ПАТОГЕНЕТИЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ L-АРГІНІНУ ПРИ ПОЄДНАНОМУ ПЕРЕБІГУ НЕАЛКОГОЛЬНОГО СТЕАТОГЕПАТИТУ ТА ХРОНІЧНОГО ОБСТРУКТИВНОГО ЗАХВОРЮВАННЯ ЛЕГЕНЬ З УРАХУВАННЯМ ПОЛІМОРФНОГО ВАРІАНТУ G894T ГЕНА ЕНДОТЕЛІАЛЬНОЇ NO-СИНТАЗИ

Автор(и)

  • T. P. Tsyntar Обласна комунальна установа «Чернівецька обласна клінічна лікарня», Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24061/1727-4338.XVI.3.61.2017.38

Ключові слова:

неалкогольний стеатогепатит, хронічне обструктивне захворювання легень, L-аргінін, ендотелій

Анотація

Мета роботи – дослідити функціональний стан ендотелію та печінки, вуглеводний обмін і ліпідний спектр крові залежно від поліморфізму гена eNOS (G894T/ G1917Т) у хворих на неалкогольний стеатогепатит, поєднаний із хронічним обструктивним захворюванням легень, у динаміці комплексного лікування із застосуванням на тлі базисної терапії L-аргініну.

Матеріали та методи. Проаналізовано ефективність призначення L-аргініну 60 хворим на неалкогольний стеатогепатит у поєднанні з хронічним обструктивним захворюванням легень з урахуванням поліморфізму гена eNOS (G894T/ G1917Т) шляхом дослідження вмісту в крові ендотеліну-1, кількості циркулюючих злущених ендотеліоцитів, sVCAM-1, стабільних метаболітів монооксиду нітрогену, загального холестеролу, тригліцеролів, холестеролу ліпопротеїнів низької щільності, холестеролу ліпопротеїнів дуже низької щільності та холестеролу ліпопротеїнів високої щільності, а також визначення рівня глюкози та глікозильованого гемоглобіну в крові натще.

Результати. Застосування L-аргініну гідрохлориду (довенно) з подальшим призначенням L-аргініну аспартату (per os) на тлі базисної терапії неалкогольного стеатогепатиту у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень із GG-генотипом та із GT+TT-генотипом (з корекцією дози та тривалості лікування) сприяє істотному зниженню рівня ендотеліну-1, sVCAM та кількості циркулюючих злущених ендотеліоцітів за одночасного зростання рівня нітратів/нітритів у сироватці крові. Водночас відзначається позитивна динаміка вмісту глюкози, глікозильованого гемоглобіну, загального білірубіну, активностей амінотрансфераз, γ-глутамілтранспептидази, тригліцеролів, холестеролу ліпопротеїнів низької та високої щільності в сироватці крові.

Висновки. Призначення L-аргініну в комплексному лікуванні хворих на неалкогольний стеатогепатит, поєднаний із хронічним обструктивним захворюванням легень, призводить до більш вираженого покращення функціонального стану печінки та ендотелію, показників вуглеводного обміну та ліпідного спектра крові в групі хворих із GG генотипом та в групі пацієнтів із GТ+ТТ генотипом, яким проводилась корекція дози та тривалості лікування порівняно із групою пацієнтів із GТ+ТТ генотипом, яким не проводилась корекція лікування та яким L-аргінін не призначався.

Посилання

Cherney DZI, Scholey JW, Zhou J. et al. Endothelial nitric oxide synthase gene polymorphisms and the renal hemodynamic response to L-arginine. Kidney International. 2009, 75: 327-332.

Monti Lucilla D, Galluccio E, Fontana B et al. Pharmacogenetic influence of eNOS gene variant on endothelial and glucose metabolism responses to L-arginine supplementation: Post hoc analysis of the L-arginine trial. Metabolism-Clinical And Experimental. 2015;64(11): 1582-1591.

Charles J. Glueck, Marloe P, Parth S. The eNOS T786C mutation, Prinzmetal's Variant Angina, and amelioration of angina by L-arginine in 59 patients with intractable angina despite calcium channel blocker–nitrate therapy. IJC Metabolic & Endocrine. 2015; 8: 13–19.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-11-15

Номер

Розділ

Статті