Том 16, № 4 (2017)

Зміст

Статті

ВПЛИВ ОПЕРАЦІЇ НА ГЛОТКОВИХ МИГДАЛИНАХ (ТОНЗИЛЕКТОМІЇ) НА ТЕРМІНИ АКТИВАЦІЇ ХРОНІЧНОГО НЕАТРОФІЧНОГО ГАСТРИТУ PDF (Русский)
A. A. Avramenko
ДИФЕРЕНЦІЙНО-ДІАГНОСТИЧНІ КРИТЕРІЇ СТУПЕНЯ ТЯЖКОСТІ ПОРУШЕНЬ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ СЕЧОВИДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ У ДОНОШЕНИХ НОВОНАРОДЖЕНИХ ДІТЕЙ ПРИ ПАТОЛОГІЇ РАННЬОГО НЕОНАТАЛЬНОГО ПЕРІОДУ PDF
A. G. Babintseva
СВІТЛО І ВАГІТНІСТЬ: РЕЗУЛЬТАТИ ЕКСПЕРИМЕНТУ PDF
A. M. Berbets, A. M. Barbe, O. M. Yuzko
ДИНАМІКА ПОКАЗНИКІВ ПРООКСИДАНТНО-АНТИОКСИДАНТНОГО ГОМЕОСТАЗУ У ХВОРИХ НА ЧЕРВОНИЙ ПЛОСКИЙ ЛИШАЙ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ РІЗНИХ МЕТОДІВ ЛІКУВАННЯ PDF
N. B. Brodovska
ГІСТОХІМІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ОБМЕЖЕНОГО ПРОТЕОЛІЗУ ТА ОКИСНЮВАЛЬНОЇ МОДИФІКАЦІЇ БІЛКІВ У ТРОФОБЛАСТІ ПЛАЦЕНТИ ПРИ ПОЄДНАННІ ПЕРЕДЧАСНОГО ДОЗРІВАННЯ ХОРІАЛЬНОГО ДЕРЕВА ТА ЗАЛІЗОДЕФІЦИТНОЇ АНЕМІЇ ВАГІТНИХ PDF
O. V. Garvasiuk, I. S. Davydenko
ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ВАРІАБЕЛЬНОСТІ СЕРЦЕВОГО РИТМУ З ДОБОВИМ ПРОФІЛЕМ АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ У ХВОРИХ НА АРТЕРІАЛЬНУ ГІПЕРТЕНЗІЮ PDF
O. I. Hryniv, L. V. Glushko
СТАН КИСЛОТНОРЕГУЛЮВАЛЬНОЇ ФУНКЦІЇ НИРОК ПРИ СТРЕПТОЗОТОЦИН-ІНДУКОВАНОМУ ДІАБЕТІ У ЩУРІВ PDF
M. I. Grytsiuk
СТАН ГІПОФІЗАРНОЇ СИСТЕМИ У ЖІНОК З ПОЛІКІСТОЗОМ ЯЄЧНИКІВ В УМОВАХ ПІДВИЩЕНОГО РІВНЯ ЕКСПОНУВАННЯ МАРГАНЦЕМ І НІКЕЛЕМ PDF
S. V. Gunkov, S. V. Babich
ОСОБЛИВОСТІ КІЛЬКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК КОЛІННОГО РЕФЛЕКСУ У ГІМНАСТОК 9-10 РОКІВ У ПІДГОТОВЧОМУ І ЗМАГАЛЬНОМУ ПЕРІОДАХ СПОРТИВНОЇ ПІДГОТОВКИ PDF
P. I. Yevstratov, Y. P. Yevstratov
АСОЦІАЦІЯ ПОЛІМОРФІЗМУ K121Q ГЕНА ЕNРР1 ІЗ ЦУКРОВИМ ДІАБЕТОМ 2-ГО ТИПУ В ОСІБ РІЗНОЇ СТАТІ PDF
I. Marchenko, A. Zarva, Ye. Harbuzova
РОЗРАХУНОК КОЕФІЦІЄНТІВ ВІДБИТТЯ ТА ПЕРЕНОСУ ПЛОСКОЇ УЛЬТРАЗВУКОВОЇ ХВИЛІ КРІЗЬ ШАР БІОЛОГІЧНОЇ ТКАНИНИ З ВРАХУВАННЯМ ЗАТУХАННЯ PDF
V. M. Nahirnyak
ОПТИМІЗАЦІЯ ТАКТИКИ ВЕДЕННЯ БАГАТОПЛІДНОЇ ВАГІТНОСТІ ТА ПОЛОГІВ PDF
I. N. Nikitina, N. V. Kalashnik, N. V. Kalashnik, T. V. Babar, M. A. Bolotnaya, M. A. Bolotnaya, T. V. Babar
БІОХІМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ РОТОВОЇ РІДИНИ ПАЦІЄНТІВ ІЗ ЗАХВОРЮВАННЯМИ ПАРОДОНТА НА ТЛІ МЕТАБОЛІЧНОГО СИНДРОМУ PDF
T. A. Pyndus, O. V. Denga, O. A. Makarenko
ОСОБЛИВОСТІ УРАЖЕННЯ МАГІСТРАЛЬНИХ СУДИН ШИЇ ПРИ ПУХЛИНАХ КАРОТИДНОГО ВУЗЛА PDF
A. A. Savchenko, I. I. Kobza
СТАН ВІЛЬНОРАДИКАЛЬНОГО ОКИСНЕННЯ ЛІПІДІВ І БІЛКІВ ТА ЕНДОГЕННОЇ ІНТОКСИКАЦІЇ У ХВОРИХ НА РОЗАЦЕА PDF
M. V. Storozhuk
ПАТОГЕНЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ КОМПЛЕКСНОГО ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ ПАНКРЕАТИТ, КОМОРБІДНИЙ ІЗ ОСТЕОАРТРОЗОМ ТА ОЖИРІННЯМ, ЩОДО КОРЕКЦІЇ РОЗЛАДІВ ПРОТЕЇНАЗО-ІНГІБІТОРНОЇ СИСТЕМИ ТА ОБМІНУ КОМПОНЕНТІВ СПОЛУЧНОЇ ТКАНИНИ PDF
O. S. Khukhlina, V. S. Smandych, A. A. Antoniv, O. Ye. Mandryk, O. V. Lar-Smandych, T. V. Dudka, I. V. Dudka
ФУНКЦІОНАЛЬНА АКТИВНІСТЬ ТРОМБОЦИТАРНОЇ ЛАНКИ ГЕМОСТАЗУ ПРИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМУ МОДЕЛЮВАННІ ГІНГІВІТУ І АЛЬВЕОЛІТУ PDF
V. F. Cheremisina, A. I. Bereznyakova
ПОКАЗНИКИ ХРОНІЧНОГО ЗАПАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ, ЕНДОТЕЛІАЛЬНОЇ ДИСФУНКЦІЇ ТА ЦЕРЕБРАЛЬНОГО КРОВООБІГУ У ХВОРИХ НА НЕВРОЛОГІЧНІ ПРОЯВИ ОСТЕОХОНДРОЗУ ПОПЕРЕКОВОГО ВІДДІЛУ ХРЕБТА PDF
Shadid Fadi Haza Fayaz
ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ МАГНІТОЛАЗЕРНОЇ ТЕРАПІЇ ПРИ ЛІКУВАННІ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ НЕЙРОПАТІЇ PDF
N. I. Shovkova, O. Ya. Zhurakivska, Yu. I. Popovych, V. A. Miskiv, U. M. Dutchak, Ia. I. Klypych, O. V. Atamanchuk
ХІРУРГІЧНЕ ЛІКУВАННЯ КРИТИЧНОЇ ІШЕМІЇ НИЖНІХ КІНЦІВОК ПРИ ОКЛЮЗІЙНО-СТЕНОТИЧНОМУ УРАЖЕННІ АРТЕРІЙ СТОПИ PDF
Ya. I. Yarema
ВИПАДОК ПОМИЛКОВО НЕГАТИВНОГО РЕЗУЛЬТАТУ ХЕЛІК-ТЕСТУ У ХВОРОГО НА ХРОНІЧНИЙ НЕАТРОФІЧНИЙ ГАСТРИТ ПІСЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ ІНГІБІТОРА ПРОТОННОЇ ПОМПИ PDF (Русский)
A. A. Avramenko
РОЗВИТОК КОНФЛІКТОЛОГІЇ, ЯК НАУКИ PDF (English)
A. S. Biduchak
РОЛЬ ВИКЛАДАЧА У ВИХОВАННІ ПРОФЕСІЙНО-ОСОБИСТІСНИХ ЯКОСТЕЙ СТУДЕНТІВ PDF (English)
L. D. Boreyko, S. B. Semenenko, I. R. Tymofiychuk, X. V. Slobodian