МАСА ТІЛА У ХВОРИХ З СЕРЦЕВО-СУДИННОЮ ДИСФУНКЦІЄЮ ПРИ АРТЕРІАЛЬНІЙ ГІПЕРТЕНЗІЇ

Автор(и)

  • V. K. Tashchuk Вищий державний навчальний заклад України «Буковинський державний медичний університет», Чернівці
  • H. I. Hrebtiy Вищий державний навчальний заклад України «Буковинський державний медичний університет», Чернівці
  • Al Salama Mukhamed Obeid Vasek Вищий державний навчальний заклад України «Буковинський державний медичний університет», Чернівці
  • O. V. Savchuk Вищий державний навчальний заклад України «Буковинський державний медичний університет», Чернівці
  • O. Y. Kovalyshena Чернівецький обласний кардіологічний диспансер, Чернівці
  • V. A. Shevchuk Чернівецький обласний кардіологічний диспансер, Чернівці
  • N. D. Harasym Чернівецький обласний кардіологічний диспансер, Чернівці

DOI:

https://doi.org/10.24061/1727-4338.XVI.2.60.2017.15

Ключові слова:

гіпертонічна хвороба, ожиріння, дефіцит маси тіла, структурно-геометричне ремоделювання лівого шлуночка, ендотеліальна дисфункція

Анотація

Мета роботи - провести аналіз показників структурного ремоделювання міокарда та ендотеліальної функції судин у хворих на гіпертонічну хворобу та різною масою тіла після 3- та 6-місячної антигіпертензивної (лізиноприл, амлодипін) та гіполіпідемічної (аторвастатин) терапії.

Матеріал та методи. Досліджували 87 хворих на гіпертонічну хворобу (ГХ) ІІ стадії, хронічну серцеву недостатність (ХСН) 0-І стадії, І-ІІ функціонального класу (ФК) віком від 60 до 88 років (середній вік становив (77,3+0,8) роки). Діагноз ГХ виставляли згідно з методичними Рекомендаціями Української асоціації кардіологів з профілактики та лікування АГ (2008). Усі пацієнти отримували комбіновану антигіпертензивну (іАПФ – лізиноприл 10 мг 1 раз/добу, АК – амлодипін 5 мг 1 раз/добу) та гіполіпідемічну (аторвастатин 10 мг 1 раз/добу) терапію.

Результати. Результати дослідження демонструють, що найменша динаміка регресу гіпертрофії міокарда лівого шлуночка та динаміка покращення ендотеліальної функції судин визначається в пацієнтів із дефіцитом маси тіла.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-11-06

Номер

Розділ

Статті