DOI: https://doi.org/10.24061/1727-4338.XVI.2.60.2017.14

ВПЛИВ ГІПЕРУРИКЕМІЇ НА ЗМІНИ КАРДІОМАРКЕРІВ, КОРОНАРНОГО ТА ФУНКЦІОНАЛЬНОГО РЕЗЕРВІВ У ХВОРИХ НА СТАБІЛЬНУ СТЕНОКАРДІЮ

V. K. Tashchuk, Mohammed Vasek Obeid Al Salama

Анотація


Мета роботи - вивчення впливу збільшення рівнів сечової кислоти (СК-ти) та розвитку гіперурикемії (ГУ) на зміни кардіомаркерів, коронарного і функціонального резервів міокарда.

Матеріали та методи. Обстежено 120 пацієнтів з діагнозом стабільної стенокардії (СтСт).

Результати. Зазначено, що ГУ спричиняє обмеження коронарного резерву зі збільшенням функціонального класу СтСт і редукцію показників порогового навантаження, зниження фракції викиду лівого шлуночка, підвищення рівнів С-реактивного білка (СРБ), аміно-термінального пропептиду натрійуретичного пептиду при зворотній реакції загального тестостерону та збільшення загального холестерину.

Висновки. Оціночне рівняння регресії, за вибірковими даними обстеження, при першому надходженні для зіставлення показників СК-ти з аміно-термінальним пропептидом натрійуретичного пептиду засвідчує про помітний і прямий зв’язок, СРБ – високий і прямий, згідно з F-критерієм є статистично надійним, на відміну від слабкого і статистично ненадійного – для фракції викиду лівого шлуночка згідно з ехокардіографією і пороговим навантаженням при велоергометрії.


Ключові слова


стабільна стенокардія; гіперурикемія; аміно-термінальний пропептид натрійуретичного пептиду; С-реактивний білок; коронарний резерв; фракція викиду лівого шлуночка; статистичний аналіз

Повний текст:

PDF

Посилання


Grebenik M.V., Kocjuba O.І. Optimіzacіja lіkuvannja dіastolіchnoї sercevoї nedostatnostі u pacієntіv іz gіpertonіchnoju hvoroboju v umovah komorbіdnostі z gіperurikemієju [Optimization of treatment of dìastolìc heart failure in patients with hypertension and hyperuricemia]. Vіsnik naukovih doslіdzhen'. 2016. V 3. P. 11-13. (in Ukrainian).

Nasledov A.D. Matematicheskie metody psihologicheskogo issledovanija. Analiz i interpretacija dannyh [Mathematical methods of psychological research. Analysis and interpretation of data]: Ucheb. posob. Sankt-Peterburg: Rech', 2012. 392 p. (in Russian).

Pro zatverdzhennja ta vprovadzhennja mediko-tehnologіchnih dokumentіv zі standartizacії medichnoї dopomogi pri stabіl'nіj іshemіchnіj hvorobі sercja [About license and managed mediko-technological documents from standardization of medical care to stable ischemic heart desease]. Nakaz MOZ Ukraїni vіd 02.03.2016 № 152. Available from: http://www.moz.gov.ua/ua/portal/dn_20160302_0152.html.

Tashhuk V.K., Vasek Obejd Al' Salama Muhamed. Komorbіdnіst', sercevo-sudinna patologіja і lіkuvannja gіperurikemії - chi zapobіgaє zahvorjuvannju alopurinol? (ogljad lіteraturi) [Comorbiditi, cardiovascular pathology and treatment of hyperuricemia – prevent this allopurinol?] Bukovins'kij medichnij vіsnik. 2016. V. 20 (2). P. 209-212. (in Ukrainian).

Bang D, Xu J, Keenan R, Pike V, Lehmann R, Tenner C [et al]. Cardiovascular Disease Prevalence in Patients with Osteoarthritis, Gout, or Both. Bull Hosp Jt Dis. 2016 Jun; 74(2):113-8.

Kuwabara M. Hyperuricemia, Cardiovascular Disease, and Hypertension. Pulse. 2015; 3:242-52.

Okazaki H, Shirakabe A, Kobayashi N, Hata N, Shinada T, Matsushita M, et al. Are atherosclerotic risk factors associated with a poor prognosis in patients with hyperuricemic acute heart failure? The evaluation of the causal dependence of acute heart failure and hyperuricemia. Heart Vessels. 2017 Apr; 32(4):436-445. doi: 10.1007/s00380-016-0893-z.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Гребеник М.В., Коцюба О.І. Оптимізація лікування діастолічної серцевої недостатності у пацієнтів із гіпертонічною хворобою в умовах коморбідності з гіперурикемією. Вісник наукових досліджень. 2016. N 3. С. 11-13.

2. Наследов А.Д. Математические методы психологического исследования. Анализ и интерпретация данных: учеб. пособ. Санкт-Петербург: Речь, 2012. 392 с.

3. Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при стабільній ішемічній хворобі серця. Наказ МОЗ України від 02.03.2016 № 152. URL: http://www.moz.gov.ua/ua/portal/dn_20160302_0152.html.

4. Тащук В.К., Васек Обейд Аль Салама Мухамед. Коморбідність, серцево-судинна патологія і лікування гіперурикемії - чи запобігає захворюванню алопуринол? (огляд літератури). Буковинський медичний вісник. 2016. Т. 20, № 2. С. 209-212.

5. Bang D, Xu J, Keenan R, Pike V, Lehmann R, Tenner C, et al. Cardiovascular Disease Prevalence in Patients with Osteoarthritis, Gout, or Both. Bull Hosp Jt Dis. 2016 Jun;74(2):113-8.

6. Kuwabara M. Hyperuricemia, Cardiovascular Disease, and Hypertension. Pulse. 2015;3:242-52.

7. Okazaki H, Shirakabe A, Kobayashi N, Hata N, Shinada T, Matsushita M, et al. Are atherosclerotic risk factors associated with a poor prognosis in patients with hyperuricemic acute heart failure? The evaluation of the causal dependence of acute heart failure and hyperuricemia. Heart Vessels. 2017 Apr;32(4):436-445. doi: 10.1007/s00380-016-0893-z.

© Clinical & Experimental Pathology, 2004-2020
When you copy an active link to the material is required
ISSN 2521-1153 (Online)
ISSN 1727-4338 (Print)
tel./fax +38(0372)553754