DOI: https://doi.org/10.24061/1727-4338.XV.2.56.2016.20

ПОРУШЕННЯ ПРОЦЕСІВ ПЕРОКСИДАЦІЇ ЛІПІДІВ ЯК ФАКТОР РИЗИКУ ПЕРИНАТАЛЬНИХ УСКЛАДНЕНЬ

S. Ye. Kosilova

Анотація


У жінок, вагітність яких ускладнилася розвитком плацентарної дисфункції (ПД), для оцінки ступеня порушень компенсаторно-пристосовчих механізмів, прогнозування несприятливих наслідків для матері та плода можна використовувати визначення інтенсивності процесів пероксидації як показника деструкції клітинних мембран і спроможність антиоксидантного захисту як свідоцтво клітинної адаптації. Аналіз отриманих даних показав, що у вагітних із компенсованою ПД значно збільшений вміст гідроперекисів ліпідів і малонового диальдегіду. Разом із тим, рівень оновленого глутатіону не зростав, і вказує на прояви антиоксидантної недостатності організму. У жінок з декомпенсованою ПД наприкінці вагітності, у відповідь на значну активацію пероксидації ліпідів, відмічалося зниження вмісту глутатіону і зниження активності глутатіонпероксидази. Це засвідчує про виснаження компенсаторно-пристосувальних механізмів. Вище зазначені порушення призводять до зміни життєдіяльності організму матері і плода.


Ключові слова


вагітність; пероксидація ліпідів; антиоксидантний захист; компенсаторно-пристосовчі механізми

Повний текст:

PDF

Посилання


Vorobiova II, Shamaieva OS, Skrypchenko NIa. Stan systemy POL/OSZ ta deiaki pokaznyky imunitetu u vahitnykh zhinok z ne vynoshuvanniam [The state of the system LP / OSS and some indicators of immunity in pregnant women with no bearing]. V: Zbirnyk naukovykh prats' Asotsiatsii akusheriv-hinekolohiv Ukrainy. Kyiv; 2011, с.107-12. (in Ukrainian).

Dashkevych VIe, Kolomiichenko TV, Yaniuta SM. Platsentarna nedostatnist': suchasni aspekty patohenezu, diahnostyky, profilaktyky i likuvannia [Placental insufficiency: modern aspects of pathogenesis, diagnosis, prevention and treatment]. Mystetstvo likuvannia. 2009:4:22-5. (in Ukrainian).

Ivanov II, Cheripko MV. Protsessy perekisnogo okislennya belkov i obrazovaniya modifitsirovannykh form al'bumina pri OPG-gestozakh [The processes of protein peroxidation and the formation of modified forms of albumin in OPG gestoses]. Problemy ekolohichnoi ta medychnoi henetyky i klinichnoi imunolohii. 2011;10:177-85. (in Russian).

Latysheva IV, Akimova IK. Vliyanie meditsinskogo ozona na protsessy peroksidatsii i antioksidantnoy zashchity u beremennykh gruppy riska po razvitiyu preeklampsii [Effect of medical ozone on the processes of peroxidation and antioxidant protection in pregnant women at risk for developing pre-eclampsia]. V: Zbirnyk naukovykh prats' Asotsiatsii akusheriv-hinekolohiv Ukrainy. Kyiv; 2012, с. 375-78. (in Russian).

Murashko LE, Badoeva FS, Asymbekova GU, Pavlovich SV. Perinatal'nye iskhody pri platsentarnoy nedostatochnosti [Perinatal outcomes in placental insufficiency]. Akusherstvo i Ginekologiya. 2010;4:43-5. (in Russian).

Sidorova IS, Kogan IG, Barsel' VA, Bashkatova VG, Edokova AB. Danilova OS. Vyrazhennost' protsessov perekisnogo okisleniya lipidov i sostoyaniya mekhanizmov antioksidantnoy zashchity u novorozhdennykh pri razlichnykh sposobakh intranatal'noy korrektsii fetoplatsentarnoy nedostatochnosti [The severity of the processes of lipid peroxidation and the state of mechanisms of antioxidant protection in newborns with various methods of intrapartum correction of fetoplacental insufficiency]. Problemy reproduktsii. 2001;5;35-8. (in Russian).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Воробйова І.І. Стан системи ПОЛ/ОСЗ та деякі показники імунітету у вагітних жінок з невиношуванням/ І.І.Воробйова, О.С. Шамаєва, Н.Я. Скрипченко: зб. наук. праць Асоц. акушерів-гінекологів України.  – Київ, 2011. – С.107-112.

2. Дашкевич В.Є. Плацентарна недостатність: сучасні аспекти патогенезу, діагностики, профілактики і лікування / В.Є.Дашкевич, Т.В. Коломійченко, С.М. Янюта// Мистецтво лікування. – 2009. - №4. – С.22-25.

3. Иванов И.И. Процессы перекисного окислення белков и образования модифицированных форм альбумина при ОПГ-гестозах / И.И.Иванов, М.В. Черипко// Пробл. екологічної та медичної генетики і клін. імунол.  –Луганськ, 2011. –Вип.10(63) – С.177-185.

4. Латышева И.В. Влияние медицинского озона на процессы пероксидации и антиоксидантной защиты у беременных группы риска по развитию преэклампсии / И.В.Латышева, И.К.Акимова: зб. наук. праць Асоц. Акуш.-гінекол. України.  – Київ, 2012. – С.375-378.

5. Мурашко Л.Е. Перинатальные исходы при плацентарной недостаточности / Л.Е. Мурашко, Ф.С. Бадоева, Г.У. Асымбекова, С.В. Павлович // Акуш. и гинекол. – Москва, 2010.-№4.-С.43-45.

6. Выраженность процессов перекисного окисления липидов и состояния механизмов антиоксидантной защиты у новорожденных при различных способах интранатальной коррекции фетоплацентарной недостаточности/ И.С. Сидорова, В.А. Борсель, А.Б. Эдокова, [и др.]//Пробл. репродукции. – 2009. - №5. – С. 35-39.

© Clinical & Experimental Pathology, 2004-2019
When you copy an active link to the material is required
ISSN 2521-1153 (Online)
ISSN 1727-4338 (Print)
tel./fax +38(0372)553754