DOI: https://doi.org/10.24061/1727-4338.XVI.3.61.2017.29

КОМПЛЕКСНЕ ЛІКУВАННЯ ПАРОДОНТИТУ У ХВОРИХ НА СЕЧОКАМ’ЯНУ ХВОРОБУ

Z. O. Bumbar

Анотація


Резюме. Мета роботи – опрацювання патогенетичної медикаментозної терапії для комплексного лікування пародонтиту в хворих сечокам’яною хворобою.

Матеріали і методи. Проведенолікування захворювань пародонта у 60 осіб, хворих сечокам’яною хворобою (СКХ), двома комплексними лікувальними схемами – стандартною по протоколу та опрацьованою із застосуванням засобу із вмістом тіотриазоліну.

Результати. Простежене значне покращення стану зубоутримуючих тканин у хворих які отримували лікування опрацьованою медикаментною схемою за клінічними критеріями та згідно показників параклінічних об’єктивних оцінок після проведеного лікування.

Висновки. Встановлено переваги із застосуванням опрацьованої фармакотерапії на основі тіориазоліну при пародонтиті у хворих на фоні СКХ.


Ключові слова


комплексне лікування; сечокам’яна хвороба; захворювання пародонта

Повний текст:

PDF

Посилання


Shylivskyi IV. Stan parodontu u khvorykh iz sechokam’ianoiu khvoroboiu [Periodontal condition in patients with urolithiasis]. Halytskyi likarskyi visnyk. 2003;10(1):166-8. (in Ukrainian).

Fedin RM, Bumbar ZO, Piniazhko OR, vynakhidnyky; Lvivskyi natsionalnyi medychnyi universytet imeni Danyla Halytskoho, patentovlasnyk. Zasib u formi spreiu dlia terapii zapalnykh ta dystrofichno-zapalnykh zakhvoriuvan tkanyn parodonta [Drug in the form of spray for treatmentof inflammatory and dystrophic-inflammatorydeseasesof periodontal tissues]. Patent Ukrainy № 103627. 2015 Hrud 25. (in Ukrainian).

Demkovych AIe. Rol porushen oksydatsiinykh protsesiv u dynamitsi rozvytku eksperymentalnoho postekstraktsiinoho alveolitu ta yikh korektsiia tiotryazolinom [Role of disturbances of oxidation processes in the dynamics of experimental post-extraction alveolitis and their correction by thiotriazolinum]. Medychna khimiia. 2013;15(4):64-7. (in Ukrainian).

Mizhnarodna statystychna klasyfikatsiia khvorob ta sporidnenykh problem okhorony zdorov’ia. Desiatyi perehliad: MKKh-10 [International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems. Tenth review: MKH-10]. Kyiv: Zdorov’ia; 1998. T 1. Ch 1, Spetsialni pereliky dlia statystychnoho opratsiuvannia; 1998. 685 s. (in Ukrainian).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Шилівський ІВ. Стан пародонту у хворих із сечокам’яною хворобою. Галицький лікарський вісник. 2003;10(1):166-8.

2. Федін РМ, Бумбар ЗО, Піняжко ОР, винахідники; Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, патентовласник.  Засіб у формі спрею для терапії запальних та дистрофічно-запальних захворювань тканин пародонта. Патент України № 103627. 2015 Груд 25.

3. Демкович АЄ. Роль порушень оксидаційних процесів у динаміці розвитку експериментального постекстракційного альвеоліту та їх корекція тіотриазоліном. Медична хімія. 2013;15(4):64-7.

4. Міжнародна статистична класифікація хвороб та споріднених проблем охорони здоров’я. Десятий перегляд: МКХ-10. Київ: Здоров’я; 1998. Т 1. Ч 1, Спеціальні переліки для статистичного опрацювання; 1998. 685 с.

© Clinical & Experimental Pathology, 2004-2019
When you copy an active link to the material is required
ISSN 2521-1153 (Online)
ISSN 1727-4338 (Print)
tel./fax +38(0372)553754