DOI: https://doi.org/10.24061/1727-4338.XV.1.55.2016.15

ДІАГНОСТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ТОЛ-ПОДІБНИХ РЕЦЕТОРІВ 4 У ДІТЕЙ З ВИРАЗКОЮ ДВАНАДЦЯТИПАЛОЇ КИШКИ

V. N. Dudnik, N. A. Buhlova

Анотація


У статті наведені результати обстеження 69 дітей з виразкою дванадцятипалої кишки (ВДПК): 54 хворих мали загострення захворювання, у 15-ти діагностовано стадію неповної клінічної ремісії. Встановлено, що вміст толл-подібних рецепторів 4 у сироватці крові залежить від стадії, тяжкості перебігу ВДПК та наявності Н. pylori, проте значне підвищення показників відносно норми було виявлено у дітей з тяжким ступенем захворювання (2302,5±186,99) пг/мл) (p<0,01). Таким чином, визначення рівня тол-подібних рецепторів 4 може служити діагностичним критерієм несприятливого перебігу ВДПК у дітей.

Ключові слова


діти; виразка дванадцятипалої кишки; тол-подібні рецептори 4; Н. pylori

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Абатуров О.Є. Роль механізмів неспецифічного захисту у розвитку запалення слизової оболонки шлунка у дітей з гелікобактерною інфекцією / О.Є. Абатурова, О.М. Герасименко // Современная педиатрия. – 2012. – № 5. – С. 120-122.


2. Корниенко Е.А. Инфекция Helicobacter pylori у детей: руководство / Е.А. Корниенко. – М.: ГЭОТАР-МЕДИА, 2011.


3. Маев И.В. Язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки: диагностика и лечение / И.В. Маев, Т.С. Оганесян, Ю.А. Кучерявый // Consilium Medicum. – 2010. – Т. 12. – №8. – С. 34-37.


4. Сокольник С.В. Стан цитокінового профілю, прооксидантної та антиоксидантної систем у дітей з виразковою хворобою дванадцятипалої кишки залежно від цитотоксичності штамів Helicobacter pylori / С.В. Сокольник // Сучас. гастроентерол. – 2012. – № 6. – С. 33-37.


5. Kawai T., Akira S. The role of pattern-recognition receptors in innate immunity: update on Toll-like receptors [Text] // Nat. Immunol. – 2010. – №11(5). –Р. 373-84.


6. Lagunes-Servin H. Toll-Like Receptors and Cytokines are Upregulated during Helicobacter pylori Infection in Children / H. Lagunes-Servin, J. Torres, C. Maldonado-Bernal, M. Pérez-Rodríguez // Helicobacter. – 2013. – Vol. 18. – P. 423-432.


7. NF-kappa B activation and potentiation of proinflammatory responses by the Helicobacter pylori CagA protein / S. Brandt, T. Kwok, R. Hartig, W. König, [et al.]// Proc. Natl Acad. Sci. USA. – 2005. –№ 102(26). –Р. 9300-5.


8. Torok A.M. Helicobacter pylori Induces Interleukin-8 Secretion by Toll-Like Receptor 2 and Toll-Like Receptor / A.M. Torok // InfectImmun. – 2010. – Vol. 73(3). – P. 1523-1531.


9. Zunatas K. Pathogenesis of Helicobacter pylori infection / K. Zunatas, G. Fantry // Curr. Opin. Gastroenterol. – 2010. – Vol. 33, № 15. – P. 66-71.

© Clinical & Experimental Pathology, 2004-2019
When you copy an active link to the material is required
ISSN 2521-1153 (Online)
ISSN 1727-4338 (Print)
tel./fax +38(0372)553754