АНАЛІЗ ЗВ’ЯЗКУ Lys198Asn ПОЛІМОРФНИХ ВАРІАНТІВ ГЕНА ЕНДОТЕЛІНУ-1 (EDN−1) З ІШЕМІЧНИМ АТЕРОТРОМБОТИЧНИМ ІНСУЛЬТОМ В ОСІБ РІЗНОЇ СТАТІ

Автор(и)

  • T. B. Oleshko Сумський державний університет
  • D. Yu. Svyrydenko Сумський державний університет
  • V. Yu. Garbuzova Сумський державний університет

DOI:

https://doi.org/10.24061/1727-4338.XV.1.55.2016.23

Ключові слова:

ендотелін-1, поліморфізм генів, ішемічний інсульт

Анотація

Наведено результати визначення частоти алельних варіантів гена EDN−1, що є одним із ключових білків-регуляторів судинного тонусу у 170 хворих на ішемічний атеротромботичний інсульт (ІАТІ) і 124 здорових осіб (контрольна група). Установлено, що співвідношення гомозигот за основним алелем, гетерозигот і гомозигот за мінорним алелем за Lys198Asn (rs5370) поліморфізмом 5 екзона гена EDN−1 у хворих на ІАТІ становить 48,2; 39,4 і 12,4 %, а в контрольній групі – відповідно 63,7; 32,3 і 4,0 % (P = 0,008 за χ2-критерієм). У жінок, які є носіями гетерозиготного Lys/Asn генотипу, ризик виникнення інсульту більший майже у 2,6 раза (P = 0,020; OR = 2,571), а в чоловіків гомозигот за мінорним алелем (Asn/Asn) − в 3,5 раза (P = 0,034; OR = 3,534).

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-09-21

Номер

Розділ

Статті