DOI: https://doi.org/10.24061/1727-4338.XV.1.55.2016.30

ВМІСТ ЗАЛІЗА В СИРОВАТЦІ КРОВІ ХВОРИХ З ЧЕРЕПНО-МОЗКОВОЮ ТРАВМОЮ ЛЕГКОГО І СЕРЕДНЬОГО СТУПЕНІВ ТЯЖКОСТІ МИРНОГО ЧАСУ В ГОСТРОМУ І ПРОМІЖНОМУ ПЕРІОДАХ ТА У ВОЯКІВ АТО

M. G. Semchyshyn

Анотація


У статті наведені результати дослідження вмісту заліза в сироватці крові 283 хворих при черепно – мозковій травмі (ЧМТ) легкого і середнього ступенів тяжкості мирного часу в гострому та проміжному періодах і в 218 вояків антитерористичної операції (АТО) з мінно – вибуховою ЧМТ ідентичних ступенів тяжкості та у відповідних періодах. Концентрація заліза в сироватці крові визначалась атомно – абсорбційним методом на 1 – 2, 3 – 5, 7 – 10, 14 – 21-шу доби і через місяць після травми. Встановлені різнонаправлені зміни. Рівень заліза достовірно зростав (р<0,05) у вояків АТО та вірогідно знижувався (р<0,05) у сироватці крові хворих з ЧМТ на мирній території.

Ключові слова


залізо; черепно-мозкова травма; гострий і проміжний періоди

Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Авцын А.П. Микроэлементозы человека / А.П. Авцын, А.А. Жаворонков, Л.С. Строчкова. – М.: Медицина, 1991. – 496 с.

 

2. Алферов В.В. Характеристика отдельных металлов и их влияние на организм человека / В.В. Алферов, А.В. Мещерякова В кн. Металлы при остеоартрозе / Под ред. О.В. Синяченко. – Донецк: Норд – Пресс, 2008. – С. 28 – 110.

 

3. Барашков Г. Микроэлементы в теории и практике медицины / Г. Барашков, Л. Зайцева // Врач. – 2004. - № 10. – С. 45 – 48.

 

4. Волошин П.В. Эндотелиальная дисфункция при церебральной патологии / П.В. Волошин, В.А. Малахов, А.Н. Завгородняя. – Харьков, 2006. – 92 с.  

 

5. Клиническое руководство по черепно-мозговой травме / [А.Н. Коновалов, Л.Б. Лихтерман, А.А. Потапов и др.]; под ред. А.Н. Коновалова. — М.: АНТИДОР, 1998. — Т.1. — 550 с.

 

6. Кудрин А.В. Микроэлементы в неврологии / А.В. Кудрин, О.А. Громова. – М.: ГЭОТАР – Медиа, 2006. – 304 с.

 

7. Панченко Л.Ф. Клиническая биохимия микроэлементов / Л.Ф. Панченко, И.В. Маев, К.Г. Гуревич. – М.: ГОУ ВУНМЦ МЗ РФ, 2004. – 363 с.

 

8. Скальный А.В. Биоэлементы в медицине / А.В. Скальный, И.А. Рудаков. – М.: Мир, 2004. – 254 с.

 

9. Черепно-мозкова травма: сучасні принципи невідкладної допомоги: [навч. посібн.] / Педаченко Є.Г., Шлапак І.П., Гук А.П., Пилипенко М.М.. – К.: ВАРТА, 2007. – 312 с.

 

10. Andrew I.R. Maas Moderate and severe traumatic brain injury in adults / Andrew I.R. Maas, N. Stocchetti, R. Bullok // Lancet Neurology. – 2008. – N 7. – P. 728 – 741.

 

11. Skalny A.V. Bioelements and bioelementology in pharmacology and nutrition: Fundamental and Practical Aspects / A.V. Skalny // Pharmacology and nutritional intervention in the treatment of disease. – 2011. – Vol. 25. – P. 3 – 10.

 

12. Skalny A.V. Development of the concept of bioelements and the prospects of bioelementology / A.V. Skalny // Trace Elements in Medicine. – 2009. – Vol. 10. – P. 1 – 6.

© Clinical & Experimental Pathology, 2004-2019
When you copy an active link to the material is required
ISSN 2521-1153 (Online)
ISSN 1727-4338 (Print)
tel./fax +38(0372)553754