СТАН ГІПОФІЗАРНОЇ СИСТЕМИ У ЖІНОК З ПОЛІКІСТОЗОМ ЯЄЧНИКІВ В УМОВАХ ПІДВИЩЕНОГО РІВНЯ ЕКСПОНУВАННЯ МАРГАНЦЕМ І НІКЕЛЕМ

Автор(и)

  • S. V. Gunkov Державне підприємство «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя МОЗ України», м. Київ, Ukraine
  • S. V. Babich Державне підприємство «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя МОЗ України», м. Київ, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24061/1727-4338.XVI.4.62.2017.8

Ключові слова:

гіпофіз, гормони, стрес, полікістоз яєчників, марганець, нікель

Анотація

Мета. У попередніх дослідженнях  виявлені токсичні концентрації марганцю і нікелю в сироватці крові у жінок із полікістозом яєчників (ПКЯ). Дослідження функції наднирників виявило особливості метаболізму гормонів, які трактуються  як гормональний стрес. Мета дослідження –  вивчення стану гіпофізарної системи у жінок із полікістозом яєчників в умовах підвищеного рівня експонування марганцем і нікелем.

Матеріал і методи.  Для проведення дослідження  виділено 2 групи жінок. До першої групи ввійшли жінки з ПКЯ. Пацієнтів із синдромом Кушинга та пролактиномою не залучали до цієї групи. Друга група – контрольна, здорові жінки репродуктивного віку. У сироватці крові, методом ІФА, в ранню фолікулярну фазу визначали лютеїнізуючий гормон (ЛГ), фолікулостимулюючий гормон (ФСГ), пролактин (ПРЛ) та тиреотропний гормон (ТТГ Статистична обробка результатів проводилась з використанням критерію Манна-Уітні.

Результати. Встановлено, що показники ЛГ були вище у жінок з ПКЯ. Значення ФСГ не відрізнялись у жінок обох груп. У групі жінок з ПКЯ спостерігалася велика дисперсія показників. Такі результати вказують на ознаки дисфункції секреції гонадотропних гормонів. У жінок з ПКЯ тільки в 23,33 %. співвідношення ЛГ/ФСГ перевищувало 2:1, що робить абсолютно недоцільним використання цього показника для діагностики ПКЯ.

Показники ПРЛ та ТТГ були вищими у жінок з ПКЯ (p <0,05). Дані літератури засвідчують про токсичний вплив марганцю на дофамінергічну систему. Автори припускають, що підвищення концентрації цих гормонів пов’язане з пошкодженням дофамінергічної системи.

Виявлені зміни можуть бути наслідком гормонального стресу, викликаного токсичними концентраціями марганцю та нікелю. На думку авторів, існує як мінімум три механізми виникнення дисфункції гіпофізу:  ураження дофамінергічної системи,  гіперфункція наднирників в умовах стресу та прямий токсичний вплив на систему гіпоталамус-гіпофіз-гонади.

Висновок. У жінок з ПКЯ спостерігаються ознаки дисфункції секреції гонадотропінів та підвищення показників ПРЛ та ТТГ. Отримані результати засвідчують порушення функції гіпофізу в умовах підвищеного рівня експонування марганцем та нікелем.

Посилання

Hun'kov SV, Tatarchuk TF, Vykhor VO, Vetokh HV. Doslidzhennia balansu esentsial'nykh makro- ta mikroelementiv u zhinok z polikistozom yaiechnykiv [Investigation of the balance of essential macro- and micronutrients in women with ovarian polycystic ovary]. Suchasni problemy toksykolohii kharchovoi ta khimichnoi bezpeky. 2015;72(4):51-3. (in Ukrainian).

Bergman A, Heindel JJ, Jobling S, Kidd KA Zoeller TR, editors. The State of the Science of Endocrine Disrupting Chemicals – 2012 [Internet]. Geneva: United Nations Environment Programme and the World Health Organization; 2013 [cited 2017 Aug 15]. 260 p. Available from: file:///C:/Users/1/Downloads/9789241505031_eng.pdf

Hun'kov SV. Hiperandroheniia pry polikistozi yaiechnykiv, scho pov'iazana zi stresom, vyklykanym eksponuvanniam marhantsem i nikelem [Hyperandrogenism in polycystic ovaries associated with stress caused by exposure to manganese and nickel]. Zaporozhskyi medytsynskyi zhurnal. 2017;19(4):462-6. (in Ukrainian).

Kong L, Tang M, Zhang T, Wang D, Hu K, Lu W, et al. Nickel nanoparticles exposure and reproductive toxicity in healthy adult rats. Int J Mol Sci. 2014 Nov 17;15(11):21253-69. doi: 10.3390/ijms151121253.

Ackerman KE, Patel KT, Guereca G, Pierce L, Herzog DB, Misra M. Cortisol secretory parameters in young exercisers in relation to LH secretion and bone parameters. Clin Endocrinol. (Oxf). 2013 Jan;78(1):114-9. doi: 10.1111/j.1365-2265.2012.04458.x.

Williams M, Todd GD, Roney N, Crawford J, Coles C, McClure PR, et al. Toxicological Profile for Manganese. Atlanta (GA); 2012. 506 р.

Gordon CM, Ackerman KE, Berga SL, Kaplan JR, Mastorakos G, Misra M, et al. Functional hypothalamic amenorrhea: An Endocrine Society Clinical Practice Guideline. J Clin Endocrinol Metab 2017 May 1;102(5):1413-39. doi: 10.1210/jc.2017-00131.

Neal AP, Guilarte TR. Mechanisms of lead and manganese neurotoxicity. Toxicol Res. (Camb). 2013 Mar 1;2(2):99-114. doi: 10.1039/C2TX20064C.

Olguín HJ, Guzmán DC, García HE, Mejía GB. The Role of Dopamine and Its Dysfunction as a Consequence of Oxidative Stress. Oxidative Medicine and Cellular Longevity [Internet]. 2016 Aug [cited 2017 Aug 25];2016:9730467. Available from: https://www.hindawi.com/journals/omcl/2016/9730467/

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-04-08

Номер

Розділ

Статті