DOI: https://doi.org/10.24061/1727-4338.XV.2.56.2016.19

СУЧАСНІ НЕІНВАЗИВНІ ПІДХОДИ ДО ВЕРИФІКАЦІЇ ЗАПАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ В НИЖНІХ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХАХ ПРИ ПОЗАЛІКАРНЯНИХ ПНЕВМОНІЯХ У ДІТЕЙ

O. K. Koloskova, T. M. Bilous

Анотація


Для покращення діагностики та індивідуалізованого підходу до лікування позалікарняних пневмоній у дітей обстежено 25 дітей із верифікованою негоспітальною неускладненою пневмонією (І група), 21 хворого на неускладнені гострі респіраторні вірусні інфекції (ІІ група) та 15 хворих із пневмонією на тлі загострення бронхіальної астми (ІІІ група). Виявлено, що при пневмонії середній вміст метаболітів монооксиду нітрогена становив 55,25±8,56 мкмоль/л, у ІІ групі – 38,57±6,77 мкмоль/л, а у хворих із пневмонією на тлі загострення астми – 44,9±4,1 мкмоль/л (р>0,05), причому за його вмісту в конденсаті більше 40 мкмоль/л можливість верифікації запалення нижніх дихальних шляхів при підозрі на пневмонію в дітей була на рівні: чутливість  становила 80,0% (95% ДІ: 44,4-97,48), передбачувана цінність негативного результату – 77,8% (95% ДІ: 40,0-97,2), відношення шансів – 3,5 (95% ДІ: 0,6-22,3). Відзначено й зміни показників oкислювальної модифікації білків у конденсаті у хворих на пневмонію на тлі загострення астми відносно інших хворих. Так, вміст загального білку в конденсаті видихуваного повітря в дітей І групи становив 3,28±0,27 г/л, ІІ групи – 3,4±0,43 г/л і ІІІ групи – 4,1±0,3 г/л (PI:III<0,05). Запальний процес у нижніх дихальних шляхах при пневмонії бактеріальної природи відрізняється за окремими патогенетичними ланками у випадку нашарування на алергічне хронічне запальне захворювання або за умови перебігу вірусної інфекції. 


Ключові слова


діти; пневмонія; конденсат видихуваного повітря

Повний текст:

PDF

Посилання


Volosovets AP. Krivopustov SP. K voprosu o kombinirovannoy terapii ostrykh zabolevaniy bronkholegochnoy sistemy v praktike statsionarnoy pediatrii. [To the question of combined therapy of acute diseases of the bronchopulmonary system in the practice of stationary pediatrics] Sovremennaya pediatriya. 2008;4:27-30. (in Russian).

Maydannik VG. Vnebol'nichnaya pnevmoniya u detey: kakoy dolzhna byt' taktika pediatra? [Community-acquired pneumonia in children: what should be the tactics of the pediatrician] ? Zdorov’ia Ukrainy. 2009;24:1. (in Russian).

Markelova EV, Kostyushko AV, Krasnikov VE. Patogeneticheskaya rol' narusheniy v sisteme tsitokinov pri infektsionno-vospalitel'nykh zabolevaniyakh. [Pathogenetic role of disorders in the cytokine system in infectious and inflammatory diseases]. Tikhookeanskiy meditsinskiy zhurnal. 2008;3:24-9. (in Russian).

Pavlyshyn HA. Sarapuk IM. Osoblyvosti nitroksyderhichnykh protsesiv pry pozahospital'nii pnevmonii u ditei rann'oho viku [Features of nitroxidergic processes in ovariectomized pneumonia in young children]. Visnyk naukovykh doslidzhen'. 2012;4:78-80. (in Ukrainian).

Baranov AA, Strachunskiy LS, redaktory. Primenenie antibiotikov u detey v ambulatornoy praktike. Prakticheskie rekomendatsii [The use of antibiotics in children in outpatient practice. Practical recommendations]. Klinicheskaya mikrobiologiya i antimikrobnaya khimioterapiya. 2007;9(3):200-10. (in Russian).

Shapovalov VP. Intensyvnist' plazmovoho fibrynolizu ta proteolizu u khvorykh na destruktyvnyi tuberkul'oz lehen' zalezhno vid fazy tkanynnoi spetsyfichnoi zapal'noi reaktsii [Intensity of plasma fibrinolysis and proteolysis in patients with destructive pulmonary tuberculosis depending on the phase of tissue specific inflammatory reaction]. Bukovyns'kyi medychnyi visnyk. 2006;10(2):79-80. (in Ukrainian).

Papageorgiou E, Kostikas K, Kiropoulos T, Karetsi E, Mpatavanis G, Gourgoulianis KI. Increased oxidative stress in exudative pleural effusions. Chest. 2005 Nov;128(5):3291-7. DOI:10.1378/chest.128.5.3291.

Koloskova OK, MikalukLV, Bilous TM, Ortemenka YeP. Indices of exhaled breath condensate in children with eosinophilic phenotype of bronchial asthma. Bukovyns'kyi medychnyi visnyk. 2013;17(3 Ч 2):27-30.

Kuwano K, Nakashima N, Inoshima I, Hagimoto N, Fujita M, Yoshimi M, et al. Oxidative stress in lung epithelial cells from patients with idiopathic interstitial pneumonias. Eur Respir J. 2003 Feb;21(2):232-40.

Pijnenburg M. Exhaled nitric oxide in childhood asthma: methodological issues and clinical applications . European Respiratory Review. 2006;15(101):215-17. DOI: 10.1183/09059180.00010125.

Ward C, Walters H. Airway wall remodelling: the influence of corticosteroids. Curr Opin Allergy Clin Immunol. 2005 Feb;5(1):43-8.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Волосовец А.П. К вопросу о комбинированной терапии острых заболеваний бронхолегочной системы в практике стационарной педиатрии / А.П. Волосовец, С.П. Кривопустов // Современная педиатрия. – 2008. - № 4 (21). – С. 27-30.

2. Майданник В.Г. Внебольничная пневмония у детей: какой должна быть тактика педиатра? / В.Г. Майданник // Здоров’я України. – 2009. – № 24. – С. 1.

3. Маркелова Е.В. Патогенетическая роль нарушений в системе цитокинов при инфекционно-воспалительных заболеваниях / Е.В. Маркелова, А.В. Костюшко, В.Е. Красников // Тихоокеанский медицинский журнал. – 2008. – № 3. – С. 24-29.

4. Павлишин Г.А. Особливості нітроксидергічних процесів при позагоспітальній пневмонії у дітей раннього віку / Г.А. Павлишин, І.М. Сарапук // Вісник наукових досліджень. – 2012. – № 4. - С. 78-80.

5. Применение антибиотиков у детей в амбулаторной практике. Практические рекомендации. / А.А. Баранов, Л.С. Страчунский // Клин. микробиология и антимикробная химиотерапия. – 2007. - № 9 (3). – С. 200-210.

6. Шаповалов В.П. Інтенсивність плазмового фібринолізу та протеолізу у хворих на деструктивний туберкульоз легень залежно від фази тканинної специфічної запальної реакції / В.П. Шаповалов // Бук. Мед. Вісник. – 2006. –  Т. 10, № 2. – С. 79-80.

7. Increased oxidative stress in exudative pleural effusions / E. Papageorgiou, K. Kostikas, T. Kiropoulos [et al.] // Chest. – 2005. – Vol. 128. – P. 3291-3297.

8. Koloskova O.K. Indices of exhaled breath condensate in children with eosinophilic phenotype of  bronchial  asthma / O.K. Koloskova, L.V. Mikaluk, T.M. Bilous // BMH. – 2013. – Vol. 17, N. 3 (67), Is. 2. – P. 27-30.

9. Oxidative stress in lung epithelial cells from patients with idiopathic interstitial pneumonias / K. Kuwano, N. Nakashima, I. Inoshima [et al.] // Eur. Respir. J. – 2003. – Vol. 21. – P. 232-240.

10. Pijnenburg M. Exhaled nitric oxide in childhood asthma: methodological issues and clinical applications / M. Pijnenburg // European Respiratory Review. – 2006. – Vol. 15. – P. 215-21.

11. Ward C. Airway wall remodelling: the influence of corticosteroids / C. Ward,   H. Walters // Curr. Opin. Allergy Clin. Immunol. – 2005. – Vol. 5 (1). – P. 43-48.

© Clinical & Experimental Pathology, 2004-2019
When you copy an active link to the material is required
ISSN 2521-1153 (Online)
ISSN 1727-4338 (Print)
tel./fax +38(0372)553754