DOI: https://doi.org/10.24061/1727-4338.XVI.3.61.2017.34

ФАГОЦИТАРНА АКТИВНІСТЬ МОНОЦИТІВ ПЕРИФЕРИЧНОЇ КРОВІ У ХВОРИХ НА HBV-ІНФЕКЦІЮ

N. N. Popov, A. I. Sklyar

Анотація


Резюме. Елімінацію HBV не можливо досягнути без ефективної противірусної імунної відповіді. Одним із досягнень у області імунології стало відкриття взаємодії між резидентними макрофагами – клітинами Купфера (КК) і макрофагами, що трансформуються з моноцитів. Моноцити відіграють критичну роль у вродженій та адаптивній імунній системі, здійснюють фагоцитоз, представляють антиген і продукують цитокіни. Вчасна реакція мононуклеарних клітин на HBV є запорукою розвитку наступних адекватних імунних процесів.

Мета роботи – вивчення динаміки показників фагоцитарної активності моноцитів у крові хворих на HBV-інфекцію.

Матеріали та методи. Під наглядом знаходилися 108 хворих на ГГВ, від 18 до 69 років, з них 56 чоловіків і 52 жінок, середній вік хворих становив 34±1,88 роки. Контрольну групу склали 17 здорових осіб. Для оцінки фагоцитарної активності моноцитів (ФАМ) визначали фагоцитарний індекс моноцитів (ФІМ) і фагоцитарне число моноцитів (ФЧМ) з періодами інкубації 30, 60 і 180 хвилин.

Результати і висновки. Показники ФІМ при ГГВ знижені у 1,1-3,2 рази порівнюючи з групою контролю, можливо за рахунок зменшення кількості фагоцитуючих моноцитів у крові хворих на HBV-інфекцію. Інтенсивність пониження фагоцитарних реакцій моноцитів корелює з ступенем тяжкості ГВ. Можливо припустити, що значне зменшення кількості фагоцитів у периферичній крові інфікованих осіб пов’язано з перерозподілом фенотипів моноцитів та рекрутуванні цих імунних клітин у вогнище запалення.

Підвищення рівня ФЧМ до 1,8 разів у хворих на ГГВ може вказувати на значні компенсаторні можливості моноцитів за рахунок збільшення їх поглинаючої спроможності.

Використання симбіотика у комплексній терапії хворих на ГГВ підвищує інтенсивність фагоцитозу, що підтверджується збільшенням кількості моноцитів, які вступають у фагоцитоз, втім їх рівень не досягає значень контрольної групи. 


Ключові слова


гострий гепатит В; фагоцитоз; система мононуклеарних фагоцитів; фагоцитарний індекс моноцитів; фагоцитарне число моноцитів; симбіотик

Повний текст:

PDF

Посилання


Wang S, Chen Z, Hu C, Qian F, Cheng Y, Wu M, et аl. Hepatitis B virus surface antigen selectively inhibits TLR2 ligand–induced IL-12 production in monocytes / macrophages by interfering with JNK activation. J Immunol. 2013 May;190(10):5142-51. doi: 10.4049/jimmunol.1201625.

Drannik GN. Klinicheskaja immunologija i allergologija [Clinical Immunology and Allergology]: posobie. 4 izd. Kiev: Poligraf pljus; 2010. 552 s. (in Russian).

Liu L, Wei Y, Wei X. The Immune Function of Ly6Chi Inflammatory Monocytes During Infection and Inflammation. Curr Mol Med. 2017;17(1):4-12. doi: 10.2174/1566524017666170220102732.

Boltjes A, Movita D, Boonstra A, Woltman AM. The role of Kupffer cells in hepatitis B and hepatitis C virus infections. J Hepatol. 2014 Sep;61(3):660-71. doi: 10.1016/j.jhep.2014.04.026.

Tacke F. Targeting hepatic macrophages to treat liver diseases. J Hepatol. 2017 Jun;66(6):1300-12. doi: 10.1016/j.jhep.2017.02.026.

Sarbaeva NN, Ponomareva JuV, Miljakova MN. Makrofagi. Raznoobrazie fenotipov i funkcij, vzaimodejstvie s chuzherodnymi materialami [Macrophages. Variety of phenotypes and functions, interaction with foreign materials]. Geny & Kletki. 2016;11(1):9-17. (in Russian).

Ryndina EI, Plahtij LJa, Dvornikov VS, Favzi Avad Ehab. Aktivnost' fagocitov perifericheskoj krovi u bol'nyh ostrymi virusnymi gepatitami A i V [Activity of phagocytes of peripheral blood in patients with acute viral hepatitis A and B]. Immunopatologija, allergologija, infektologija. 2000;1:114-7. (in Russian).

Busca A, Kumar A. Innate immune responses in hepatitis B virus (HBV) infection. Virol J. 2014 Feb 7;11:22. doi: 10.1186/1743-422X-11-22.

Cai S, Kandasamy M, Rahmat JN, Tham SM, Bay BH, Lee YK, et аl. Lactobacillus rhamnosus GG Activation of Dendritic Cells and Neutrophils Depends on the Dose and Time of Exposure. J Immunol Res. 2016;2016:7402760. doi: 10.1155/2016/7402760.

Perederij VG, Zemskov AM, Bychkova NG, Zemskov VM. Immunnyj status, principy ego ocenki i korrekcii immunnyh narushenij [Immune status, principles of its evaluation and correction of immune disorders]. Kiev; 1995. 210 s. (in Russian).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Wang S, Chen Z, Hu C, Qian F, Cheng Y, Wu M, et аl. Hepatitis B virus surface antigen selectively inhibits TLR2 ligand–induced IL-12 production in monocytes / macrophages by interfering with JNK activation. J Immunol. 2013 May;190(10):5142-51. doi: 10.4049/jimmunol.1201625.

2. Дранник ГН. Клиническая иммунология и аллергология: пособие. 4 изд. Киев: Полиграф плюс; 2010. 552 с.

3. Liu L, Wei Y, Wei X. The Immune Function of Ly6Chi Inflammatory Monocytes During Infection and Inflammation. Curr Mol Med. 2017;17(1):4-12. doi: 10.2174/1566524017666170220102732.

4. Boltjes A, Movita D, Boonstra A, Woltman AM. The role of Kupffer cells in hepatitis B and hepatitis C virus infections. J Hepatol. 2014 Sep;61(3):660-71. doi: 10.1016/j.jhep.2014.04.026.

5. Tacke F. Targeting hepatic macrophages to treat liver diseases. J Hepatol. 2017 Jun;66(6):1300-12. doi: 10.1016/j.jhep.2017.02.026.

6. Сарбаева НН, Пономарева ЮВ, Милякова МН. Mакрофаги. Разнообразие фенотипов и функций, взаимодействие с чужеродными материалами, Гены & Клетки. 2016;11(1):9-17.

7. Рындина ЕИ, Плахтий ЛЯ, Дворников ВС, Фавзи Авад Ехаб. Активность фагоцитов периферической крови у больных острыми вирусными гепатитами А и В. Иммунопатология, аллергология, инфектология. 2000;1:114-7.

8. Busca A, Kumar A. Innate immune responses in hepatitis B virus (HBV) infection. Virol J. 2014 Feb 7;11:22. doi: 10.1186/1743-422X-11-22.

9. Cai S, Kandasamy M, Rahmat JN, Tham SM, Bay BH, Lee YK, et аl. Lactobacillus rhamnosus GG Activation of Dendritic Cells and Neutrophils Depends on the Dose and Time of Exposure. J Immunol Res. 2016;2016:7402760. doi: 10.1155/2016/7402760.

10. Передерий ВГ, Земсков АМ, Бычкова НГ, Земсков ВМ. Иммунный статус, принципы его оценки и коррекции иммунных нарушений. Киев; 1995. 210 с.

© Clinical & Experimental Pathology, 2004-2019
When you copy an active link to the material is required
ISSN 2521-1153 (Online)
ISSN 1727-4338 (Print)
tel./fax +38(0372)553754