОМІКРОЦИРКУЛЯТОРНОГО РУСЛА СТОВБУРА СІДНИЧНОГО НЕРВА ЩУРІВ ПРИ ОДНАРАЗОВОМУ ВВЕДЕННІ КРІОКОНСЕРВОВАНОЇ ПЛАЦЕНТИ ТА ГОСТРОМУ АСЕПТИЧНОМУ ЗАПАЛЕННI PDF (English)
R. V. Svyridyuk, K. V. Shepitko, O. A. Polyvyana, I. V. Klypachenko
РЕНОПРОТЕКТОРНА ДІЯ ФІТОПРЕПАРАТІВ ПРИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМУ МЕТАБОЛІЧНОМУ СИНДРОМІ PDF
V. T. Stepan
ПРЕДИКТОРИ РИЗИКУ У ПАЦІЄНТІВ ІЗ КОРОНАРНИМИ І НЕКОРОНАРНИМИ ЗАХВОРЮВАННЯМИ СЕРЦЯ ТА ШЛУНОЧКОВИМИ ЕКСТРАСИСТОЛАМИ ЗАЛЕЖНО ВІД ТУРБУЛЕНТНОСТІ СЕРЦЕВОГО РИТМУ PDF
V. K. Tashchuk, P. R. Ivanchuk, A. L. Humeniuk
ЗАПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ У ДІАГНОСТИЦІ – ДИГІТАЛІЗАЦІЯ ЕКГ І ВПРОВАДЖЕННЯ «СМАРТ-ЕКГ» З ОЦІНКОЮ ЕФЕКТИВНОСТІ РАНОЛАЗИНУ, ОПТИМІЗАЦІЯ ЛІКУВАННЯ СИНДРОМУ З ЕЛЕВАЦІЄЮ СЕГМЕНТА ST PDF
V. K. Tashchuk, I. O. Makoviichuk, D. I. Onofreichuk, P. R. Ivanchuk, M. V. Tashchuk, O. V. Malinevska-Biliichuk, K. K. Luptovich
ЗМІНИ ТИРЕОЇДНОГО ГОМЕОСТАЗУ ЯК ПРИЧИНА РЕЦИДИВУ ДОБРОЯКІСНОЇ ВОГНИЩЕВОЇ ПАТОЛОГІЇ ЩИТОПОДІБНОЇ ЗАЛОЗИ PDF
N. P. Tkachuk
ВПЛИВ КОРОТКОЧАСНИХ ІНГАЛЯЦІЙ ІЗ КОНЦЕНТРОВАНИМ КИСНЕМ НА ТОЛЕРАНТНІСТЬ ДО ФІЗИЧНОГО НАВАНТАЖЕННЯ ПРИ РІЗНИХ ТИПАХ ФІЗИЧНОЇ АКТИВНОСТІ У МОЛОДИХ ЗДОРОВИХ ЛЮДЕЙ PDF (English)
E. I. Shorikov, D. V. Shorikova, O. Ye. Mandrik, G. I. Shumko, P. Ye. Shorikov
КЛІНІЧНІ МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ) PDF Без заголовку
D. I. Ostafiychuk, A. O. Karanagi, A. O. Karanagi, I. S. Polikarpovа, I. S. Polikarpovа
ДІАГНОСТИКА ПЛАЦЕНТАРНОЇ ДИСФУНКЦІЇ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ ПЕРИНАТАЛЬНИХ УСКЛАДНЕНЬ У ЖІНОК ІЗ НЕВИНОШУВАННЯМ У РАННІ ТЕРМІНИ ГЕСТАЦІЇ (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ) PDF
V. M. Solovei
ПАТОГЕНЕЗ ПОРУШЕНЬ МОРФОФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ ПЕЧІНКИ ПРИ ЦУКРОВОМУ ДІАБЕТІ ПЕРШОГО ТИПУ PDF
O. V. Tkachuk, S. S. Tkachuk, M. A. Povar, S. V. Boshtan, V. D. Sorokhan
МЕХАНІЗМИ РЕАГУВАННЯ ОРГАНІЗМУ НА ГІПОКСІЮ ЯК УНІВЕРСАЛЬНИЙ АДАПТОГЕННИЙ ЧИННИК. ПОВІДОМЛЕННЯ 2. ГЕНЕТИЧНО-ОПОСЕРЕДКОВАНІ СИСТЕМНІ ТА ТКАНИННІ МЕХАНІЗМИ АДАПТАЦІЇ ДО ГІПОБАРИЧНОЇ ГІПОКСІЇ PDF
O. V. Yasinska
ВИПАДОК ФОРМУВАННЯ СИНДРОМУ МЕЛЛОРІ-ВЕЙССА У ХВОРОГО НА ХРОНІЧНИЙ НЕАТРОФІЧНИЙ ГАСТРИТ ПІД ЧАС ПОЇЗДКИ ДО САНАТОРІЮ PDF (Русский)
A. A. Avramenko
ПРОБЛЕМИ ДИФЕРЕНЦІЙНОЇ ДІАГНОСТИКИ НЕКОМПАКТНОГО МІОКАРДА ЛІВОГО ШЛУНОЧКА ТА МІОКАРДИТУ – МОЖЛИВОСТІ КІЛЬКІСНОЇ ОЦІНКИ ЕЛЕКТРОКАРДІОГРАМИ ЗА ДОПОМОГОЮ ЗАСТОСУВАННЯ ПРОГРАМНОДІАГНОСТИЧНОГО КОМПЛЕКСУ «СМАРТ-ЕКГ» PDF
V. K. Tashchuk, O. V. Malinevska - Biliichuk, P. R. Ivanchuk, I. O. Makoviichuk, O. Y. Kovalyshena