Том 16, № 2 (2017)

Зміст

Статті

АЛКОГОЛЬНІ ПРІОРИТЕТИ У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ НЕАТРОФІЧНИЙ ГАСТРИТ PDF (Русский)
A. A. Avramenko
ДОСВІД НАДАННЯ МЕДИКО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦЯМ, ЯКІ БЕРУТЬ УЧАСТЬ У БОЙОВИХ ДІЯХ PDF (English)
M. I. Badiuk, O. S. Shevchuk, I. G. Birуuk, O. Yeshchenko, I. M. Tsyrkot, I. L. Kukovska, T. B. Sykyrytska
АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ СПЕРМОГРАМ МЕДИЧНОГО ЦЕНТРУ ЛІКУВАННЯ БЕЗПЛІДДЯ ЗА 2010-2015 РР. PDF
K. A. Vladychenko, V. O. Yuzko, A. V. Andriets
ОСОБЛИВОСТІ ІМУННОЇ ВІДПОВІДІ У ХВОРИХ НА СИСТЕМНУ СКЛЕРОДЕРМІЮ PDF
V. Yu. Gaevska
Комплексне застосування аторвастатину та альфа-ліпоєвої кислоти в лікуванні хворих на ішемічну хворобу серця PDF
E. H. Zaremba, O. V. Smalyukh
ОКРЕМІ ПОКАЗНИКИ ІМУНОРЕЗИСТЕНТНОСТІ ОРГАНІЗМУ І РЕАКТИВНОЇ ВІДПОВІДІ НЕЙТРОФІЛІВ У ХВОРИХ НА СИНДРОМ ДІАБЕТИЧНОЇ СТОПИ ЗА НАЯВНОСТІ ТРОФІЧНОЇ ВИРАЗКИ PDF
S. I. Ivashchuk, M. V. Krasovsky, I. G. Krasovska
КЛІНІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПОСТТРАВМАТИЧНОГО СТРЕСОВОГО РОЗЛАДУ В УЧАСНИКІВ АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ PDF
N. S. Karvatska, O. S. Yurtseniuk, T. G. Karvatska, S. D. Savka, S. S. Rotar
РИЗИК ВИНИКНЕННЯ ЗАХВОРЮВАНЬ СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ СИСТЕМИ У ХВОРИХ НА ШИЗОФРЕНІЮ PDF
N. S. Karvatska, O. S. Yurtseniuk, S. D. Savka, T. G. Karvatska, S. S. Rotar
СУЧАСНІ АСПЕКТИ ПЕРЕБІГУ ВІТРЯНОЇ ВІСПИ У ДІТЕЙ PDF
L. V. Melnychuk, L. A. Ivanova, L. A. Ivanova, R. Yu. Bileychuk, R. Yu. Bileychuk, O. A. Kornilich, O. A. Kornilich
ДО ПИТАННЯ ВЕГЕТАТИВНОГО ФОНУ В ДІТЕЙ ІЗ ХРОНІЧНОЮ ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНОЮ ПАТОЛОГІЄЮ PDF (English)
T. N. Mikhjejeva, N. A. Popelyuk, A.-M. V. Popelyuk
ГЕНЕТИЧНА ДЕТЕРМІНОВАНІСТЬ ІМУНОЛОГІЧНИХ ТА МЕТАБОЛІЧНИХ ПОРУШЕНЬ ПРИ РОЗПОВСЮДЖЕНОМУ ПЕРИТОНІТІ PDF
P. V. Moroz
ОСОБЛИВОСТІ ГОСПІТАЛІЗАЦІЇ УЧАСНИКІВ АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ ІЗ ПСИХІЧНИМИ РОЗЛАДАМИ PDF
R. A. Nickoriak
КЛІНІКО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА САЛЬМОНЕЛЬОЗУ У ДІТЕЙ РАННЬОГО ВІКУ PDF
O. V. Prokopiv, I. V. Dybas, N. M. Prykuda
ВПЛИВ ГІПЕРУРИКЕМІЇ НА ЗМІНИ КАРДІОМАРКЕРІВ, КОРОНАРНОГО ТА ФУНКЦІОНАЛЬНОГО РЕЗЕРВІВ У ХВОРИХ НА СТАБІЛЬНУ СТЕНОКАРДІЮ PDF
V. K. Tashchuk, Mohammed Vasek Obeid Al Salama
МАСА ТІЛА У ХВОРИХ З СЕРЦЕВО-СУДИННОЮ ДИСФУНКЦІЄЮ ПРИ АРТЕРІАЛЬНІЙ ГІПЕРТЕНЗІЇ PDF
V. K. Tashchuk, H. I. Hrebtiy, Al Salama Mukhamed Obeid Vasek, O. V. Savchuk, O. Y. Kovalyshena, V. A. Shevchuk, N. D. Harasym
ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ КОАГУЛЯЦІЇ КОНВЕКЦІЙНО-ІНФРАЧЕРВОНОЇ ТЕРМОХІРУРГІЧНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ НА РЕЗЕКЦІЙНУ ПОВЕРХНЮ ПЕЧІНКИ (ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ) PDF
O. Yu. Usenko, O. N. Litvinenko, O. P. Ternavskyi, I. M. Savitska
ВИКОРИСТАННЯ ПЕЛОЇДОТЕРАПІЇ У ПАРОДОНТОЛОГІЇ ( ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ ) PDF
O. O. Bandrivska
ДІАБЕТИЧНА ОПТИЧНА НЕЙРОПАТІЯ: ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ ТА КЛАСИФІКАЦІЇ (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ) PDF
M. A. Karliychuk
РОЛЬ НЕЙРОІМУНОЕНДОКРИННОЇ СИСТЕМИ В ДИЗРЕГУЛЯЦІЇ МОРФОГЕНЕТИЧНИХ ПРОЦЕСІВ В ЕМБРІО- ТА ФЕТОГЕНЕЗІ PDF
V. F. Myslytsky, S. S. Tkachuk, A. V. Tkachuk, I. P. Burdenyuk, M. D. Perepeliuk
СВИНЕЦЬ: ТОКСИКОЛОГІЧНІ, ГІГІЄНІЧНІ ТА БІОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ PDF
V. V. Petrynych, L. I. Vlasyk, O. A. Petrynych
ПАТОГЕНЕТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ТА ПРОГРЕСУВАННЯ ОСТЕОАРТРОЗУ, ПОЄДНАНОГО З ЦУКРОВИМ ДІАБЕТОМ ТИПУ 2, У ХВОРИХ З ОЖИРІННЯМ ТА АРТЕРІАЛЬНОЮ ГІПЕРТЕНЗІЄЮ PDF
A. I. Fediv, Yu. I. Serdulets, L. O. Havrysh
ОСНОВНІ ПАТОГЕНЕТИЧНІ ЛАНКИ КОМОРБІДНОГО ПЕРЕБІГУ ХРОНІЧНОГО ОБСТРУКТИВНОГО ЗАХВОРЮВАННЯ ЛЕГЕНЬ ТА ХРОНІЧНОГО ПАНКРЕАТИТУ (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ) PDF (English)
O. S. Khukhlina, O. O. Ursul, O. S. Voyevidka, L. V. Kaniovska, V. S. Gaydichuk, A. V. Andrusiak
ВПЛИВ ПОВЕРХНЕВО-АКТИВНИХ РЕЧОВИН НА ОРГАНІЗМ ЛЮДИНИ PDF
V. I. Shvets, I. R. Timofiychuk, I. R. Timofiychuk, I. R. Timofiychuk, S. B. Semenenko, N. V. Shvets, N. V. Shvets, I. R. Timofiychuk, N. V. Shvets, N. V. Shvets, S. B. Semenenko, S. B. Semenenko, S. B. Semenenko
ВИПАДОК НЕЯКІСНОЇ ЕРАДИКАЦІЇ ГЕЛІКОБАКТЕРНОЇ ІНФЕКЦІЇ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ КОМБІНАЦІЇ ІНГІБІТОРА ПРОТОННОЇ ПОМПИ І ПРЕПАРАТУ ВІСМУТУ - ДЕ-НОЛУ У ХВОРОГО НА ХРОНІЧНИЙ НЕАТРОФІЧНИЙ ГАСТРИТ PDF (Русский)
A. A. Avramenko
САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ВИЩИХ МЕДИЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ УКРАЇНИ, ЯК ОДИН З ЕТАПІВ ЇХ ПОДАЛЬШОЇ АДАПТАЦІЇ ДО РОБОТИ В ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИХ ЗАКЛАДАХ PDF
V. V. Antsupova, E. V. Grishnaeva, V. V. Grygoruk, I. A. Ushko, V. G. Ostapchuk
ДО ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ У МАЙБУТНІХ ЛІКАРІВ ІНШОМОВНОЇ ДИСКУРСИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ PDF (English)
G. M. Lapa, A. M. Semysiuk