DOI: https://doi.org/10.24061/1727-4338.XVII.1.63.2018.11

ВПЛИВ КОМПЛЕКСНОГО ЛІКУВАННЯ НА ПОКАЗНИКИ ВУГЛЕВОДНОГО ОБМІНУ У ХВОРИХ НА ГЕНЕРАЛІЗОВАНИЙ ПАРОДОНТИТ ОСІБ МОЛОДОГО ВІКУ

H. B. Kimak, H. M. Melnychuk

Анотація


Резюме. Динаміка запального процесу в пародонті, його генералізація та хронізація визначаються не стільки складом мікрофлори, як станом захисних реакцій організму (проатерогенний спектр ліпідів і порушення вуглеводного обміну) та реактивністю імунної системи у відповідь на патогенний чинник. Оскільки метаболізм вуглеводів у хворих на генералізований пародонтит (ГП), особливо в молодих людей, досліджувався мало, обраний нами напрямок є  актуальним.

Мета роботи. Вивчення змін показників вуглеводного обміну в ротовій рідині осіб молодого віку, хворих на ГП, до і в різні терміни після комплексного лікування.

Матеріал і методи. Обстежено і проліковано соматично здорові особи, віком 18-25 років: 30 хворих на хронічний генералізований пародонтит – І група, 32 – на загострення хронічного генералізованого пародонтиту – ІІ група та 30 осіб зі здоровим пародонтом. У ротовій рідині визначали показники вуглеводного обміну: вміст глюкози, пірувату (піровиноградної кислоти) і лактату (молочної кислоти) та активність лактатдегідрогенази (ЛДГ) до, одразу, через 6 і 12 місяців після лікування.

Результати. Встановлено достовірне підвищення усіх вивчених нами показників вуглеводного обміну (р<0,001), що засвідчує його дисбаланс. Для регуляції виявлених порушень призначали ініціальну пародонтальну терапію, ротові ванночки із розчину звіробою, аплікації на ясна й інстиляції розробленого нами гелю на основі лікарських трав (екстракту ехінацеї пурпурової, настоянки елеуторокока і звіробою) та сорбента, всередину – рослинний сироп „Імуно-тон”.

Висновок. Урегулювання показників вуглеводного обміну в ротовій рідині хворих І і ІІ груп із досягненням даних норми, особливо через 6 і 12 місяців після лікування, засвідчило дієвість розробленого нами терапевтичного комплексу, що дозволяє рекомендувати його для широкого впровадження у практику.


Ключові слова


генералізований пародонтит; ротова рідина; вуглеводний обмін; комплексне лікування; рослинні препарати

Повний текст:

PDF

Посилання


Pasechnik AV, Moiseeva EG, Frolov VA, Drozdova GA. Parodontit i metabolicheskiye narusheniya [Periodontitis and metabolic disorders]. Moskva.2001;30s. (in Russian)

Beloklickaya HF. Sovremennuj vzgliad na klassifikacii boleznej parodonta. Sovremen. stomatologia; 2007.3:59-64. (in Ukrainian)

Hubsky YuI. Biolohichna khimiya: Pidruchnyk [Biological chemistry: Manual]. Ukrmedknyha. 2000;508s. (in Ukrainian)

Romanenko IG, Kruchkov DYu. Generalizovannyy parodontit i metabolicheskiy sindrom. Edinstvo patogennykh mekhanizmov razvitiya [Generalized periodontitis and metabolic syndrome. Unity of pathogenic mechanisms of the development]. Krymskiy terapevticheskiy zhurnal. 2011;1:60-67. (in Ukrainian)

Borysenko AV. Biokhimichne obhruntuvannya kompleksnoho likuvannya heneralizovanoho parodontytu [Biochemical substantiation of complex treatment of generalized periodontitis]. Suchasni medychni tekhnolohiyi. 2009; 2:69-73. (in Ukrainian)

arasenko LM, Neporada KS, Hryhorenko VH. Funktsionalna biokhimiya [Functional biochemistry]. Nova knyha. 2007;384s. (in Ukrainian)

Boykiv DP et al. Klinichna biokhimiya: pidruchnyk [Clinical biochemistry: Manual]. Medytsyna. 2006;432s. (in Ukrainian)

Borisenko AV. Zabolevaniya parodonta: uchebnoye posobiye [Periodontal diseases: reference book]. VSI “Meditsyna”. 2013;456s. (in Ukrainian)

Melnychuk HM. Heneralizovanyy parodontyt i parodontoz: markery spadkovoyi skhylnosti patohenetychni mekhanizmy metabolichnykh porushen ta yikh kompleksna korektsiya [Generalized periodontitis and parodontosis: markers of hereditary predisposition pathogenetic mechanisms of metabolic disorders and their complex correction]: [avtoreferat]: Odessa. 2008;33s. (in Ukrainian)

Kimak HB, Melnichuk HM, Rozhko MM, Kononenko YuH, vunachidnuku; Ivano-Frankivsk National Medical University, patentovlasnuk. Method of local treatment of generalized periodontitis. №79209. 2013. Kvit7. (in Ukrainian)

Kimak HB, Melnichuk HM, Hrytsyk AR, Hrytsyk LM, Rozhko MM, Kononenko YuH, vunachidnuku; Ivano-Frankivsk National Medical University, patentovlasnuk. Method of treatment of generalized periodontitis. №73992. 2012. Jovt.19. (in Ukrainian)


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Пасечник АВ, Моисеева ЕГ, Фролов ВА, Дроздова ГА. Пародонтит и метаболические нарушения: учеб.-метод. пособ. Москва; 2011.30 с.

2. Белоклицкая ГФ. Современный взгляд на классификации болезней пародонта. Современ. стоматология. 2007;3:59-64.

3. Губський ЮІ. Біологічна хімія: підручник. Київ-Тернопіль: Укрмедкнига; 2000.508 с.

4. Романенко ИГ, Крючков ДЮ. Генерализованный пародонтит и метаболический синдром. Единство патогенных механизмов развития.  Крымский терапевтический журнал. 2011;1:60-67.

5. Борисенко АВ. Біохімічне обгрунтування комплексного лікування генералізованого пародонтиту. Сучасні медичні технології; 2009;2:69-73.

6. Тарасенко ЛМ, Непорада КС. Функціональна біохімія. Вінниця: Нова книга; 2007.384 с.

7. Бойків ДП [та ін]. Склярова ОЯ, редактор. Клінічна біохімія: підручник. К.: Медицина; 2006.432с.

8. Борисенко АВ. Заболевания пародонта: учеб. пособие (Секреты терапевтической стоматологии). К.: ВСИ „Медицина”; 2013.456с.

9. Мельничук ГМ. Генералізований пародонтит і пародонтоз: маркери спадкової схильності патогенетичні механізми метаболічних порушень та їх комплексна корекція [автореферат]. Одеса;2008.33с.

10. Кімак ГБ, Мельничук ГМ, Рожко ММ, Кононенко ЮГ, винахідники; Івано-Франківський національний медичний університет, патентовласник. Спосіб місцевого лікування генералізованого пародонтиту. №79209. 2013. Квіт. 7.

11. Кімак ГБ, Мельничук ГМ, Грицик АР, Грицик ЛМ, Рожко ММ, Кононенко ЮГ, винахідники; Івано-Франківський національний медичний університет, патентовласник. Спосіб лікування генералізованого пародонтиту. №73992. 2012. Жовт. 19.

© Clinical & Experimental Pathology, 2004-2019
When you copy an active link to the material is required
ISSN 2521-1153 (Online)
ISSN 1727-4338 (Print)
tel./fax +38(0372)553754