DOI: https://doi.org/10.24061/1727-4338.XV.1.55.2016.32

ВПЛИВ АЛОКІНУ-АЛЬФА НА КЛІНІЧНИЙ ПЕРЕБІГ ГЕРПЕТИЧНОЇ ІНФЕКЦІЇ В ІМУНОКОМПЕТЕНТНИХ ХВОРИХ

M. O. Sokolenko

Анотація


На основі проведеного дослідження клінічних показників 84 імунокомпетентних хворих на герпесвірусні інфекції (рецидивуючий лабіальний герпес та/або афтозний стоматит, генітальний та оперізувальний герпес) встановили, що тільки стандартна терапія із застосуванням лише етіотропного засобу валацикловіру (по1,0 гвсередину 2 рази на день впродовж 7-10 діб) не забезпечує вагомого клінічного ефекту.

Комплексне лікування даної патології у вигляді додаткового застосування до стандартного лікування 6 підшкірних ін’єкцій препарату „Алокін-альфа” в дозі 1 мг через один день дозволяє статистично достовірно скоротити тривалість клінічних проявів генітального та оперізувального герпесу, зменшити частоту їх рецидивів, а також скоротити тривалість першого їх рецидиву після зазначеного лікування.

Ключові слова


герпесвірусні інфекції; клінічні прояви; рецидив; алокін-альфа

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Герпес. Роль в патологии человека. Противовирусные средства / Под ред. Л. A. Панченко. – Харьков : Планета-Print, 2014. – 204 с.


2. Клінічний протокол діагностики та лікування опортуністичних інфекцій і загальних симптомів у ВІЛ-інфікованих дорослих та підлітків / Затверджено наказом МОЗ України 13.04.2007 р., № 182. – 92 с.


3. Макаренко В. Д. Герпесвирусная инфекция : мифы и реалии (обзор) / В. Д. Макаренко // Аннали Мечниковського института. – 2015. – № 1. – С. 8-13. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/ami_2015_1_3.pdf.


4. Современная терапия герпесвирусных инфекций : Руководство для врачей / В. А. Исаков, С. А. Сельков, Л. К. Мошетова, Г. М. Чернакова. – СПб-М., 2004. – 167 с.


5. Griffiths P. D. Progress with diagnostic tests and vaccines for alpha-herpesviruses / P. D. Griffiths, A. Volpi // Recommendations from the IHMF Management Strategies Workshop and 5th Annual Meeting. – 2007. – P. 1-68.


6. Lanari M. Congenital infection with human herpesvirus 6 variant В associated with neonatal seizures and poor neurological outcome / Lanari M., Papa I., Venturi V., [et al.] // J. Med. Virol. – 2013. – V. 70, N 4. – P. 628-632.


7. Malkin J-E. The continuing spread of HSV-infection. Worldwide epidemiology /J-E. Malkin // Herpes. – 2005. – V. 12, N 3. – P. 77.

© Clinical & Experimental Pathology, 2004-2019
When you copy an active link to the material is required
ISSN 2521-1153 (Online)
ISSN 1727-4338 (Print)
tel./fax +38(0372)553754