DOI: https://doi.org/10.24061/1727-4338.XVI.2.60.2017.3

АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ СПЕРМОГРАМ МЕДИЧНОГО ЦЕНТРУ ЛІКУВАННЯ БЕЗПЛІДДЯ ЗА 2010-2015 РР.

K. A. Vladychenko, V. O. Yuzko, A. V. Andriets

Анотація


Мета роботи – провести аналіз показників спермограм у чоловіків, які звернулися для обстеження в Центр лікування безпліддя.

Матеріали та методи. Проаналізовано результати обстеження 4098 чоловіків, яким проведено дослідження спермограми, згідно з рекомендаціями ВООЗ 2000 р., за допомогою інвертованого мікроскопа Olympus CKX41 у камері Makler. Окрему групу створено з 499 чоловіків, у яких діагностовано азооспермію.

Результати. Близько 15 % подружніх пар у всьому світі мають проблеми з природним настанням вагітності. Згідно з даними ВООЗ, загальна частка фактору чоловічого безпліддя сягає 46%. Спостерігається тенденція до збільшення віку подружніх пар внаслідок соціальних факторів. Порівняно з досягнутими успіхами в лікуванні жіночого безпліддя терапія чоловічого безпліддя залишається малоефективною.

Досліджено показники спермограм за 2010-2015 рр., які виконано в Медичному центрі лікування безпліддя м. Чернівців. Оцінку спермограм проведено згідно з рекомендаціями ВООЗ 2000 р. Здійснено статистичний аналіз результатів обстеження 4098 чоловіків, при якому з’ясовано загальну тенденцію до збільшення відсотка астенозооспермії за рахунок категорії В (рух повільний прямолінійний).

Висновки. Оцінка гормонального статусу інфертильних чоловіків за непрямими ознаками та визначення статевої конституції удосконалить діагностику та допоможе прогнозувати результативність патогенетичної терапії. Астенозооспермію в пацієнтів зумовлено тенденцією до значного зниження відсотка рухомих сперматозоїдів категорії В.


Ключові слова


чоловіче безпліддя; діагностика; спермограма

Повний текст:

PDF

Посилання


Topical problems of care rendered to childless couples with male factor infertility: сlinical, organizational, and methodical aspects / Bozhedomov VA. и др. Andrology and Genital Surgery [Internet]. 2013;14(4):7-16. (in Russian) Available from: http://agx.abvpress.ru/jour/article/view/65 DOI:10.17650/2070-9781-2013-4-7-16

Tyuzikov IA. Metabolic syndrome and male infertility (review). Andrology and Genital Surgery [Internet]. 2013;14(2):7-10. (in Russian) Available from: http://agx.abvpress.ru/jour/article/view/36 DOI:10.17650/2070-9781-2013-2-7-10

Abdelmula M. Abdella, Al-Fadhil E. Omer, Badruldeen HA. Biochemical markers in semen and their correlation with fertility hormones and semen quality among Sudanese infertile patients. African Journal of Biochemistry Research [Internet]. 2010;4(11):255-260. Available from: http://www.academicjournals. org/article/article1380116446_Abdella%20et%20al.pdf

Birenbaum-Carmeli D. Masculinity and Marginality: Palestinian Men’s Struggles with Infertility in Israel and Lebanon. J of Middle East Women's Studies [Internet]. 2009;5(2):23-52. Available from: http://marciainhorn.com/wp-content/uploads/docs/inhorn-article-birenbaum-carmeli.pdf

Danilov VV., Lelchuk SA. Quantitative evaluation of sperm in men, based on an interval scale. Andrology and Genital Surgery [Internet]. 2013;14(1):44-48. [in Russian] Available from: http://agx.abvpress.ru/jour/article/view/29 DOI:10.17650/2070-9781-2013-1-44-48


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Актуальные вопросы оказания помощи парам с мужским фактором бездетного брака: клинические и организационно-методические аспекты / В. А. Божедомов и др. Андрол. и генит. хирургия. 2013. № 4. С. 7–16.

2. Тюзиков И. А. Метаболический синдром и мужское бесплодие. Андрол. и генит. хирургия. 2013. № 2. С. 5–16.

3. Abdella A. M. Biochemical markers in semen and their correlation with fertility hormones and semen quality among Sudanese infertile patients. Afr. J. Biochem. Res. 2010. V. 4, № 11. Р. 255–260.

4. Birenbaum-Carmeli D., Inhorn M. C. Masculinity and Marginality: Palestinian Men’s Struggles with Infertility in Israel and Lebanon. J. of Middle East Women's Studies. 2009. V. 5, № 2. Р. 23–52.

5. Данилов В. В., Лельчук С. А. Количественная оценка спермограммы у мужчин на основе интервальной шкалы. Андрол. и генит. хирургия. 2013. № 1. С. 44–48.

© Clinical & Experimental Pathology, 2004-2019
When you copy an active link to the material is required
ISSN 2521-1153 (Online)
ISSN 1727-4338 (Print)
tel./fax +38(0372)553754