DOI: https://doi.org/10.24061/1727-4338.XV.2.56.2016.35

ПАТОГЕНЕТИЧНЕ ЛІКУВАННЯ ПАЦІЄНТІВ З АРТЕРІАЛЬНОЮ ГІПЕРТЕНЗІЄЮ

V. K. Taschuk, H. I. Khrebtiy, O. V. Savchuk

Анотація


Проведене дослідження дозволило встановити особливості судиннорухливої функції судин, вуглеводного та ліпідного обміну у пацієнтів з гіпертонічною хворобою та інсулінорезистентністю, а також нові можливості фармакологічної корекції виявлених порушень. У даній роботі вивчалась ефективність нової схеми лікування хворих на гіпертонічну хворобу з супутньою інсулінорезистентністю з додаванням L-аргініну -попередника оксиду азоту. Середня тривалість дослідження становила 3 міс. Залучення до комбінованої антигіпертензивної лізиноприлом і амлодипіном та гіполіпідемічної терапії аторвастатином умовно незамінної амінокислоти L-аргініну мало істотні переваги у збільшенні ендотелійзалежної вазодилатації, зниженні НОМА-індексу та більш ефективній корекції гіпертригліцеридемії.


Ключові слова


гіпертонічна хвороба; інсулінорезистентність; L-аргінін; ендотеліальна дисфункція; ліпідний обмін

Повний текст:

PDF

Посилання


Kovalenko VM, Kornats'koho VM. Stres i khvoroby systemy krovoobihu: posibnyk [Stress and Diseases of the Circulatory System]. Kyiv; 2015. 354 s. (in Ukrainian).

Rekomendatsii Ukrains'koi asotsiatsii kardiolohiv z profilaktyky ta likuvannia arterial'noi hipertenzii [Recommendations of the Ukrainian Association of Cardiology for the prevention and treatment of arterial hypertension]. Kyiv: Biznes Polihraf; 2008. 80с. (in Ukrainian).

Gui S, Jia J, Niu X, Bai Y, Zou H, Deng J, et al. Arginine supplementation for improving maternal and neonatal outcomes in hypertensive disorder of pregnancy: a systematic review. J Renin Angiotensin Aldosterone Syst. 2014 Mar;15(1):88-96. DOI:10.1177/1470320313475910.

Vanhoutte PM, Shimokawa H, Feletou M, Tang EH. Endothelial Dysfunction and Vascular Disease - A Thirthieth Anniversary Update. Acta Physiol (Oxf).

Dec;26:101-11.

Mossmann M, Wainstein MV, Goncalves SC , Wainstein RV, Gravina GL, Sangalli M, et al. HOMA-IR is associated with significant angiographic coronary artery disease in non-diabetic, non-obese individuals: a cross-sectional study. Diabetol. Metab. Syndr. 2015;14:87-100. doi.10.1186/s13098-015-0085-5.

Ahirwar AK, Jain A, Singh A, Goswami B, Bhatnagar MK, Bhatacharjee J. The study of markers of endothelial dysfunction in metabolic syndrome. Horm Mol Biol Clin Investig. 2015 Dec;24(3):131-6. DOI:10.1515/hmbci-2015-0039.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Стрес і хвороби системи кровообігу / під редакцією В.М. Коваленка, В.М. Корнацького // ДУ «Національний науковий центр» Інститут кардіології імені акад. М.Д. Стражеска”, - Київ. – 2015. - С. 354.

2. Рекомендації Української асоціації кардіологів з профілактики та лікування артеріальної гіпертензії. – К.: Бізнес Поліграф, 2008.–80с.

3. Arginine supplementation for improving maternal and neonatal outcomes in hypertensive disorder of pregnancy: a systematic review / S. Gui, J. Jia, X. Niu[et al.] // J. Renin Angiotensin Aldosterone Syst. – 2014. №15(1). – Р. 88-96.

4. Endothelial Dysfunction and Vascular Disease - A Thirthieth Anniversary Update / P.M. Vanhoutte, H. Shimokawa, M. Feletou, E.H. Tang / Acta Physiol (Oxf).-2015. -№26.-P. 101-111.

5. HOMA-IR is associated with significant angiographic coronary artery disease in non-diabetic, non-obese individuals: a cross-sectional study / M. Mossmann, M.V. Wainstein, S.C. Goncalves [et al.] // Diabetol. Metab. Syndr. - 2015. - №14. - P. 87-100.

6. The study of markers of endothelial dysfunction in metabolic syndrome / A.K. Ahirwar, A. Jain, A. Singh [et al.] // Horm Мої Biol Clin Investig. - 2015. -№24(3).-P. 131-136.

© Clinical & Experimental Pathology, 2004-2019
When you copy an active link to the material is required
ISSN 2521-1153 (Online)
ISSN 1727-4338 (Print)
tel./fax +38(0372)553754