DOI: https://doi.org/10.24061/1727-4338.XVI.2.60.2017.7

КЛІНІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПОСТТРАВМАТИЧНОГО СТРЕСОВОГО РОЗЛАДУ В УЧАСНИКІВ АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ

N. S. Karvatska, O. S. Yurtseniuk, T. G. Karvatska, S. D. Savka, S. S. Rotar

Анотація


Мета роботи – вивчити клінічні особливості посттравматичного стресового розладу в учасників антитерористичної операції із розробкою нового комплексного методу їх лікування з урахуванням виявлених особливостей у віддаленому періоді.

Матеріал та методи. Обстежено 40 військовослужбовців з діагнозом «Посттравматичний стресовий розлад віком 32,63+5,68 років. Проведено клінічне, патопсихологічне і експериментально-психологічне дослідження хворих із подальшою статистичною обробкою отриманих результатів.

Результати. У клінічній картині ПТСР у більшості (37,5 %) хворих виявлені ознаки психопатологічних проявів депресивного синдрому, у 30 % хворих – астенічного синдрому, у 15 % – тривожно-фобічного, у 20 % – змішаного синдрому. У 30 % хворих діагностували ознаки істероформного, дисфоричного і соматоформного синдромів. Психофармакотерапія і групова психотерапія були найбільш вдалим терапевтичним підходом для лікування пацієнтів із ПТСР.

Висновки. Комплексне диференційоване лікування хворих із урахуванням клінічних особливостей ПТСР довело високу ефективність фармако – і психотерапевтичних заходів, оскільки вони мали вплив на афективну і когнітивну сферу, сприяли формуванню позитивного ставлення до терапії та зменшенню проявів розладів.


Ключові слова


посттравматичний стресовий розлад (ПТСР); клінічні особливості

Повний текст:

PDF

Посилання


Buriak O.O. Shliakhy ta metody reabilitatsii osib z «viiskovym syndromom» ta posttravmatychnym stresovym rozladom [Ways and methods of rehabilitation of persons with «a military syndrome» and post-traumatic stressful frustration]. [Elektronnyi resurs]. Zbirnyk naukovykh prats Kharkivskoho universytetu povitrianykh syl. 2015. Vyp. 3. S. 137-141. (in Ukrainian).

Haponov K.D. Do problemy patolohichnoho vzaiemozviazku posttravmatychnykh stresovykh rozladiv ta alkoholnoi zalezhnosti [To a problem of pathological interrelation of post-traumatic stressful frustration and alcoholic dependence]. [Elektronnyi resurs]. Ukrainskyi visnyk psykhonevrolohii. - 2015. T. 23, vyp. 3. S. 120-121. (in Ukrainian).

Karvatska N.S. Patohenetychni mekhanizmy rozvytku posttravmatychnoho stresovoho rozladu v uchasnykiv antyterorystychnoi operatsii [Pathogenetic mechanisms of development of posttraumatic stress disorder in participants of anti-terrorist operation]. Klin. ta eksperyment. patolohiia. 2017. T. VI, № 1 (59). S. 75-78. (in Ukrainian).

Korostii V.I. Psykhofarmakoterapiia v kompleksnomu likuvanni ta reabilitatsii posttravmatychnoho stresovoho rozladu [Psikhofarmakoterapya in complex treatment and rehabilitation of posttraumatic stress disorder]. [Elektronnyi resurs] Mizhnarodnyi nevrolohichnyi zhurn. 2015. № 6. S. 59-71. (in Ukrainian).

Mykhailov B.V. Osoblyvosti perebihu posttravmatychnoho stresovoho rozladu u demobilizovanykh uchasnykiv ato, yaki perebuvaiut na reabilitatsii v sanatorno-kurortnykh umovakh [Features of the course of post-traumatic stressful frustration at the demobilized participants of ATO which are on rehabilitation in sanatorium conditions]. [Elektronnyi resurs] Ukrainskyi visnyk psykhonevrolohii. 2016. T. 24, vyp. 2. S. 69-73. (in Ukrainian).

Naumenko L.Iu. Posttravmatychnyi stresovyi rozlad - nova problema medyko-sotsialnoi sluzhby [Posttraumatic stress disorder - a new problem of medico-social service]. [Elektronnyi resurs] Ukrainskyi visnyk medyko-sotsialnoi ekspertyzy. 2015. № 4. S. 4-7. (in Ukrainian).

Chaban O.S. Sovremennыe tendentsyy v dyahnostyke y lechenyy posttravmatycheskoho stressovoho rasstroistva [Current trends in diagnostics and treatment of posttraumatic stress disorder]. NeiroNEWS: psykhonevrolohyia y neiropsykhyatryia. 2015. - № 2 (66). S. 45-49. (in Russian).

Alexander W. Pharmacotherapy for posttraumatic stress disorder in combat veterans P&T. 2014. Vol. 37, № 1. Р. 32-38.

Bisson J., Roberts N., Andrew M. Psychological therapies for chronic posttraumatic stress disorder (PTSD) in adults (Review Cochrane Data base of Systematic Reviews. 2013. № 10. P. 1002-1465.

Lee C. A meta-analysis of the contribution of eye movements in processing emotional memories. Journal of Behavior Therapy & Experimental Psychiatry. 2013. № 44. Р. 231-239.

Cognitive dysfunctions associated with PTSD: evidence from World War II prisoners of war / Hart J.Jr. et al. J. Neuropsychiatry Clin. Neurosci. 2014. № 20(3). Р. 309-316.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Буряк О.О. Шляхи та методи реабілітації осіб з «військовим синдромом» та посттравматичним стресовим розладом. [Електронний ресурс]. Збірник наукових праць Харківського університету Повітряних Сил. 2015. Вип. 3. С. 137-141.

2. Гапонов К.Д. До проблеми патологічного взаємозв'язку посттравматичних стресових розладів та алкогольної залежності. [Електронний ресурс]. Український вісник психоневрології. - 2015. Т. 23, вип. 3. С. 120-121.

3. Карвацька Н.С. Патогенетичні механізми розвитку посттравматичного стресового розладу в учасників антитерористичної операції. Клін. та експеримент. патологія. 2017. Т. VI, № 1 (59). С. 75-78.

4. Коростій В.І. Психофармакотерапія в комплексному лікуванні та реабілітації посттравматичного стресового розладу. [Електронний ресурс]. Міжнародний неврологічний журн. 2015. № 6. С. 59-71.

5. Михайлов Б.В. Особливості перебігу посттравматичного стресового розладу у демобілізованих учасників АТО, які перебувають на реабілітації в санаторно-курортних умовах. [Електронний ресурс]. Український вісник психоневрології. 2016. Т. 24, вип. 2. С. 69-73.

6. Науменко Л.Ю. Посттравматичний стресовий розлад – нова проблема медико-соціальної служби. [Електронний ресурс]. Український вісник медико-соціальної експертизи. 2015. № 4. С. 4-7.

7. Чабан О.С. Современные тенденции в диагностике и лечении посттравматического стрессового расстройства. НейроNEWS: психоневрология и нейропсихиатрия. 2015. - № 2 (66). С. 45-49.

8. Alexander W. Pharmacotherapy for Post-traumatic Stress Disorder in Combat Veterans P&T. 2014. Vol. 37, № 1. Р. 32-38.

9. Bisson J., Roberts N., Andrew M. Psychological therapies for chronic post-traumatic stress disorder (PTSD) in adults (Review Cochrane Data base of Systematic Reviews. 2013. № 10. P. 1002-1465.

10. Lee C. A meta-analysis of the contribution of eye movements in processing emotional memories Journal of Behavior Therapy & Experimental Psychiatry. 2013. № 44. Р. 231-239.

11. Cognitive dysfunctions associated with PTSD: evidence from World War II prisoners of war / Hart J.Jr. et al. J. Neuropsychiatry Clin. Neurosci. 2014. № 20(3). Р. 309-316.

© Clinical & Experimental Pathology, 2004-2019
When you copy an active link to the material is required
ISSN 2521-1153 (Online)
ISSN 1727-4338 (Print)
tel./fax +38(0372)553754