DOI: https://doi.org/10.24061/1727-4338.XV.1.55.2016.12

ДІАГНОСТИКА УРАЖЕНЬ НИРОК У ХВОРИХ НА ПЕРВИННИЙ ГІПОТИРЕОЗ

O. M. Didushko

Анотація


Відомі різноманітні методи діагностики гіпотиреоз-індукованого метаболічного синдрому, проте не визначалась функція нирок та не встановлений вплив лептину на функцію нирок у хворих на гіпотиреоз із компонентами метаболічного синдрому. Мета дослідження – удосконалення відомих способів діагностики уражень нирок у хворих на гіпотиреоз з компонентами метаболічного синдрому, вивчення впливу лептину на функціональний стан нирок. Обстежено 240 хворих на гіпотиреоз в стадії декомпенсації. Виявлено тісний патогенетичний зв'язок між рівнями гормонів гіпофізарно-щитоподібної системи та функцією нирок, що підтверджує можливість виникнення у частини хворих на гіпотиреоз порушення функції нирок. Визначення функціонального стану нирок шляхом дослідження рівня мікроальбумінурії, розрахунку швидкості клубочкової фільтрації, а також визначення рівня лептину дозволяє виявити раннє ураження нирок у хворих на гіпотиреоз.

Ключові слова


гіпотиреоз; функція нирок; метаболічний синдром; лептин

Повний текст:

PDF

Посилання


Goncharova OA, Il'ina IM. Holodnyj AV. Gipolipidemicheskij i plejotropnyj jeffekty atorvastatina u zhenshhin s autoimmunnym tireoiditom [Hypolipidemic and pleiotropic effects of atorvastatin in women with autoimmune thyroiditis]. Problemy endokrynnoi patolohii. 2011;1:6-11. (in Russian).

Hromnats'ka NM, vynakhidnyk; LNMU, patentovlasnyk. Sposib diahnostyky metabolichnoho syndromu u ditei za kryteriiem leptynemii [Method of diagnosis of metabolic syndrome in children criterion leptynemiyi]. Patent Ukrainy № 93786 U. 2015 Berez 10. (in Ukrainian).

Kaminskij AI. Bolezni shhitovidnoj zhelezy [Diseases of the thyroid gland]. Problemy jendokrinologii. 2007;51(7):7-23. (in Russian).

Kovaleva ON, Ambrosova TN, Ashheulova TV. Adipokiny: biologicheskie, patofiziologicheskie i metabolicheskie jeffekty [Adipokines: biological, pathophysiological and metabolic effects]. Vnutrishnia medytsyna. 2009;3:18-26. (in Russian).

Krjachkova AA, Savel'eva SA, Shestakova MV, Kutyrina IM. Rol' ozhirenija v porazhenii pochek pri metabolicheskom sindrome [The role of obesity in renal injury in patients with metabolic syndrome ]. Nefrologija i dializ. 2010;12(1):34-8. (in Russian).

Malakhova SM. Patohenetychnyi pidkhid do likuvannia aterosklerozu u khvorykh iz vysokym kardiovaskuliarnym ryzykom [Pathogenetic approach to the treatment of atherosclerosis in patients with high cardiovascular risk]. Liky Ukrainy. 2009;4:128-130. (in Ukrainian).

Marusyn OV, Botsiurko VI. Ozhyrinnia ta leptynorezystentnist' [Obesity and leptynorezystentnist]. Halyts'kyi likars'kyi visnyk. 2012;19(1):155-57. (in Ukrainian).

Mitchenko OI, Lutai MI. Dyslipidemii: diahnostyka, profilaktyka ta likuvannia. Metodychni rekomendatsii Robochoi hrupy z problem metabolichnoho syndromu, diabetu ta sertsevo-sudynnykh zakhvoriuvan' ta Robochoi hrupy z problem aterosklerozu ta khronichnykh form IKhS Ukrains'koi asotsiatsii kardiolohiv [Dyslipidemia, diagnosis, prevention and treatment. Guidelines Working Group on metabolic syndrome, diabetes and cardiovascular disease and the Working Group on atherosclerosis and chronic forms of coronary artery disease Ukrainian Association of Cardiology]. Kyiv; 2007. р. 3-15. (in Ukrainian).

Papajan AV, Arhipov VV, Veresneva EA. Markery funkcii pochek i ocenka progressirovnija pochechnoj nedostatochnosti [Markers of kidney function and evaluation of progression of renal failure]. Terapevticheskij arhiv. 2004;4:83-90. (in Russian).

Skrypnyk NV. Rol' hipotyreozu u formuvanni insulinorezystentnosti [Hypothyroidism role in the formation of insulin resistance]. Klinichna endokrynolohiia ta endokrynna khirurhiia. 2009;4(29):47-53. (in Ukrainian).

Skrypnyk NV. Sposib diahnostyky hipotyreoz-asotsiiovanoho metabolichnoho syndromu [A diagnostic maneuver of hypothyroidism-induced metabolic syndrome]. Bukovyns'kyi medychnyi visnyk. 2009;13(3):83-8. (in Ukrainian).

Papafragkaki D-K, George T. Obesity and renal disease: A possible role of leptin. Hormones. 2005;4(2):90-5.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Гончарова О.А. Гиполипидемический и плейотропный эффекты аторвастатина у женщин с аутоиммунным тиреоидитом // Ліки України. – 2011. – №6. – С.96-98.

 

2. Громнацька Н.М. Спосіб діагностики метаболічного синдрому у дітей за критерієм лептинемії, деклараційний патент на винахід №93786 U, Бюл.19, 2014.

 

3. Каминский А.И. Болезни щитовидной железы // Проблемы эндокринологии. – 2007. – Т. 51, № 7. – C. 7-23.

 

4. Ковалева О.Н. Адипокины: биологические, патофизиологические и метаболические эффекты / О.Н. Ковалева, Т.Н. Амбросова, Т.В. Ащеулова // Внутрішня медицина. – 2009. – №3. – С. 18-26.

 

5. Крячкова А.А. Роль ожирения в поражении почек при метаболическом синдроме / А.А. Крячкова, С.А. Савельева, М.В. Шестакова // Нефрология и диализ. – 2010. – №1. – С.34-38.

 

6. Малахова С.М. Патогенетичний підхід до лікування атеросклерозу у хворих із високим кардіоваскулярним ризиком // Ліки України. – 2009. – №4. – С.128-130.

 

7. Марусин О.В., Боцюрко В.І. Ожиріння та лептинорезистентність // Галицький лікарський вісник. – 2012. – Т.19, №1. – С.155-157.

 

8. Мітченко О.І., Лутай М.І. Дисліпідемії: діагностика, профілактика та лікування. Методичні рекомендації Робочої групи з проблем метаболічного синдрому, діабету та серцево-судинних захворювань та Робочої групи з проблем атеросклерозу та хронічних форм ІХС Української асоціації кардіологів. – К., 2007. – С. 3-15.

 

9. Папаян А.В. Маркеры функции почек и оценка прогрессировния почечной недостаточности / А.В. Папаян, В.В. Архипов, Е.А. Вереснева // Терапевтический архив. – 2004. – №4. – С.83-90.

 

10. Скрипник Н.В. Роль гіпотиреозу у формуванні інсулінорезистентності / Н.В. Скрипник // Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія. – 2009. – №4 (29). – С. 47-53.

 

11. Скрипник Н.В. Спосіб діагностики гіпотиреоз-асоційованого метаболічного синдрому / Н.В. Скрипник // Буковинський медичний вісник. – 2009. – Т.13, №3. – С. 83-88.

 

12. Papafragkaki D.-K. Obesity and renal disease: A possible role of leptin // D.-K. Papafragkaki, T. George // Hormones. – 2005. – Vol. 4 (2). – Р. 90-95.

© Clinical & Experimental Pathology, 2004-2020
When you copy an active link to the material is required
ISSN 2521-1153 (Online)
ISSN 1727-4338 (Print)
tel./fax +38(0372)553754