DOI: https://doi.org/10.24061/1727-4338.XVI.2.60.2017.2

ДОСВІД НАДАННЯ МЕДИКО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦЯМ, ЯКІ БЕРУТЬ УЧАСТЬ У БОЙОВИХ ДІЯХ

M. I. Badiuk, O. S. Shevchuk, I. G. Birуuk, O. Yeshchenko, I. M. Tsyrkot, I. L. Kukovska, T. B. Sykyrytska

Анотація


Мета роботи - проаналізувати досвід надання медичної та психологічної допомоги військовослужбовцям, які були і беруть участь у збройних конфліктах.

На даний час проблема моральної та психологічної підтримки, в цілому, а також питання психологічної реабілітації, зокрема, набувають особливого значення.

Досліджено основні проблеми організації психологічної реабілітації учасників бойових дій з посттравматичним стресовим розладом та запропоновано шляхи їх вирішення.

Висновки. В умовах високого фізичного навантаження та психологічних переживань при різній бойовій обстановці, командири військових частин повинні виконувати ряд заходів, спрямованих на забезпечення емоційної і вольової стабільності персоналу і запобігання військової травми.

Солдати, що повертаються із зони антитерористичної операції мають не тільки фізичні травми, а й психічні, які часто є більш серйозною проблемою. Стосовно до умов, що існують в Україні, не тільки обговорюються, але і реалізуються практичні заходи по розробці шляхів реабілітації та реінтеграції військовослужбовців, які отримали фізичну і психологічну травму, для оптимізації їх здоров'я і соціальної допомоги, профілактиці посттравматичного стресового розладу і особистої дезінтеграції.


Ключові слова


посттравматичний стресовий розлад; антитерористична операція; психотравмуюча подія

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Kokun OM, Pishko IO, Lozins'ka NS. Osoblyvosti vyyavu nehatyvnykh psykhichnykh staniv u viys'kovosluzhbovtsiv, yaki otrymaly boyovi fizychni ta psykhichni travmy [Features of display negative mental states in the soldiers who were fighting physical and mental trauma]. Problemy ekstremal'noyi ta kryzovoyi psykholohiyi. 2016. Vyp. 19. S. 146-152. (in Ukrainian).

Lytkin VM. Posttravmaticheskie stressovye rasstroystva u veteranov lokal'nykh voyn [Post-traumatic stress disorders in veterans of local wars]. Materialy yubiley. nauch. konf., posvyashch. 90-letiyu so dnya rozhdeniya prof. F.I. Ivanova «Voyna i psikhicheskoe zdorov'e». Sankt-Peterburg, 2002. S. 45-52. (in Russian).

de Montleau F, Boussaud M, Dascalescu D, Granier C, Allagil C, Daudin M. Rehabilitation and reintegration of soldiers injured on deployment. Soins Psychiatr. 2015 Mar-Apr;297:15-8. (in French).

Shear M. Hostile Waiters: Why CBT sometimes doesn’t work for patients with GAD. Journ of Watch Psychiatry. 2007;12(4):45-62.

Shcherbatykh YuV. Vzaimosvyaz' trevozhnosti, strakha i frustratsii s aktivnost'yu parasimpaticheskogo otdela vegetativnoy nervnoy sistemy [Interrelation of anxiety, fear and frustration with parasympathetic activity of the autonomic nervous system]. Materialy 7-y mezhdistsiplin. konf. po biologicheskoy psikhiatrii «Stress i povedenie». Moskva, 2003. S. 31-33. (in Russian).

Resick PA, Monson CM. Cognitive Processing Therapy Veteran/Military Version: Therapist’s Manual. Boston; 2010. р. 17-28.

Lavrova EE. Lichnostnye deformatsii uchastnikov boevykh konfliktov [Personal deformations of participants in combat conflicts]. Molodoy uchenyy. 2015. № 18. S. 332-336. (in Russian).

Sayko OV. Osoblyvosti perebihu hostroho periodu strusu holovnoho mozku, otrymanoho viys'kovosluzhbovtsyamy v zoni provedennya antyterorystychnoyi operatsiyi [Peculiarities of the acute period of brain concussion, received military personnel in the area of anti-terrorist operation]. Meditsina neotlozhnykh sostoyaniy. 2016. № 6(77). S. 65-71. doi: 10.22141/2224-0586.6.77.2016.82167. (in Ukrainian).

Tsybaeva LA. Sotsial'no-psikhologicheskaya adaptatsiya uchastnikov boevykh deystviy [Socio-psychological adaptation of combatants]. Razvitie lichnosti. 2007. № 1. S. 165-171. (in Russian).

Vel'tishchev DYu, Kovalevskaya KB, Seravina OF. Stress i modus predraspolozheniya v patogeneze rasstroystv depressivnogo spektra [Stress and mode of predisposition in the pathogenesis of disorders of the depressive spectrum]. Psikhicheskie rasstroystva v obshchey meditsine. 2008. N 2. S. 34-37. (in Russian).

Eremina TI, Kryukov NP, Loginova YuYu. Sotsial'no-psikhologicheskaya adaptatsiya grazhdan, prinimavshikh uchastie v boevykh deystviyakh [Socio-psychological adaptation of citizens who took part in hostilities]: metod. posob. Saratov: PMUTs, 2002. 60 s. (in Russian).

Painuly N, Sharan P, Matoo S. Relationship of anger and anger attacks with depression. European archives of Psychiatry. 2005;255(4):215-22.

Scher CD, Ingram RT, Segal ZV. Cognitive reactivity and vulnerability: empirical evoluation of construct activation and cognitive diatheses in unipolar depression. Clin Psychol Rev. 2005;25:487-510.

Anger experience and expression across the anxiety disorders / Moscovitch D. et al. Depression and anxiety. 2007;13(2):65-73.

Enikolopov SN. Psikhologiya vrazhdebnosti v meditsine i psikhiatrii [Psychology of hostility in medicine and psychiatry]. Sovremennaya terapiya psikhicheskikh rasstroystv. 2007. № 1. S. 18-22. (in Russian).

Posttravmatychni stresovi rozlady: diahnostyka, likuvannya, reabilitatsiya [Post-traumatic stress disorder: diagnosis, treatment, rehabilitation]: metod. rekom. /uklad. P.V. Voloshyn ta in. Kharkiv, 2002. 47 s. (in Ukrainian).

Diahnostyka, terapiya ta profilaktyka medyko-psykholohichnykh naslidkiv boyovykh diy v suchasnykh umovakh [Diagnosis, treatment and prevention of medical and psychological consequences of military operations in modern conditions]: metod. rekom. /uklad. P.V. Voloshyn ta in. Kharkiv, 2014. 67 s. (in Ukrainian).

Dodatok do lysta Minsotspolityky vid 25.09.2014 № 48/56/235-14. Metodychni rekomendatsiyi shchodo nadannya pershoyi psykholohichnoyi dopomohy peremishchenym osobam ta naselennyu, yake perebuvaye/perebuvalo u zoni zbroynoho konfliktu [Annex to the letter from the Ministry of Social Policy 25.09.2014 number 48/56 / 235-14. Guidelines for providing first psychological assistance to displaced persons and populations, which is / was in the area of armed conflict] /za red. O.L. Ivanova. Kyyiv, 2014. 52 s. (in Ukrainian).

Burlaka OV, Zolotar'ova OA, Steblyuk VV. Profesiyno-sotsial'nyy stres ta stres-indukovani rozlady [Professional social stress and stress-induced disorders]. Odesa: T·S «Stalker», 2010. 174 s. (in Ukrainian).

Innovatsiyni pidkhody do orhanizatsiyi medyko-psykholohichnoyi dopomohy pry posttravmatychnomu stresovomu rozladi [Innovative approaches to medical and psychological care for PTSD]: metod. rekom. /O.S. Musiy ta in. Kyyiv, 2014. 32 s. (in Ukrainian).

Belinskiy AV. Urovnevyy podkhod k optimizatsii psikhicheskoy deyatel'nosti voennykh spetsialistov [Level approach to optimizing the mental activity of military specialists]. Sb. nauch. trudov «Aktual'nye problemy meditsinskoy reabilitatsii». Moskva, 2005. S. 98-112. (in Russian).

Rol' i mesto meditsinskoy psikhologii v sisteme meditsinskoy pomoshchi naseleniyu [The role and place of medical psychology in the system of medical care for the population] /V.V. Krishtal' i dr. Meditsinskaya psikhologiya. 2006. T. 1, № 1. S. 3-6. (in Russian).

Badiuk MI, Shevchuk OS, Gutchenko KS, Biryuk IG, Moldovan TE. The combat stress reaction as a scientific problem of the world, and its social and medical consequences. Clinical and Experimental Pathology. 2016;15(4):10-4.

Nabi H, Singh-Manoux A, Ferrie JE, Marmot MG, Melchior M., Kivimaki M. Hostility and depressive mood: results from the Whitehall II prospective cohort study. Psychological Medicine. 2010 Mar;40(3):405-13. doi: 10.1017/S0033291709990432.

Dopomoha lyudyni yaka znakhodyt'sya u stani shoku, stresu chy travmy : praktychni porady sotsial'nym pratsivnykam, psykholoham ta volonteram [Help the person who is in a state of shock, stress or trauma, practical advice to social workers, psychologists and volunteers] /uporyad. V.M. Bondarovs'ka ta in. Kyyiv, 2015. 24 s. (in Ukrainian).

Popelyushko RP. Diahnostychne doslidzhennya kombatantiv z viddalenymy naslidkamy stresohennykh vplyviv [Diagnostic studies combatants remote consequences of stress effects]. Tezy dop. V Vseukr. nauk.-prakt. konf. «Aktual'ni pytannya teoriyi ta praktyky psykholoho-pedahohichnoyi pidhotovky maybutnikh fakhivtsiv» (30-31 berez. 2017, m. Khmel'nyts'k). Khmel'nyts'kyy: KhNU, 2017. S. 155-157. (in Ukrainian).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Кокун О.М., Пішко І.О., Лозінська Н.С. Особливості вияву негативних психічних станів у військовослужбовців, які отримали бойові фізичні та психічні травми. Проблеми екстремальної та кризової психології. 2016. Вип. 19. С. 146-152.

2. Лыткин В.М. Посттравматические стрессовые расстройства у ветеранов локальных войн. Материалы юбилей. науч. конф., посвящ. 90-летию со дня рождения проф. Ф.И. Иванова «Война и психическое здоровье». Санкт-Петербург, 2002. С. 45-52.

3. de Montleau F, Boussaud M, Dascalescu D, Granier C, Allagil C, Daudin M. Rehabilitation and reintegration of soldiers injured on deployment. Soins Psychiatr. 2015  Mar-Apr;297:15-8. (in French)

4. Shear M. Hostile Waiters: Why CBT sometimes doesn’t work for patients with GAD. Journ of Watch Psychiatry. 2007;12(4):45-62.

5. Щербатых Ю.В. Взаимосвязь тревожности, страха и фрустрации с активностью парасимпатического отдела вегетативной нервной системы. Материалы 7-й междисциплин. конф. по биологической психиатрии «Стресс и поведение». Москва, 2003. С. 31-33.

6. Resick PA, Monson CM. Cognitive Processing Therapy Veteran/Military Version: Therapist’s Manual. Boston; 2010. р. 17-28.

7. Лаврова Е.Е. Личностные деформации участников боевых конфликтов. Молодой ученый. 2015. № 18. С. 332-336.

8. Сайко О.В. Особливості перебігу гострого періоду струсу головного мозку, отриманого військовослужбовцями в зоні проведення антитерористичної операції. Медицина неотложных состояний. 2016. № 6(77). С. 65-71. doi: 10.22141/2224-0586.6.77.2016.82167.

9. Цыбаева Л.А. Социально-психологическая адаптация участников боевых действий. Развитие личности. 2007. № 1. С. 165-171.

10. Вельтищев Д.Ю., Ковалевская К.Б., Серавина О.Ф. Стресс и модус предрасположения в патогенезе расстройств депрессивного спектра. Психические расстройства в общей медицине. 2008. N 2. С. 34-37.

11. Ерёмина Т.И., Крюков Н.П., Логинова Ю.Ю. Социально-психологическая адаптация граждан, принимавших участие в боевых действиях: метод. пособ. Саратов: ПМУЦ, 2002. 60 с.

12. Painuly N, Sharan P, Matoo S. Relationship of anger and anger attacks with depression. European archives of Psychiatry. 2005;255(4):215-22.

13. Scher CD, Ingram RT, Segal ZV. Cognitive reactivity and vulnerability: empirical evoluation of construct activation and cognitive diatheses in unipolar depression. Clin Psychol Rev. 2005;25:487-510.

14. Moscovitch D., Randi E., Antony M., Rocca A., Swinson R. Anger experience and expression across the anxiety disorders. Depression and anxiety. 2007;13(2):65-73.

15. Ениколопов С.Н. Психология враждебности в медицине и психиатрии. Современная терапия психических расстройств. 2007. № 1. С.  18-22.

16. Посттравматичні стресові розлади: діагностика, лікування, реабілітація: метод. реком. /уклад. П.В. Волошин та ін. Харків, 2002. 47 с.

17. Діагностика, терапія та профілактика медико-психологічних наслідків бойових дій в сучасних умовах: метод. реком. /уклад. П.В. Волошин та ін. Харків, 2014. 67 с.

18. Додаток до листа Мінсоцполітики від 25.09.2014 № 48/56/235-14. Методичні рекомендації щодо надання першої психологічної допомоги переміщеним особам та населенню, яке перебуває/перебувало у зоні збройного конфлікту /за ред. О.Л. Іванова. Київ, 2014. 52 с.

19. Бурлака О.В., Золотарьова О.А., Стеблюк В.В. Професійно-соціальний стрес та стрес-індуковані розлади. Одеса: ТС «Сталкер», 2010. 174 с.

20. Інноваційні підходи до організації медико-психологічної допомоги при посттравматичному стресовому розладі: метод. реком. /О.С. Мусій та ін. Київ, 2014. 32 с.

21. Белинский А.В. Уровневый подход к оптимизации психической деятельности военных специалистов. Сб. науч. трудов «Актуальные проблемы медицинской реабилитации». Москва, 2005. С. 98-112.

22. Роль и место медицинской психологии в системе медицинской помощи населению /В.В. Кришталь и др. Медицинская психология. 2006. Т. 1, № 1. С. 3-6.

23. Badiuk MI, Shevchuk OS, Gutchenko KS, Biryuk IG, Moldovan TE. The combat stress reaction as a scientific problem of the world, and its social and medical consequences. Clinical and Experimental Pathology. 2016;15(4):10-4.

24. Nabi H, Singh-Manoux A, Ferrie JE, Marmot MG, Melchior M., Kivimaki M. Hostility and depressive mood: results from the Whitehall II prospective cohort study. Psychological Medicine. 2010 Mar;40(3):405-13. doi:  10.1017/S0033291709990432.

25. Допомога людині яка знаходиться у стані шоку, стресу чи травми : практичні поради соціальним працівникам, психологам та волонтерам /упоряд. В.М. Бондаровська та ін. Київ, 2015. 24 с.

26. Попелюшко Р.П. Діагностичне дослідження комбатантів з віддаленими наслідками стресогенних впливів.  Тези доп. V Всеукр. наук.-практ. конф. «Актуальні питання теорії та практики психолого-педагогічної підготовки майбутніх фахівців» (30-31 берез. 2017, м. Хмельницьк). Хмельницький: ХНУ, 2017. С. 155-157.

© Clinical & Experimental Pathology, 2004-2020
When you copy an active link to the material is required
ISSN 2521-1153 (Online)
ISSN 1727-4338 (Print)
tel./fax +38(0372)553754