АСОЦІАЦІЯ ПОЛІМОРФІЗМУ K121Q ГЕНА ЕNРР1 ІЗ ЦУКРОВИМ ДІАБЕТОМ 2-ГО ТИПУ В ОСІБ РІЗНОЇ СТАТІ

Автор(и)

  • I. Marchenko Сумський державний університет, Ukraine
  • A. Zarva Сумський державний університет, Ukraine
  • Ye. Harbuzova Сумський державний університет, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24061/1727-4338.XVI.4.62.2017.10

Ключові слова:

цукровий діабет 2-го типу, ген ЕNPP1, поліморфізм генів

Анотація

Мета роботи – встановлення можливого зв’язку поліморфізму K121Q гена ЕNРР1 з ризиком розвитку цукрового діабету (ЦД) 2-го типу в осіб різної статі.

Матеріали і методи. Для дослідження використана венозна кров 163 хворих з ЦД 2-го типу (53,4 % жінок і 46,6 % чоловіків) та 110 практично здорових осіб (контрольна група). Визначення поліморфізму K121Q (rs1044498) гена ЕNРР1 проведене за допомогою методу полімеразної ланцюгової реакції з подальшим аналізом довжини рестрикційних фрагментів. Статистичний аналіз виконано з використанням програми SPSS (версія 17.0).

Результати. У результаті генотипування осіб груп порівняння за поліморфним сайтом K121Q гена ЕNРР1  виявлено, що серед жінок із ЦД 2-го типу частота К/К-генотипу становить 64,7 %, К/Q+Q/Q – 35,3 %, а у контрольній групі – 78,1 і 21,9 % відповідно (P = 0,063). Щодо осіб чоловічої статі, то частота К/К-генотипу серед хворих із ЦД 2-го типу становила 71,1 %, К/Q+Q/Q – 28,9 %, у групі контролю – 74,4 і 25,6 % відповідно (P = 0,645).

Висновок. Не виявлено асоціації між К121Q поліморфізмом гена ЕNРР1 і розвитком цукрового діабету 2-го типу окремо серед осіб жіночої та чоловічої статі.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-04-08

Номер

Розділ

Статті