DOI: https://doi.org/10.24061/1727-4338.XVI.4.62.2017.7

СТАН КИСЛОТНОРЕГУЛЮВАЛЬНОЇ ФУНКЦІЇ НИРОК ПРИ СТРЕПТОЗОТОЦИН-ІНДУКОВАНОМУ ДІАБЕТІ У ЩУРІВ

M. I. Grytsiuk

Анотація


Резюме. Цукровий діабет та пов’язані з ним ускладнення викликають порушення водного та іонного обміну в організмі. Серед типових ускладнень цього захворювання є ураження судин, яке проявляється різноманітними мікро- та макроангіопатіями. До мікроангіопатій відносять діабетичну нефропатію, яка призводить до втрати працездатності населення та розвитку хронічної ниркової недостатності.

Мета роботи. Дослідити зміни показників кислотнорегулювальної функції нирок у щурів в динаміці експериментального стрептозотоцин-індукованого цукрового діабету.

Матеріал і методи. Експеримент проведено на 26 статевозрілих нелінійних самцях білих щурів. Дослідним групам тварин одноразово внутрішньоочеревинно уводили стрептозотоцин у дозі 70 мг/кг. Вивчення показників кислотнорегулювальної функції нирок проводили на 11-ту, 21-шу та 31-шу добу експерименту. Результати обробляли статистично.

Результати. Кислотнорегулювальна функція нирок дослідних тварин протягом 11-31-ї доби експериментального ЦД залишається доволі інтенсивною. У вказаний період спостереження ефективно відбуваються процеси активного виділення титрованих кислот, іонів водню та аміаку, які її забезпечують. Зростання вказаних показників відбувається як при розрахунках за 2 години форсованого діурезу, так і при стандартизації показників за КФ.

Висновки. Активне виведення надлишкових продуктів обміну вказує на те, що в організмі тварин з стрептозотоцин-індукованим ЦД у цей період наростають прояви метаболічного ацидозу.


Ключові слова


кислотнорегулювальна функція; цукровий діабет; стрептозотоцин; нирки

Повний текст:

PDF

Посилання


Bayrasheva VK. Modelirovanie sakharnogo diabeta i diabeticheskoy nefropatii v eksperimente [Modeling of diabetes mellitus and diabetic nephropathy in an experiment]. Sovremennye problemy nauki i obrazovaniya [Іnternet]. 2015 [tsitirovano 2017 Sen 11];4. Dostupno: http://www.science-education.ru/ru/article/view?id=21024 (in Russian).

Vonz LZ. Novi perspektyvy u likuvanni khvorykh z diabetychnoiu nefropatiieiu [New perspectives in the treatment of patients with diabetic nephropathy]. Visnyk naukovykh doslidzhen'. 2016;2:25-7. (in Ukrainian)

Diabeticheskaya nefropatiya: epidemiologiya, patogenez, osnovnye terapevticheskie napravleniya [Diabetic nephropathy: epidemiology, pathogenesis, main therapeutic directions]. Zdorov’ia Ukrainy [Internet]. 2016 [tsitirovano 2017 Sen 12]22;48-9. Dostupno: http://health-ua.com/wp-content/uploads/2016/12/ilovepdf_48-491.pdf (in Russian).

Loboda OM, Dudar IO. Mekhanizmy rozvytku ta prohresuvannia diabetychnoi nefropatii [Mechanisms of development and progression of diabetic nephropathy]. Klinichna imunolohiia. Alerholohiia. Infektolohiia. 2010;9-10:46-50. (in Ukrainian)

Dyadyk AI, Bagriy AE, Dyadyk EA, Shchukina EV, Kholopov LS, Yarovaya NF, i dr. Diabeticheskaya nefropatiya (obzor literatury). Soobshchenie 1 [Diabetic nephropathy (literature review). Message 1]. Ukrains'kyi zhurnal nefrolohii ta dializu. 2010;4:61-7. (in Russian).

Dyadyk AI, Bagriy AE, Dyadyk EA, Shchukina EV, Kholopov LS, Yarovaya NF, i dr. Diabeticheskaya nefropatiya (obzor literatury). Soobshchenie 2 [Diabetic nephropathy (literature review). Message 2]. Ukrains'kyi zhurnal nefrolohii ta dializu. 2011;1:51-8. (in Russian).

Yefimov AS, Skrobons'ka NA, Tsymbal TS. Patohenetychni markery u rozvytku diabetychnoi nefropatii u khvorykh na tsukrovyi diabet typu 1, yikh znachennia u rannii diahnostytsi ta optymizatsii likuvannia [Pathogenetic markers for the development of diabetic nephropathy in patients with type 1 diabetes mellitus, their importance in early diagnosis and optimization of treatment]. Endokrynolohiia. 2014;19(4):295-6. (in Ukrainian)

Shutskaya ZhV, Shakhmatova EI, Kuznetsova AA, Natochin YuV. Rol' pochek v regulyatsii osmolyal'nosti i kontsentratsii kationov v syvorotke krovi pri giperglikemii [The role of the kidney in the regulation of osmolality and cation concentration in the blood serum for hyperglycemia]. Fiziologiya cheloveka. 2008:34(5):73-9. (in Russian).

Natochin YuV, Kuznetsova AA. Inkretornaya funktsiya pochki [The endocrine function of the kidney]. Uspekhi fiziologicheskikh nauk. 2010;41(3):28-43. (in Russian).

Hakim FA, Pflueger A. Role of oxidative stress in diabetic kidney disease. Med Sci Monit. 2010;16(2):RA37-48

Hamza AH, Al-Bishri WM, Damiati LA, Ahmed HH. Mesenchymal stem cells: a future experimental exploration for recession of diabetic nephropathy. Renal failure. 2017;39(1):67-76. doi: 10.1080/0886022X.2016.1244080.

Premaratne E, Verma S, Ekinci EI, Theverkalam G, Jerums G, MacIsaac RJ. The impact of hyperfiltration on the diabetic kidney. Diabetes Metab. 2015;41(1):5-17. doi: 10.1016/j.diabet.2014.10.003.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Байрашева ВК. Моделирование сахарного диабета и диабетической нефропатии в эксперименте. Современные проблемы науки и образования [Інтернет]. 2015 [цитировано 2017 Сен 11];4. Доступно: http://www.science-education.ru/ru/article/view?id=21024

2. Вонз ЛЗ. Нові перспективи у лікуванні хворих з діабетичною нефропатією. Вісник наукових досліджень. 2016;2:25-7.

3. Диабетическая нефропатия: эпидемиология, патогенез, основные терапевтические направления. Здоров’я України [Інтернет].  2016 [цитировано 2017 Сен 12]22;48-9. Доступно: http://health-ua.com/wp-content/uploads/2016/12/ilovepdf_48-491.pdf

4. Лобода ОМ, Дудар ІО. Механізми розвитку та прогресування діабетичної нефропатії. Клінічна імунологія. Алергологія.  Інфектологія. 2010;9-10:46-50.

5. Дядык АИ, Багрий АЭ, Дядык ЕА, Щукина ЕВ, Холопов ЛС, Яровая НФ, и др. Диабетическая нефропатия (обзор литературы). Сообщение 1. Український журнал нефрології та діалізу. 2010;4:61-7.

6. Дядык АИ, Багрий АЭ, Дядык ЕА, Щукина ЕВ, Холопов ЛС, Яровая НФ, и др. Диабетическая нефропатия (обзор литературы). Сообщение 2. Український журнал нефрології та діалізу. 2011;1:51-8.

7. Єфімов АС, Скробонська НА, Цимбал ТС. Патогенетичні маркери у розвитку діабетичної нефропатії у хворих на цукровий діабет типу 1, їх значення у ранній діагностиці та оптимізації лікування. Ендокринологія. 2014;19(4):295-6.

8. Шуцкая ЖВ, Шахматова ЕИ, Кузнецова АА, Наточин ЮВ. Роль почек в регуляции осмоляльности и концентрации катионов в сыворотке крови при гипергликемии. Физиология человека. 2008:34(5):73-9.

9. Наточин ЮВ, Кузнецова АА. Инкреторная функция почки. Успехи физиологических наук. 2010;41(3):28-43.

10. Hakim FA, Pflueger A. Role of oxidative stress in diabetic kidney disease. Med Sci Monit. 2010;16(2):RA37-48

11. Hamza AH, Al-Bishri WM, Damiati LA, Ahmed HH. Mesenchymal stem cells: a future experimental exploration for recession of diabetic nephropathy. Renal failure. 2017;39(1):67-76. doi: 10.1080/0886022X.2016.1244080.

12. Premaratne E, Verma S, Ekinci EI, Theverkalam G, Jerums G, MacIsaac RJ. The impact of hyperfiltration on the diabetic kidney. Diabetes Metab. 2015;41(1):5-17. doi: 10.1016/j.diabet.2014.10.003.

© Clinical & Experimental Pathology, 2004-2019
When you copy an active link to the material is required
ISSN 2521-1153 (Online)
ISSN 1727-4338 (Print)
tel./fax +38(0372)553754