Том 16, № 3 (2017)

Зміст

Статті

МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ СИМПТОМУ «ТЯЖКІСТЬ У ШЛУНКУ ПІСЛЯ ЇЖІ» У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ НЕАТРОФІЧНИЙ ГАСТРИТ PDF (Русский)
A. A. Avramenko
ПОКАЗНИКИ ІНВАЛІДНОСТІ ВНАСЛІДОК РОЗСІЯНОГО СКЛЕРОЗУ У ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ PDF
Yu. O. Bezsmertnyi, H. V. Bezsmertna, A. A. Bichak, S. A. Wilczynska
КОМПЛЕКСНЕ ЛІКУВАННЯ ПАРОДОНТИТУ У ХВОРИХ НА СЕЧОКАМ’ЯНУ ХВОРОБУ PDF
Z. O. Bumbar
ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ТА ПРОГРЕСУВАННЯ КОМОРБІДНИХ УРАЖЕНЬ ГЕПАТОБІЛІАРНОЇ СИСТЕМИ І ПІДШЛУНКОВОЇ ЗАЛОЗИ У ХВОРИХ НА ОСТЕОАРТРОЗ: ВІКОВІ І ГЕНДЕРНІ АСПЕКТИ PDF (English)
L. O. Voloshyna
ПАТОГЕНЕТИЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ L - АРГІНІНУ В КОМПЛЕКСОМУ ЛІКУВАННІ БРОНХІАЛЬНОЇ АСТМИ, ПОЄДНАНОЇ З ОЖИРІННЯМ, З УРАХУВАННЯМ ПОЛІМОРФІЗМУ ГЕНІВ PDF
O. B. Melnik
КОРЕКЦІЯ КОГНІТИВНИХ ПОРУШЕНЬ У ХВОРИХ НА ХВОРОБУ ПАРКІНСОНА PDF
V. M. Pashkovskyi, O. V. Yaremchuk, I. I. Krychun, N. V. Vasilieva, I. I. Bilous
ВИВЧЕННЯ ВПЛИВУ НОВОГО ПОХІДНОГО ТІАЗОЛІДОНУ НА БІОХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ КРОВІ PDF
O. O. Perepelytsya, I. M. Yaremiy, M. K. Bratenko, I. O. Novytska, K. P. Kupchanko
ФАГОЦИТАРНА АКТИВНІСТЬ МОНОЦИТІВ ПЕРИФЕРИЧНОЇ КРОВІ У ХВОРИХ НА HBV-ІНФЕКЦІЮ PDF
N. N. Popov, A. I. Sklyar
КАРОТИДНИЙ АТЕРОСКЛЕРОЗ ЯК ПРЕДИКТОР ОБСТРУКТИВНИХ ЗМІН ВІНЦЕВИХ АРТЕРІЙ У ХВОРИХ НА СТАБІЛЬНУ ІШЕМІЧНУ ХВОРОБУ СЕРЦЯ PDF
I. A. Svintsitskyi
СТАН СИСТЕМИ ПРОТЕОЛІЗУ В БАЗАЛЬНИХ ЯДРАХ ГОЛОВНОГО МОЗКУ ЗА ГІПОФУНКЦІЇ ЕПІФІЗУ PDF
I. Yu. Sopova
ІНСУЛЬТ У ЖІНОК МОЛОДОГО ВІКУ: ПАТОМОРФОЛОГІЧНІ ЗМІНИ СУДИН І ТКАНИНИ ГОЛОВНОГО МОЗКУ (РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ ЗА ПЕРІОД 2004–2015 РР.) PDF
R. I. Falion
ПАТОГЕНЕТИЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ L-АРГІНІНУ ПРИ ПОЄДНАНОМУ ПЕРЕБІГУ НЕАЛКОГОЛЬНОГО СТЕАТОГЕПАТИТУ ТА ХРОНІЧНОГО ОБСТРУКТИВНОГО ЗАХВОРЮВАННЯ ЛЕГЕНЬ З УРАХУВАННЯМ ПОЛІМОРФНОГО ВАРІАНТУ G894T ГЕНА ЕНДОТЕЛІАЛЬНОЇ NO-СИНТАЗИ PDF
T. P. Tsyntar
ЕФЕКТИВНІСТЬ МЕТОДІВ ГРУПОВОЇ ПСИХОКОРЕКЦІЙНОЇ РОБОТИ ПО ФОРМУВАННЮ МОТИВАЦІЇ ДО ПРИПИНЕННЯ ТЮТЮНОПАЛІННЯ В ОСІБ ІЗ ВПЕРШЕ ВИЯВЛЕНИМ ХРОНІЧНИМ ОБСТРУКТИВНИМ ЗАХВОРЮВАННЯМ ЛЕГЕНЬ PDF
N. V. Cherepiy, O. p. Mostova, L. V. Rasputina
БЛОКАТОРИ ІНТЕРЛЕЙКІНУ-1 У ЛІКУВАННІ ХВОРИХ НА ОСТЕОАРТРИТ НА ФОНІ ХРОНІЧНОЇ СЕРЦЕВОЇ НЕДОСТАТНОСТІ PDF
D. V. Shorikova, E. I. Shorikov
РОЛЬ ПОХІДНИХ АРАХІДОНОВОЇ КИСЛОТИ ПРИ ЗАХВОРЮВАННЯХ ОРГАНІВ ДИХАЛЬНОЇ СИСТЕМИ PDF
V. I. Slyvka, Y. V. Slyvka
ВИПАДОК ПОМИЛКОВО НЕГАТИВНОГО РЕЗУЛЬТАТУ ХЕЛІК-ТЕСТУ У ХВОРОГО НА ХРОНІЧНИЙ НЕАТРОФІЧНИЙ ГАСТРИТ З АНАЦИДНІСТЮ PDF (Русский)
A. A. Avramenko
ДОСВІД ТА МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ВИПУСКНОГО ІСПИТУ З ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ОПІКИ З КЛІНІЧНОЮ ФАРМАКОЛОГІЄЮ У ВДНЗ УКРАЇНИ «БУКОВИНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ» В УМОВАХ ЗМІНИ ПАРАДИГМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ PDF
Ye. P. Tkach, V. M. Khodorovskyi, L. V. Kanevska, I. V. Trefanenko, N. D. Pavlyukovich