DOI: https://doi.org/10.24061/1727-4338.XVI.4.62.2017.22

РОЗВИТОК КОНФЛІКТОЛОГІЇ, ЯК НАУКИ

A. S. Biduchak

Анотація


Резюме. Мета роботи - провести системно-історичний аналіз світових наукових досліджень з організації становлення конфліктології, як науки в різні історичні часи.

Матеріал і методи. Матеріалами дослідження слугували джерела наукової літератури, що дозволило виявити історичні погляди вчених розвитку та становлення конфліктології в різні історичні періоди.

Результати. Проаналізовано виникнення та розвиток конфліктології, як науки, в історично-цивілізаційному аспекті. Досліджено формування різних поглядів та понять конфліктології, з урахуванням негативних й позитивних наслідків.

Висновки. Історичний досвід розвитку конфліктології, як науки, дає унікальну можливість знайти способи запобігання виникнення конфлікту, а врахування негативного досвіду в минулому сприяє уникненню його у майбутньому.

Ключові слова


конфлікт; конліктологія; моделі конфлікту; людські взаємовідносини

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Dutkevych TV. Konfliktolohiia z osnovamy psykholohii upravlinnia [Conflictology with the basics of management psychology]. Navchalnyi posibnyk. Kyiv: Tsentr navchalnoi literatury; 2005. 456 s.(in Ukrainian).

Yemelianenko LM, Petiukh VM, Torhova LV. Konfliktolohiia [Conflictology]. Navchalnyi posibnyk. Kyiv: Natsionalnyi ekonomichnyi universytet; 2005. 315 s. (in Ukrainian).

Zhavoronkova HV, Skibitskyi OM, Sivashenko TV. Upravlinnia konfliktamy: tekst lektsii [Conflict Management: Text of lectures]. Navchalnyi posibnyk. Kyiv: Kondor; 2011. 172 s. (in Ukrainian).

Lepeiko TI, Myronova OM. Menedzhment [Management]. Navchalnyi posibnyk. KhNEU; 2010. 204 s. (in Ukrainian).

Lozhkin HV, Poviakel NI. Psykholohiia konfliktu: teoriia i suchasna praktyka [The Psychology of Conflict: Theory and Contemporary Practice]. Navchalnyi posibnyk. Kyiv: «Profesional»; 2007. 416 s. (in Ukrainian).

Orlianskyi VS. Konfliktolohiia [Conflictology]. Navchalnyi posibnyk dlia studentiv vyshchykh navchalnykh zakladiv. Zaporizkyi natsionalnyi tekhnichnyi universytet. Kyiv: Tsentr uchbovoi l-ry; 2007. 159 s. (in Ukrainian).

Prymush MV. Konfliktolohiia [Conflictology]. Navchalnyi posibnyk. Kyiv: Profesional; 2006. 282 s. (in Ukrainian).

Skibitska LI. Konfliktolohiia [Conflictology]. Navchalnyi posibnyk dlia studentiv vyshchykh navchalnykh zakladiv. Kyiv: Tsentr uchbovoi l-ry; 2007. 383 s. (in Ukrainian).

Tsiurupa MV. Osnovy konfliktolohii ta teorii perehovoriv [Fundamentals of Conflict and Theory of Negotiation]. Navchalnyi posibnyk. Kyiv: Kondor; 2006. 169 s. (in Ukrainian).

Yaremchuk SS. Suchasni teorii v konfliktolohii [Contemporary Theories in Conflict]. Navchalnyi posibnyk. Chernivetskyi natsionalnyi universytet im. Yuriia Fedkovycha. Chernivtsi: Ruta; 2008. 71 s. (in Ukrainian).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Дуткевич ТВ. Конфліктологія з основами психології управління: Навчальний посібник. Київ: Центр навчальної літератури; 2005. 456 с.

2. Ємельяненко ЛМ, Петюх ВМ, Торгова ЛВ. Конфліктологія: Навчальний посібник. Київ: Національний економічний університет; 2005. 315 с.

3. Жаворонкова ГВ, Скібіцький ОМ, Сівашенко ТВ. Управління конфліктами: текст лекцій: Навчальний посібник. Київ: Кондор; 2011. 172 с.

4. Лепейко ТІ, Миронова ОМ. Менеджмент: Навчальний посібник. ХНЕУ; 2010. 204 с.

5. Ложкін ГВ, Пов’якель НІ. Психологія конфлікту: теорія і сучасна практика: Навчальний посібник. Київ: ВД «Професіонал»; 2007. 416 с.

6. Орлянський ВС. Конфліктологія: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Запорізький національний технічний університет. Київ: Центр учбової л-ри; 2007. 159 с.

7. Примуш МВ. Конфліктологія: Навчальний посібник. Київ: Професіонал; 2006. 282 с.

8. Скібіцька ЛІ. Конфліктологія: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Київ: Центр учбової л-ри; 2007. 383 с.

9. Цюрупа МВ. Основи конфліктології та теорії переговорів: Навчальний посібник. Київ: Кондор; 2006. 169 с.

10. Яремчук СС. Сучасні теорії в конфліктології: Навчальний посібник. Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. Чернівці: Рута; 2008. 71 с.

© Clinical & Experimental Pathology, 2004-2019
When you copy an active link to the material is required
ISSN 2521-1153 (Online)
ISSN 1727-4338 (Print)
tel./fax +38(0372)553754