DOI: https://doi.org/10.24061/1727-4338.XV.1.55.2016.17

ІНФОРМАТИВНІСТЬ ТИМПАНОМЕТРІЇ ПРИ ДІАГНОСТУВАННІ ЕКСУДАТИВНОГО ОТИТУ У ДІТЕЙ

S. A. Levytska, O. M. Ponich, D. V. Saidakov, M. I. Belzetska

Анотація


У 48-ми дітей із аденоїдними вегетаціями ІІ-ІІІ ступенів і зниженням слуху проведено визначення чутливості, специфічності, відношення правдоподібності, прогностичної цінності основних симптомів ексудативного отиту. За результатами тимпанотомії ексудативний отит підтверджений у 26-ти дітей, спростований – у 22-х. Більшість клінічних діагностичних ознак мали високу чутливість, але малу специфічність. Отоскопічні і тимпанометричні ознаки ексудативного отиту виявили найбільшу чутливість (92%). Діагностична специфічність тимпанометрії становила 18%, що не дає можливості діагностувати ексудативний отит тільки на підставі визначення акустичного імпедансу. Встановлена висока прогностична цінність негативного результату діагностичних тестів. Відсутність характерних отоскопічних ознак дозволяє спростувати діагноз ексудативного отиту з ймовірністю 80%. Ефективність діагностики зростала при аналізі комбінацій клінічних критеріїв і діагностичних тестів. Так, чутливість комбінації приглухуватості, отоскопічних ознак ексудативного отиту і характерних змін тимпанометричної кривої становила 63%, специфічність – 88%.

Ключові слова


діти; ексудативний отит; аденоїдні вегетації; діагностика; чутливість; специфічність

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Флетчер Р. Клиническая эпидемиология. Основы доказательной медицины / Р.Флетчер, С.Флетчер, Э.Вагнер; пер. с англ. Ю.Б.Шевелева. – М.: МедиаСфера, 3-е изд., 2004. – 352 с.


2. Clinical and audiological findings in children with acute otitis media / M.Kostić, K. Ribarić Jankes, R.Trotić [et al.] // Acta Otolaryngol. – 2015. – Vol.135 (7). – P.645-650.


3. Knopke S. The relationship between preoperative tympanograms and intraoperative ear examination results in children / S.Knopke, E.Irune, H.Olze, F.Bast // Eur. Arch. Otorhinolaryngol. – 2015. – Vol.272 (12). – P.3651-3654.


4. Risk factors for otitis media effusion in children who have adenoid hypertrophia / S.S.Eliçora, M.Öztürk, R.Sevinç [et al.] // Int. J. Pediatr. Otorhinolaryngol. – 2015. – Vol. 79(3). – P.374-377.


5. Upadhya I. Treatment Options in Otitis Media with Effusion / I.Upadhya, J.Datar // Indian J. Otolaryngol. Head Neck Surg. – 2014. – Vol. 66 (Suppl 1). – P.191–197.

© Clinical & Experimental Pathology, 2004-2019
When you copy an active link to the material is required
ISSN 2521-1153 (Online)
ISSN 1727-4338 (Print)
tel./fax +38(0372)553754