ВИВЧЕННЯ ВПЛИВУ НОВОГО ПОХІДНОГО ТІАЗОЛІДОНУ НА БІОХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ КРОВІ

Автор(и)

  • O. O. Perepelytsya Вищий державний навчальний заклад України «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці
  • I. M. Yaremiy Вищий державний навчальний заклад України «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці
  • M. K. Bratenko Вищий державний навчальний заклад України «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці
  • I. O. Novytska Чернівецький медичний коледж Вищого державного навчального закладу України «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці
  • K. P. Kupchanko Чернівецький медичний коледж Вищого державного навчального закладу України «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці

DOI:

https://doi.org/10.24061/1727-4338.XVI.3.61.2017.33

Ключові слова:

похідні тіазолідону, гіпоглікемічна дія, біохімічні показники крові, інтактні щури

Анотація

Резюме. Доведено, що окремі похідні піразолу, зокрема й гібридні сполуки з тіазолідиновим циклом, діють як антигіперглікемічні агенти. Синтезована речовина - етиловий естер 4{(2-етокси-2-оксоетиліден-4-оксо-1-(4-дифлуор­метоксі­феніл­тіазолідин-2-іліден]гідразоно}-1-метилпіразол-3-карбонової кислоти належить до відомого класу лікарських засобів, похідних тіазолідонів. Найближчим вивченим  аналогом за структурою до досліджуваної речовини є піоглітазон (5-{4-[2-(5-етилпіридин-2-іл)етокси]бензил} тіазолідин-2,4-діон), який як діюча речовина входить до складу антидіабетичних препаратів, зокрема глютазону. Попередні дослідження впливу синтезованого естеру на концентрацію глюкози в крові, проведені на мишах, засвідчили перспективність дослідження біологічної активності цієї сполуки як потенційного гіпоглікемічного засобу.

Мета роботи оцінити вплив на біохімічні показники крові потенційної фармакологічної речовини етилового естеру 4{(2-етокси-2-оксоетиліден-4-оксо-1-(4-дифлуорметоксіфенілтіазолідин-2-іліден]гідразоно}-1-метилпіразол-3-карбонової кислоти за умов двотижневого введення інтактним щурам.

Матеріали та методи. Дослідження проводили на 16 білих статевозрілих інтактних безпородних щурах обох статей. Досліджувану речовину, розчинену у диметилсульфоксиді, вводили перорально у вигляді 3 %-ої крохмальної суспензії в дозі 0,0021 ммоль/кг маси тіла. Рівень глюкози в крові з хвостової вени щурів визначали експрес-аналізатором «OneTouch SelectSimple». Біохімічні показники крові, взятої на 14-й день експерименту, визначали за стандартизованими методиками.

Результати. Упродовж двотижневого введення речовини в дозі 0,0021 ммоль/кг маси тіла тварин на 14-й день спостерігалось незначне зниження вмісту глюкози в крові інтактних щурів, що свідчить про м’якість дії досліджуваної речовини та перспективність її подальшого дослідження. Результати аналізу основних біохімічних показників крові дослідних щурів свідчать про низьку їх варіабельність відносно показників контрольної групи. Досліджувана речовина не здійснювала токсичний вплив на організм інтактних щурів у дозі 0,0021 ммоль/кг тим самим відрізняючись від глютазону низкою переваг, пов’язаними з відсутністю анемії, цитолізу гепатоцитів та приросту маси тіла.

Висновки. Етиловий естер 4{(2-етокси-2-оксоетиліден-4-оксо-1-(4-дифлуорметоксіфенілтіазолідин-2-іліден]гідразоно}-1-метил­піразол-3-карбонової кислоти у дозі 0,0021 ммоль/кг маси тіла за умов щоденного двотижневого введення ініціює помірний гіпоглікемічний ефект та не викликає побічних ефектів в організмі інтактних щурів, пов’язаних з цитолізом гепатоцитів, анемією та збільшенням маси тіла.

Посилання

Barman J. A., Plosker G. L. Rosiglitazone. Drugs, 1999; 57(6): 921-930.

Aleksandrov A. A., Kuharenko S. S., Yadrihinskaya M. N., Shatskaya O. A., Drozdova E. N. Tiazolidindionyi: «geroi nashego vremeni» [Thiazolidones: «heroes of our time»]. Lechaschiy vrach, 2012, (11): 23-27. (in Russian).

Lincoff A. M., Wolski K., Nicholls S. J., Nissen S. E. Pioglitazone and Risk of Cardiovascular Events in Patients With Type 2 Diabetes Mellitus. A Meta-analysis of Randomized Trials. Journal of American Medicine. 2007; 298:1180-1188.

Hernandez-Varguez E., Aguayo-Ortis R., Ramirez-Espinoza J. J., Estrada-Soto S., Hernandes-Luis F. Synthesis, hypoglycemic activity and molecular modeling studies of pyrazole-3-carbohydrazides designed by a CoMFA model. European Journal of Medicinal Chemistry. 2013; 69(1):10-21.

Bhosle M. R., Mali J. R., Pal S., Srivastava A. K., Mane R. Synthesis and antihyperglycemic evaluation of new 2-hydrazolyl-4-thiazolidinone-5-carboxylic acids having pyrazolyl pharmacophores. Bioorganic and Medicinal Chemistry Letters. 2014; 24(12):2651-2654.

Bratenko M. K., Barus M. M., Denysenko O. M., Rodik R. V., Vovk M. V., Yarosh O. K. Syntez ta hipohlikemichnu aktyvnist pokhidnykh 4-pirazoliden-3-karbonovykh kyslot, ekzofunktsionalizovanykh hidrazyniliden-1,3-tiazolidynovym frahmentom [Synthesis and hypoglycaemic activity of derivatives of 4-pyrazoliden-3-carbonic acids, exofunctionalized by hydrasiniliden-1,3-thiazolidine fragment]. Zhurnal orhanichnoi ta farmatsevtychnoi khimii. 2015; 1(49):37-43. (in Ukrainian).

Burov Yu. V., Berezovskaya I. V., Zolotareva G. N. Pravila doklinicheskoy otsenki bezopasnosti farmakologicheskih sredstv (GLP): RD 64-126-91 (2-e izd.) [Rules of preclinical safety assessment of pharmacological agents (GLP).: RD 64-126-91(2)]. Moskva: Tsentr po biotehnologii, meditsine i farmatsii; 2000. 78 s. (in Russian).

Stefanov O. V., red.. Doklinichni doslidzhennia likarskykh zasobiv (metodychni rekomendatsii)[ Preclinical investigation of medicines (guidelines)]. Kyiv: Avitsena. 2002: 527 s. (in Ukrainian).

Kamyshnikov V. S. Metody klinicheskih laboratornyh issledovanij [Methods of clinical lab investigations.]. Minsk: Belarus'; 2003:775 s. (in Russian).

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-11-15

Номер

Розділ

Статті