DOI: https://doi.org/10.24061/1727-4338.XVI.4.62.2017.15

СТАН ВІЛЬНОРАДИКАЛЬНОГО ОКИСНЕННЯ ЛІПІДІВ І БІЛКІВ ТА ЕНДОГЕННОЇ ІНТОКСИКАЦІЇ У ХВОРИХ НА РОЗАЦЕА

M. V. Storozhuk

Анотація


Мета роботи - визначити та проаналізувати показники вільнорадикального окиснення (ВРО) ліпідів і білків та ендогенної інтоксикації у хворих на розацеа залежно від клінічної форми та тривалості перебігу дерматозу.

Матеріали та методи. Обстежено 64 хворих на розацеа (49 жінок, 15 чоловіків) віком від 28 до 63 років, з них у 23 діагностовано еритематозно-телеангіектатичну, а в 41 – папуло-пустульозну стадію (форму) розацеа. У 21 пацієнта дерматоз тривав до 6 місяців, у 22 – від 6 до 12 місяців, у 21 – більше року. Стан вільнорадикального окиснення ліпідів і білків оцінювали за вмістом у плазмі і в еритроцитах малонового альдегіду (МА) та фракцій окиснювальної модифікації білків (ОМБ Е370 і ОМБ Е430) – у сироватці крові, а стан ендогенної інтоксикації – за вмістом у сироватці крові молекул середньої маси (МСМ Е254 та МСМ Е280) згідно із відомими методиками.

Результати. У хворих на розацеа встановлено вірогідне підвищення рівня МА в плазмі і в еритроцитах (відповідно: на 51,4 % та 17,3 %, p<0,001), а в сироватці крові – обох фракцій окиснювальної модифікації білків – ОМБ Е370 та ОМБ Е430 (відповідно: в 1,75 та 2,23 раза, р<0,001), більш істотні зміни яких виявлено у хворих на розацеа з папуло-пустульозною стадією (формою) порівняно з пацієнтами з еритематозно-телеангіектатичною стадією (формою) дерматозу. У хворих на розацеа із тривалістю дерматозу до 6 місяців встановлено більш високий рівень показників ВРО білків, а більше року – зростання інтенсивності ВРО ліпідів та проявів ендогенної інтоксикації зі збільшенням рівня МСМ.

Висновок. У хворих на розацеа встановлено активацію процесів вільнорадикального окиснення, які на ранніх стадіях дерматозу характеризуються більш інтенсивним окисненням білкових молекул, а зі збільшенням тривалості дерматозу – ліпідних структур, що супроводжується зростанням проявів ендогенної інтоксикації та є більш виразним у хворих на розацеа із папуло-пустульозною стадією (формою) дерматозу порівняно з пацієнтами із еритематозно-телеангіектатичною стадією (формою) розацеа.


Ключові слова


розацеа; вільнорадикальне окиснення ліпідів і білків; ендогенна інтоксикація

Повний текст:

PDF

Посилання


Koroleva ZhV, Borovikov VM. Opyt primeneniya preparata «Aknetin» u bol'nykh s rozatsea [Experience with the use of the drug “Acnetin” in patients with rosacea]. Ukrains'kyi zhurnal dermatolohii, venerolohii, kosmetolohii. 2016;1(60):36-9. (in Russian)

Powell FC. Understanding rosacea. Br J Dermatol. 2015;173(3):635-7.

Vozianova SV. Rozatsea [Rozacea]. Dermatolog. 2013;1:46-53. (in Russian)

Van Der Linden MDM, Van Rappard CD, Daams GJ, Sprangers AGM, Spuls IP, De Korte J. Health-related quality of lifе in patients with cutaneous rosacea: asystematic review. Acta Derm Venereol. 2015;95(4):395-400. doi: 102010.2340/00015555-1976

Bribesh MR. Suchasni pohliady na etiolohiiu, patohenez, klinichni osoblyvosti ta likuvannia khvorykh na rozatsea ta perioral'nyi dermatyt [Modern views on etiology, pathogenesis, clinical features and treatment of patients with rosacea and perioral dermatitis]. Dermatovenerologiya. Kosmetologiya. Seksopatologiya. 2014;1-4:20-8. (in Ukrainian).

Bahadoran P. Reflectance confocal microscopy: a new key for assessing the role of Demodex in rosacea? Br J Dermatol. 2015;173(1):8-9. doi: 10.1111/bjd.13903

Denysenko OI. Osoblyvosti tsyrkadiannykh rytmiv funktsional'noi aktyvnosti hipofizarno-tyreoidnoi systemy ta okysnoho stresu u khvorykh na alerhichni dermatozy [Features of circadian rhythms of functional activity of the pituitary-thyroid system and oxidative stress in patients with allergic dermatosis]. Zhurnal dermatovenerolohii ta kosmetolohii im. MO. Torsuieva. 2016;1-2:5-13. (in Ukrainian).

Stepan NA, Denysenko OI. Stan oksydantno-antyoksydantnoho homeostazu u khvorykh na ekzemu – meshkantsiv Pivnichnoi Bukovyny [State of oxidant-antioxidant homeostasis in patients with eczema - residents of Northern Bukovina]. Zhurnal dermatovenerolohii ta kosmetolohii im. MO. Torsuieva. 2014;1-2:101-5. (in Ukrainian).

Polyakh YaA. Dezintoksikatsionnye sredstva v kompleksnoy terapii rozatsea [Detoxification in complex therapy of rosacea]. Zhurnal dermatovenerolohii ta kosmetolohii im. MO. Torsuieva. 2012;1-2:127-32. (in Russian)

Babinets' LS, Halabits'ka IM. Oksydatyvnyi stres i systema antyoksydantnoho zakhystu v patohenezi formuvannia terapevtychnoi patolohii [Oxidative stress and antioxidant defense system in the pathogenesis of therapeutic pathology formation]. Zdobutky klinichnoi ta eksperymental'noi medytsyny. 2013;1:7-10. (in Ukrainian).

Hashemy SI, Gharaei S, Vasigh S, Kargozar S, Alirezaei B, Keyhani FJ, et al. Oxidative stress factors and C-reactive protein in patients with oral lichen planus before and 2 weeks after treatment. J Oral Pathol Med. 2016;45(1):35-40. doi: 10.1111/jop.12326.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Королева ЖВ, Боровиков ВМ. Опыт применения препарата «Акнетин» у больных с розацеа. Український журнал дерматології, венерології, косметології. 2016;1(60):36-9.

2. Powell FC. Understanding rosacea. Br J Dermatol. 2015;173(3):635-7.

3. Возианова СВ. Розацеа. Дерматолог. 2013;1:46-53.

4. Van Der Linden MDM, Van Rappard CD, Daams GJ, Sprangers AGM, Spuls IP, De Korte J. Health-related quality of lifе in patients with cutaneous rosacea: asystematic review. Acta Derm Venereol. 2015;95(4):395-400.  doi: 102010.2340/00015555-1976

5. Брібеш МР. Сучасні погляди на етіологію, патогенез, клінічні особливості та лікування хворих на розацеа та періоральний дерматит. Дерматовенерология. Косметология. Сексопатология. 2014;1-4:20-8.

6. Bahadoran P. Reflectance confocal microscopy: a new key for assessing the role of Demodex in rosacea? Br J Dermatol. 2015;173(1):8-9. doi: 10.1111/bjd.13903

7. Денисенко ОІ. Особливості циркадіанних ритмів функціональної активності гіпофізарно-тиреоїдної системи та окисного стресу у хворих на алергічні дерматози. Журнал дерматовенерології та косметології ім. МО. Торсуєва. 2016;1-2:5-13.

8. Степан НА, Денисенко ОІ. Стан оксидантно-антиоксидантного гомеостазу у хворих на екзему – мешканців Північної Буковини. Журнал дерматовенерології та косметології ім. МО. Торсуєва. 2014;1-2:101-5.

9. Полях ЯА. Дезинтоксикационные средства в комплексной терапии розацеа. Журнал дерматовенерології та косметології ім. МО. Торсуєва. 2012;1-2:127-32.

10. Бабінець ЛС, Галабіцька ІМ. Оксидативний стрес і система антиоксидантного захисту в патогенезі формування терапевтичної патології. Здобутки клінічної та експериментальної медицини. 2013;1:7-10.

11. Hashemy SI, Gharaei S, Vasigh S, Kargozar S, Alirezaei B, Keyhani FJ, et al. Oxidative stress factors and C-reactive protein in patients with oral lichen planus before and 2 weeks after treatment. J Oral Pathol Med. 2016;45(1):35-40. doi: 10.1111/jop.12326.

© Clinical & Experimental Pathology, 2004-2019
When you copy an active link to the material is required
ISSN 2521-1153 (Online)
ISSN 1727-4338 (Print)
tel./fax +38(0372)553754