DOI: https://doi.org/10.24061/1727-4338.XVI.2.60.2017.15

МАСА ТІЛА У ХВОРИХ З СЕРЦЕВО-СУДИННОЮ ДИСФУНКЦІЄЮ ПРИ АРТЕРІАЛЬНІЙ ГІПЕРТЕНЗІЇ

V. K. Tashchuk, H. I. Hrebtiy, Al Salama Mukhamed Obeid Vasek, O. V. Savchuk, O. Y. Kovalyshena, V. A. Shevchuk, N. D. Harasym

Анотація


Мета роботи - провести аналіз показників структурного ремоделювання міокарда та ендотеліальної функції судин у хворих на гіпертонічну хворобу та різною масою тіла після 3- та 6-місячної антигіпертензивної (лізиноприл, амлодипін) та гіполіпідемічної (аторвастатин) терапії.

Матеріал та методи. Досліджували 87 хворих на гіпертонічну хворобу (ГХ) ІІ стадії, хронічну серцеву недостатність (ХСН) 0-І стадії, І-ІІ функціонального класу (ФК) віком від 60 до 88 років (середній вік становив (77,3+0,8) роки). Діагноз ГХ виставляли згідно з методичними Рекомендаціями Української асоціації кардіологів з профілактики та лікування АГ (2008). Усі пацієнти отримували комбіновану антигіпертензивну (іАПФ – лізиноприл 10 мг 1 раз/добу, АК – амлодипін 5 мг 1 раз/добу) та гіполіпідемічну (аторвастатин 10 мг 1 раз/добу) терапію.

Результати. Результати дослідження демонструють, що найменша динаміка регресу гіпертрофії міокарда лівого шлуночка та динаміка покращення ендотеліальної функції судин визначається в пацієнтів із дефіцитом маси тіла.


Ключові слова


гіпертонічна хвороба; ожиріння; дефіцит маси тіла; структурно-геометричне ремоделювання лівого шлуночка; ендотеліальна дисфункція

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Blood pressure and cholesterol control in hypertensive hypercholesterolemic patients: national health and nutrition examination / Egan B.M. et al. Circulation.  2013.  №128(1).  Р. 29-41.

2. Management of arterial hypertension in adults: 2013 guidelines of the French Society of Arterial Hypertension / Blacher J. et al. Presse Med. 2013. №42(5). Р.819-825.

3. Rosolová H. Combined therapy of arterial hypertension. 2013.  №59(5). Р. 366-369.

4. The role of combination therapy in the management of hypertension in patients with chronic kidney disease / Januszko-Giergielewiczet B. et al. Przegl Lek. 2013. №70(4). Р. 199-204.

5. Trends in the use of antihypertensive drugs in France from 2002 to 2012: FLAHS surveys / Girerd X. et al. Ann Cardiol Angeiol (Paris). 2013. №62(3). Р. 210-214.

© Clinical & Experimental Pathology, 2004-2019
When you copy an active link to the material is required
ISSN 2521-1153 (Online)
ISSN 1727-4338 (Print)
tel./fax +38(0372)553754