DOI: https://doi.org/10.24061/1727-4338.XVI.4.62.2017.9

ОСОБЛИВОСТІ КІЛЬКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК КОЛІННОГО РЕФЛЕКСУ У ГІМНАСТОК 9-10 РОКІВ У ПІДГОТОВЧОМУ І ЗМАГАЛЬНОМУ ПЕРІОДАХ СПОРТИВНОЇ ПІДГОТОВКИ

P. I. Yevstratov, Y. P. Yevstratov

Анотація


Мета роботи - дослідити кількісні характеристики колінного рефлексу в гімнасток 9-10 років залежно від періодів спортивної підготовки та визначити можливості їх використання для оцінки функціонального стану нервово-м'язової системи у спортивній практиці.

Матеріали та методи. У дослідженні використовували рефлексометр оригінальної конструкції, який дозволяє вимірювати комплекс параметрів механічних проявів колінного рефлексу (у мілісекундах час від моменту удару молоточком по сухожиллю і початком руху гомілки до його завершення і в міліметрах амплітуду). Отримані результати оброблялися методом математичної статистики за визначенням критерію "t" Стьюдента. У досліджені брали участь 29 гімнасток віком  9-10 років, які займалися спортивною гімнастикою не менше трьох років у дитячо-юнацькій спортивній школі міста Чернівці.

Результати. Встановлено, що в змагальному періоді тренування латентний час колінного рефлексу зменшується, амплітуда колінного рефлексу та час згинання гомілки значно збільшуються. Існує тенденція до зменшення загального часу колінного рефлексу в змагальному періоді тренувального процесу та збільшення величини рефлексогенної зони.

Висновки. Обґрунтовано можливість використання кількісних характеристик колінного рефлексу у спортивній практиці для оцінки функціонального стану нервово–м’язової системи спортсменів.


Ключові слова


колінний рефлекс; кількісні характеристики; гімнастки; підготовчий і змагальний період тренування

Повний текст:

PDF

Посилання


Abazova ZKh, Baysiev AKh-M, Zakhokhov RM, Kumykov VK, Efendieva MK. Novyy metod registratsii vremeni provedeniya akhillova refleksa pri ekspress–diagnostike patologii shchitovidnoy zhelezy [A new method of recording the time of the Achilles reflex in the course of express diagnostics of thyroid pathology]. Izvetiya vysshikh uchebnykh zavedeniy. Povolzhskiy region. Meditsinskie nauki. 2006;1:73–81. (in Russian).

Yevstratov PI, Yevstratov YeP. Oryhinal'nyi sposib otsinky stanu nervovo-m’iazovoi systemy za pokaznykamy chasu ta amplitudy sukhozhyl'nykh refleksiv [The original way to evaluate the state of the neuromuscular system by the time and amplitude of the tendon reflexes]. V: Materialy II Mezhdunar. nauch.-prakt. konf. Nauchnyy progress na rubezhe tysyacheletiy - 2007; 2007 Iyun 1-15; Dnepropetrovsk. Dnepropetrovsk; 2007, s. 63-4. (in Ukrainian).

Yevstratov PI. Kil'kisna kharakterystyka kolinnoho refleksu v himnastok, zalezhno vid terminu zaniat' sportom [Quantitative characteristic of knee reflex in gymnasts, depending on the duration of sports]. Visnyk Chernihivs'koho natsional'noho pedahohichnoho universytetu im. TH. Shevchenka. 2008;55:79-83. (in Ukrainian).

Zhdanov DN, Kandaurov AA, Gaydukova TV, Cherezova OV. Tsifrovoy khronorefleksometr [Digital chronoreflexometer]. Uspekhi sovremennogo estestvoznaniya. 2011;7:110. (in Russian).

Lanskaya OV, Lanskaya EV. Kharakteristiki bioelektricheskoy aktivnosti myshts pri realizatsii dvigatel'nykh deystviy pauerlifterami, basketbolistami i predstavitelyami legkoatleticheskogo bega [Characteristics of bioelectrical activity of muscles in the implementation of motor actions by powerlifters, basketball players and representatives of track and field running]. Nauchnyy zhurnal «Sodruzhestvo». 2016;(4 Ch 1):95-100. (in Russian).

Saenko IV. Kharakteristika spinal'nykh mekhanizmov v usloviyakh mikrogravitatsii [Characteristics of spinal mechanisms in microgravity] [avtoreferat]. Moskva; 2007. 23 s. (in Russian).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Абазова ЗХ, Байсиев АХ-М, Захохов РМ, Кумыков ВК, Эфендиева МК. Новый метод регистрации времени проведения ахиллова рефлекса при експресс–диагностике патологии щитовидной железы. Изветия высших учебных заведений. Поволжский регион. Медицинские науки. 2006;1:73–81.

2. Євстратов ПІ, Євстратов ЄП. Оригінальний спосіб оцінки стану нервово-м’язової системи за показниками часу та амплітуди сухожильних рефлексів. В: Материалы II Междунар. науч.-практ. конф. Научный прогресс на рубеже тысячелетий - 2007; 2007 Июн 1-15; Днепропетровск. Днепропетровск; 2007, с. 63-4.

3. Євстратов ПІ. Кількісна характеристика колінного рефлексу в гімнасток, залежно від терміну занять спортом. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету ім. ТГ. Шевченка. 2008;55:79-83.

4. Жданов ДН, Кандауров АА, Гайдукова ТВ, Черезова ОВ. Цифровой хронорефлексометр. Успехи современного естествознания. 2011;7:110.

5. Ланская ОВ, Ланская ЕВ. Характеристики биоэлектрической активности мышц при реализации двигательных действий пауэрлифтерами, баскетболистами и представителями легкоатлетического бега. Научный журнал «Содружество». 2016;(4 Ч 1):95-100.

6. Саенко ИВ. Характеристика спинальных механизмов в условиях микрогравитации [автореферат]. Москва; 2007. 23 с.

© Clinical & Experimental Pathology, 2004-2020
When you copy an active link to the material is required
ISSN 2521-1153 (Online)
ISSN 1727-4338 (Print)
tel./fax +38(0372)553754