НАУКОВІ ДОСЯГНЕННЯ КАФЕДРИ ВНУТРІШНЬОЇ МЕДИЦИНИ, ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ТА СПОРТИВНОЇ МЕДИЦИНИ

Автор(и)

  • V. K. Tachsuk Вищий державний навчальний заклад України «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці, Ukraine
  • O. S. Polianska Вищий державний навчальний заклад України «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці, Ukraine
  • T. N. Amelina Вищий державний навчальний заклад України «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24061/1727-4338.XV.2.56.2016.55

Ключові слова:

кафедра внутрішньої медицини, фізичної реабілітації та спортивної медицини, наукові досягнення

Анотація

У статті наводяться дані про наукові досягнення співробітників кафедри внутрішньої медицини, фізичної реабілітації та спортивної медицини з часу її створення.

Посилання

Boichuk TM. Tashchuk VK. Arterialna hipertenziia - problema sohodennia [Arterial hypertension is a problem of the present]. Bukovynskyi medychnyi visnyk. 2013;2:3-8. (in Ukrainian).

Tashchuk VK, Amelina TM, Polianska OS, Turubarova-Leunova NA. Vplyv dysfunktsii endoteliiu na osnovni patohenetychni mekhanizmy prohresuvannia ishemichnoi khvoroby sertsia pry poiednanni z khronichnym obstruktyvnym zakhvoriuvanniam lehen [Influence of endothelial dysfunction on the main pathogenetic mechanisms of progression of coronary heart disease in combination with chronic obstructive pulmonary disease]. Ukrainskyi kardiolohichnyi zhurnal. 2013;3:39-42. (in Ukrainian).

Tashchuk VK, Polianska OS, Polishchuk OIu, Hrechko SI, Ivanchuk PR, Turubarova-Leunova NA. Hostryi infarkt miokarda. Uskladnennia [Acute myocardial infarction. Complication]. Chernivtsi: Knyhy KhKhI. 2012. 220 s. (in Ukrainian).

Tashchuk VK, redaktor. Pryklady formuliuvannia terapevtychnykh diahnoziv. Chernivtsi: BDMU; 2012. 282 s. (in Ukrainian).

Tashchuk VK, Ivanchuk PR, Salama Mukhamed Al, Hinhuliak OM. Dysfunktsiia synusovoho vuzla - mozhlyvosti cherezstravokhidnoi elektrokardiostymuliatsii [Dysfunction of sinus node - Possibilities of esophageal electrocardiogram]. Klinichna anatomiia ta operatyvna khirurhiia. 2013;12(2):22-5. (in Ukrainian).

Tashchuk VK, Turubarova-Leunova NA, Dinova OP, Amelina TM. Osoblyvosti zmin instrumentalno–laboratornykh pokaznykiv u khvorykh na ishemichnu khvorobu sertsia z pidvyshchenoiu masoiu tila [Features of changes in instrumental and laboratory parameters in patients with ischemic heart disease with increased body mass]. Bukovynskyi medychnyi visnyk. 2013;17(2):137-40. (in Ukrainian).

Taschuk VK, Polians'ka OS, Hulaha OI. Viddaleni rezul'taty pry vykorystanni antahonistiv al'dosteronu u khvorykh na infarkt miokarda [Long-term results with aldosterone antagonists in patients with myocardial infarction]. Halyts'kyi medychnyi visnyk. 2013;20(1):23-5. (in Ukrainian).

Tashchuk VK, Polianska OS. Reiestr infarktu miokarda: rol dysplazii spoluchnoi tkanyny [Register of myocardial infarction: the role of dysplasia of the connective tissue]. Klinichna anatomiia ta operatyvna khirurhiia. 2013;12(2):54-9. (in Ukrainian).

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-04-11

Номер

Розділ

Статті