Том 15, № 1 (2016)

Зміст

Статті

ХАРАКТЕРИСТИКА ЗМІН ФІБРИНО- ТА ПРОТЕОЛІТИЧНОЇ АКТИВНОСТІ ПЛАЗМИ КРОВІ ТА ТКАНИН ВНУТРІШНІХ ОРГАНІВ В ОСЛІПЛЕНИХ ЩУРІВ PDF
S. I. Anokhina
ЛІПІДНИЙ СПЕКТР ПЛАЗМИ КРОВІ ХВОРИХ НА НАБРЯКОВИЙ ПАНКРЕАТИТ PDF
I. S. Bilyk, S. I. Ivashchuk
РЕАКЦІЯ РНК НЕЙРОНІВ ПОЛІВ ГІПОКАМПА ЩУРІВ З ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИМ ЦУКРОВИМ ДІАБЕТОМ НА ІШЕМІЧНО-РЕПЕРФУЗІЙНЕ ПОШКОДЖЕННЯ ГОЛОВНОГО МОЗКУ PDF
T. M. Boichuk, O. M. Nika
СИНТЕЗ ТА БАКТЕРИЦИДНА АКТИВНІСТЬ НОВИХ ТИПІВ БІС-ЧЕТВЕРТИННИХ АМОНІЙНИХ СОЛЕЙ PDF
I. P. Burdenyuk, V. F. Mislitsky, V. A. Chornous
БАКТЕРИЦИДНА ТА ПРОТИГРИБКОВА АКТИВНІСТЬ НОВИХ БІС-ЧЕТВЕРТИННИХ АМОНІЄВИХ СОЛЕЙ PDF
I. P. Burdeynyuk, V. F. Myslytsky, K. G. Tashchuk, V. O. Chornous
БАКТЕРИЦИДНА АКТИВНІСТЬ НОВИХ МОНО- ТА БІСЧЕТВЕРТИННИХ ПОХІДНИХ ЦИНХОНІНОВОЇ КИСЛОТИ PDF
I. P. Burdenyuk, V. F. Myslytsky, V. M. Jodorowsky, V. A. Chornous
СПЕКТРАЛЬНО-СЕЛЕКТИВНА ЛАЗЕРНА АВТОФЛУОРЕСЦЕНТНА ПОЛЯРИМЕТРІЯ ОПТИЧНО АНІЗОТРОПНИХ СТРУКТУР МІОКАРДА У ПОСМЕРТНІЙ ДІАГНОСТИЦІ ГОСТРОЇ КОРОНАРНОЇ НЕДОСТАТНОСТІ PDF (English)
O. Ya. Vanchuliak
ЕКСПРЕС-ОЦІНКА АНТИМІКРОБНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ НОВИХ ПОХІДНИХ 2-(1-ФЕНІЛ-3-АРИЛ-1Н-ПІРАЗОЛ-4-ІЛ)БЕНЗО[b]ХІНОЛІН-4-КАРБОНОВОЇ КИСЛОТИ PDF
O. I. Gavryliuk, N. V. Panasenko, S. Ye. Dejneka
ВИЗНАЧЕННЯ ДАВНОСТІ НАСТАННЯ СМЕРТІ ШЛЯХОМ ДВОМІРНОГО КАРТОГРАФУВАННЯ ПОЛЯРИЗАЦІЙНО-НЕОДНОРІДНИХ ЗОБРАЖЕНЬ ПОЛІКРИСТАЛІЧНИХ ПЛІВОК ЛІКВОРУ PDF
M. S. Garazdiuk, V. T. Bachynskіy, O. Ya. Vanchuliak, A. G. Ushenko
АНАЛІЗ ЧИННИКІВ РИЗИКУ РОЗВИТКУ ЗАХВОРЮВАНЬ ТКАНИН ПАРОДОНТА В ДІТЕЙ, ХВОРИХ НА ДИФУЗНИЙ НЕТОКСИЧНИЙ ЗОБ PDF
O. I. Godovanets
ДОСЛІДЖЕННЯ РІВНЯ ЕКСПОНУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ МАРГАНЦЕМ PDF
S. V. Gun'kov, O. O. Makarov
ДІАГНОСТИКА УРАЖЕНЬ НИРОК У ХВОРИХ НА ПЕРВИННИЙ ГІПОТИРЕОЗ PDF
O. M. Didushko
РЕАКЦІЯ ТКАНИН ЯСЕН СТАТЕВОНЕЗРІЛИХ САМИЦЬ ЩУРІВ НА ГІПОБАРИЧНУ ГІПОКСІЮ ПІД ВПЛИВОМ ЗМІНЕНОЇ ТРИВАЛОСТІ ФОТОПЕРІОДУ PDF (English)
R. R. Dmitrenko, G. I. Khodorovsky, O. V. Yasinska
ЗАГАЛЬНА ІМУНОЛОГІЧНА РЕАКТИВНІСТЬ ОРГАНІЗМУ ПАЦІЄНТІВ З МАЛИМИ ДЕФЕКТАМИ ЗУБНИХ РЯДІВ PDF
A. D. Dorubets
ДІАГНОСТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ТОЛ-ПОДІБНИХ РЕЦЕТОРІВ 4 У ДІТЕЙ З ВИРАЗКОЮ ДВАНАДЦЯТИПАЛОЇ КИШКИ PDF
V. N. Dudnik, N. A. Buhlova
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ВНУТРІШНЬОКІСТКОВИХ КАНАЛІВ З ЕПІТЕЛІАЛЬНОЮ ВИСТЕЛКОЮ В ПОРОЖНИНІ НОСА І РОТА В ФІЛОГЕНЕЗІ ЛЮДИНИ PDF (Русский)
N. B. Kuzniak, S. M. Shuvalov
ІНФОРМАТИВНІСТЬ ТИМПАНОМЕТРІЇ ПРИ ДІАГНОСТУВАННІ ЕКСУДАТИВНОГО ОТИТУ У ДІТЕЙ PDF
S. A. Levytska, O. M. Ponich, D. V. Saidakov, M. I. Belzetska
ЗНАЧЕННЯ ПОКАЗНИКІВ ЛЕЙКОГРАМИ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ЦИТОГЕНЕТИЧНОГО АНАЛІЗУ КРОВІ ПРИ МІЄЛОФІБРОЗІ PDF
R. Lozynskyy
СТАН ТРОМБОЦИТАРНО-СУДИННОГО ГЕМОСТАЗУ У ХВОРИХ НА АРТЕРІАЛЬНУ ГІПЕРТЕНЗІЮ, ОЖИРІННЯ ТА НЕАЛКОГОЛЬНУ ЖИРОВУ ХВОРОБУ ПЕЧІНКИ PDF
V. I. Macenko, Yu. M. Yarynych, L. P. Sydorchuk, A. A. Sokolenko, O. I. Bodnarashek
ГОЛОВНІ ЗБУДНИКИ ПЕРИНАТАЛЬНИХ ІНФЕКЦІЙ PDF
V. F. Myslitsky, S. S. Tkachuk, A. V. Tkachuk, I. P. Burdenyuk
КІЛЬКІСНИЙ ПОКАЗНИК ІМУНОКОМПЕТЕНТНИХ КЛІТИН КРОВІ ДІТЕЙ, ЯКІ СТРАЖДАЮТЬ НА ПОСТНАТАЛЬНІ ІНФЕКЦІЇ, ЯК ІНДИКАТОР СИСТЕМНОГО ІМУНІТЕТУ PDF
V. F. Mislitsky, S. S. Tkachuk, A. V. Tkachuk, M. D. Perepelyuk
ОСОБЛИВОСТІ КЛІНІЧНОГО ПРОФІЛЮ ПАЦІЄНТІВ ІЗ ХІРУРГІЧНИМИ УСКЛАДНЕННЯМИ ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ PDF
O. Y. Nechytailo, V. M. Konovchuk
АНАЛІЗ ЗВ’ЯЗКУ Lys198Asn ПОЛІМОРФНИХ ВАРІАНТІВ ГЕНА ЕНДОТЕЛІНУ-1 (EDN−1) З ІШЕМІЧНИМ АТЕРОТРОМБОТИЧНИМ ІНСУЛЬТОМ В ОСІБ РІЗНОЇ СТАТІ PDF
T. B. Oleshko, D. Yu. Svyrydenko, V. Yu. Garbuzova
СТАН МІНЕРАЛЬНОЇ ЩІЛЬНОСТІ КІСТКОВОЇ ТКАНИНИ У ЖІНОК ПОСТМЕНОПАУЗНОГО ПЕРІОДУ З ПЕРВИННИМ ГІПОТИРЕОЗОМ PDF
I. V. Pan’kiv
ЗМІНИ ФАКТОРІВ І МЕХАНІЗМІВ НЕСПЕЦИФІЧНОГО ПРОТИІНФЕКЦІЙНОГО ЗАХИСТУ ХВОРИХ НА ТРАВМАТИЧНУ ХВОРОБУ PDF
I. M. Plehutsa
СОЦІАЛЬНО - МЕДИЧНІ ЧИННИКИ РИЗИКУ ПОРУШЕНЬ МЕНСТРУАЛЬНОГО ЦИКЛУ В ЖІНОК, ЩО ХВОРІЮТЬ НА ТУБЕРКУЛЬОЗ ЛЕГЕНЬ PDF
O. V. Romaniuk
СУДОВО-МЕДИЧНИЙ АНАЛІЗ ОСОБЛИВОСТЕЙ МАКРОСКОПІЧНОЇ БУДОВИ ДОВГИХ ТРУБЧАСТИХ КІСТОК НИЖНЬОЇ КІНЦІВКИ PDF
I. G. Savka, O. G. Palyvoda, Ye. V. Lysko
ВПЛИВ ПРОВЕДЕНОЇ РЕВАСКУЛЯРИЗАЦІЇ ШЛЯХОМ СТЕНТУВАННЯ НА ПОКАЗНИКИ ВАРІАБЕЛЬНОСТІ ТА ТУРБУЛЕНТНОСТІ СЕРЦЕВОГО РИТМУ У ХВОРИХ НА ХСН ПІСЛЯ ПЕРЕНЕСЕНОГО ІНФАРКТУ МІОКАРДА PDF
N. V. Savchuk
ПАТОФІЗІОЛОГІЧНІ МЕХАНІЗМИ ПОРУШЕНЬ ЕКСКРЕТОРНОЇ ФУНКЦІЇ НИРОК ЗА УМОВ ГІПЕРФУНКЦІЇ ШИШКОПОДІБНОЇ ЗАЛОЗИ НА ФОНІ БЛОКАДИ СИНТЕЗУ МОНООКСИДУ НІТРОГЕНУ PDF
S. B. Semenenko
ВМІСТ ЗАЛІЗА В СИРОВАТЦІ КРОВІ ХВОРИХ З ЧЕРЕПНО-МОЗКОВОЮ ТРАВМОЮ ЛЕГКОГО І СЕРЕДНЬОГО СТУПЕНІВ ТЯЖКОСТІ МИРНОГО ЧАСУ В ГОСТРОМУ І ПРОМІЖНОМУ ПЕРІОДАХ ТА У ВОЯКІВ АТО
M. G. Semchyshyn
ЕФЕКТИВНІСТЬ НЕБУЛАЙЗЕРНОЇ ТЕРАПІЇ ПІД ЧАС ЛІКУВАННЯ ЗАГОСТРЕНЬ БРОНХІАЛЬНОЇ АСТМИ В ДІТЕЙ PDF
V. B. Semianchuk
ВПЛИВ АЛОКІНУ-АЛЬФА НА КЛІНІЧНИЙ ПЕРЕБІГ ГЕРПЕТИЧНОЇ ІНФЕКЦІЇ В ІМУНОКОМПЕТЕНТНИХ ХВОРИХ PDF
M. O. Sokolenko
ЗВ’ЯЗОК ОБ’ЄКТИВНИХ КРИТЕРІЇВ ТЯЖКОСТІ ТРАВМИ З ПОКАЗНИКАМИ ОКСИДАТИВНОГО ПОШКОДЖЕННЯ БІЛКІВ ТА ЛІПІДІВ У ПАЦІЄНТІВ З ПОЄДНАНОЮ ТОРАКАЛЬНОЮ ТРАВМОЮ PDF
M. A. Stupnytsky, V. I. Zhukov, T. V. Gorbach
ЕЛЕКТРОКАРДІОГРАФІЧНІ ПОМИЛКИ МІЖ ІНФАРКТОМ МІОКАРДА І НЕ-КОРОНАРНИМИЗАХВОРЮВАННЯМИ СЕРЦЯ– ВЛАСНИЙ ДОСВІД І ЛІТЕРАТУРНІ ДАНІ PDF (English)
V. K. Tashchuk
ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ПАМОРФОЛОГІЧНИХ НАСЛІДКІВ ІШЕМІЧНО-РЕПЕРФУЗІЙНОГО ПОШКОДЖЕННЯ НЕОКОРТЕКСА ДОРОСЛИХ І СТАРИХ ЩУРІВ PDF
S. S. Tkachuk, O. V. Tkachuk, V. F. Myslytskyi, T. I. Boichuk
ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ ТОВСТОЇ КИШКИ У ХВОРИХ НА НЕАЛКОГОЛЬНИЙ СТЕАТОГЕПАТИТ НА ТЛІ ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ ТИПУ 2 PDF
O. S. Khukhlina, N. V. Vishchak
СТАТЕВІ ОСОБЛИВОСТІ РЕАГУВАННЯ ТКАНИН НАДНИРКОВИХ ЗАЛОЗ СТАТЕВОНЕЗРІЛИХ ЩУРІВ НА ДІЮ ГІПОБАРИЧНОЇ ГІПОКСІЇ ЗА ЗМІНЕНОЇ ТРИВАЛОСТІ ФОТОПЕРІОДУ PDF (English)
O. V. Yasinska
ЗНАЧЕННЯ ВЕГЕТАТИВНОЇ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ У РОЗВИТКУ ТА ЛІКУВАННІ СТОМАТОЛОГІЧНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ PDF
V. M. Batig
ВІРУС ЗІКА – ДИНАМІКА ПОШИРЕННЯ, ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ТА РИЗИКИ PDF
S. Ye. Deyneka
ДЕЯКІ ПСИХОЛОГІЧНІ ШТРИХИ НАДАННЯ СТОМАТОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ ОСОБАМ СТАРШОГО ВІКУ PDF
R. R. Dmytrenko, Ya. V. Horytskyy, O. L. Kushnir
ГІГІЄНІЧНІ ЗАСОБИ ДЛЯ ДОГЛЯДУ ЗА ПОРОЖНИНОЮ РОТА PDF
R. R. Dmytrenko, O. L. Kushnir, Ya. V. Horytskyy
ПОРУШЕННЯ ОБМІНУ МЕЛАТОНІНУ В ГЕНЕЗІ МЕТАБОЛІЧНОГО СИНДРОМУ PDF
M. I. Kryvchanska, V. P. Pishak, O. V. Pishak
Сучасні аспекти лікування келоїдних рубців (огляд літератури) PDF
S. A. Levytska, B. M. Bodnar, O. B. Bodnar, K. I. Yakovets
Коморбідність цукрового діабету типу 2 та ожиріння (огляд літератури) PDF
R. P. Liashuk, P. M. Liashuk, Yu. F. Marchuk, I. V. Skhodnytskyi, L. M. Melnik
Тривожні та депресивні розлади у хворих на артеріальну гіпертензію (огляд літератури) PDF
N. Y. Pasternak, О. S. Yurtseniuk